Stadgar Pdf-fil (Med ändringar beslutade på årsmötet 2018)


Sammanställning av regler för kolonisterna 2018 (Föreningens ordningsregler uppdaterade årsmötet 2019) Pdf-fil


Ordningsregler Pdf-fil (Med ändringar beslutade på årsmötet 2019)


Nyttjanderättsavtal Pdf-fil (Med ändringar införda på sommarmötet 2018)


Register över behandling av personuppgifter Pdf-fil


Avgifter för medlemmar Pdf-fil (Med ändringar beslutade på årsmötet 2019)


Information om ROT-avdrag. Pdf-fil (Ändring 1 nov 2016)Tillstånd för bilparkering vid Tivoli. Pdf-fil


AVLOPP OCH LATRINKOMPOST (Information från Solna stad):
  Brev gällande förnyande av tillståndet för latrinkomposten (Pdf)
Informationsblad latrinkompost (Pdf)
Anmälningsblankett för kompostering av latrin (Word)
  Vatten och stenkistor (Pdf)