STYRELSE 2019

Post Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Ordförande Pia Åkerman Kanalvägen 4   073-707 59 00 paakerman@hotmail.com
Kassör Monica Karlsson Rosenvägen 50   0730-61 15 30 monica.karlsson64@gmail.com
Sekreterare Anna-Karin Åberg Åkerövägen 89   070-99 86 547 annakarin16@hotmail.com
Ledamot Kristina Björkman Furuvägen 78   070-61 22 706 kristinabjorkman69@gmail.com
Ledamot Jan-Olof Drangert Kanalvägen 23   070-937 01 79 janolof.drangert@gmail.com
Ledamot Mattias Svanström Ängsvägen 13   073-55 79 048 gronadrommar@hotmail.com
Suppleant Mari Norberg Ängsvägen 10 08-35 43 16 073-42 63 710 mari.norberg@bredband2.com
Suppleant Kerstin Hagblom Ekvägen 63   070-33 83 949 keluha@telia.com

Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år. Möten för år 2019 är förlagda på följande datum:

14 januari
19 februari
13 april
25 maj
10 juni


Styrelsen under sitt konstituerande möte vid årsmötet den 31 mars 2019. Ledamoten Jan-Olof Drangert saknas på bilden.

Från vänster ser vi ledamoten Kristina Björkman, ordföranden Pia Åkerman, kassören Monica Karlsson,
ledamoten Mattias Svanström, suppleanten Mari Norberg, suppleanten Kerstin Hagblom
och längst till höger sekreteraren Anna-Karin Åberg.Styrelsens dokument. Kräver lösenord.
Använd submitknappen.

Enter username:
Enter password: