Renovering av föreningsstuganStugan hade länge varit i stort behov av en grundlig renovering främst pga ett läckage från dess tak. Länsstyrelsen gav åren 2009 och 2010 bidrag till renovering av kulturhistoriskt värdefulla kolonistugor i attraktiva områden. Bidraget utgorde som mest 50 % av den totalt nedlagda kostnaden.

Styrelsen beslöt genast att ansöka om detta bidrag. I ansökan framhöll vi att vår gamla föreningsstuga utgör ett vackert blickfång för många storstadsbor som vandrar utmed Hälsans stig i Nationalstadsparken. Även att Solna stad använder stugan som en symbol för stadens mångfald. T.ex återfinns den i lokala telefonkatalogen och som omslag på en Solnakarta. Föreningen Bergshamra för alla visar stugan på sin hemsidas första sida.

Detta har säkert bidragit till att Länsstyrelsen gett oss bidrag för både år 2009 och 2010.
Stugan och vår förening anses således vara en stor tillgång. Vi bör därför vårda denna stuga!

Här kan du läsa vad som utfördes på stugan under åren 2009 - 2011: Föreningsstugans renovering 2009 -2011

Här kan du läsa mer om stugan förr och hur den blev vår föreningsstuga: Föreningsstugans historiaSå här avslutades föreningens arbeten på stugan år 2011 - som också sätter punkt på den omfattande renoveringen!
Infört 10 oktober, uppdaterat den 14 december 2011

Föreningsstugans fönsterkarmar är målade.

Under några timmar på lördagen den 8 oktober träffades Annika med dottern Emma, Ann-Charlotte och Elsie för att under Leifs erfarna ledning renovera föreningsstugans fönsterkarmar.

Först skrapades lös färg bort, sedan spacklades ojämnheterna, spacklet snabbtorkades med hårfönar, därefter slipades och grundmålades karmarna. Till sist färdigmålades karmarna av Leif!

Ann-Charlotte: "Det här är bra övning för mig, eftersom jag snart ska renovera fönstren i min stuga!"

Förutom dessa arbeten har också inhyrd snickare arbetat med att göra stugans garderobsutrymme större och därmed skapat mer plats för arkivering.

Detta avslutar föreningens arbeten på stugan år 2011 - och som också sätter punkt på hela den omfattande renoveringen!
Här kan du läsa om hela renoveringen som utfördes på stugan under åren 2009 - 2011: Föreningsstugans renovering 2009 -2011