Historiskt arkiv från Aktuellt
Här kommer att återfinnas samma meddelanden som presenterats under länken Aktuellt. Dessa äldre, och ibland inaktuella meddelanden, kommer att lagras på denna sida under ett år. Observera dock att vid länkning till andra sidor eller bilder, kan dessa vara borta eller förändrade.


Infört 16 maj 2020

Plantera ett träd eller en buske för framtiden.

Föreningen har fått ett nyhetsbrev från Koloniträdgårdsförbundet. De berättar bla om sin kampanj för att plantera träd och buskar:

” Plantera ett träd eller en buske för framtiden. För att synliggöra koloniträdgårdarnas viktiga bidrag till den biologiska mångfalden har Koloniträdgårdsförbundet startat en trädkampanj. Målet är att plantera 1000 träd och buskar under perioden mars 2020 till augusti 2021. Kampanjen är en smygstart på firandet av förbundets 100-årsjubileum nästa år då förbundet vill fortsätta sprida kunskap om hur odlingsytor bidrar till livskraftiga stadsmiljöer.

Registrera din plantering på webben.

Att delta är enkelt! Plantera ett träd eller buske och utmana dina grannar och andra kolonister i föreningen att göra detsamma. Ju fler träd desto bättre. För att hålla koll på om målet 1000 träd nås är det viktigt att alla nyplanterade träd och buskar registreras. Så när trädet eller busken är i jorden, ta ett kort, gå in på älska träd (öppnar ny sida) och registrera din plantering. Mer information och trädinspiration kommer att läggas ut på förbundets hemsida under året. Fina priser kommer att lottas ut till medverkande.”
Infört 16 maj 2020

Fåren från Överjärva gård har anlänt.

Lördagen den 15 maj anlände de första fåren från Överjärva gård till Bergshamra. De fick inviga den nya betesplatsen intill Kraus väg.Fåren har en fin utsikt över koloniområdet!Infört 10 maj 2020

Information från styrelsen - parkeringen och den gemensamma gräsklipparen.

Styrelsen informerar följande:

Parkeringsbolaget Länsparkering gör fr o m den 1 maj daglig tillsyn av föreningens parkeringsplatser vid Tivolivägen. Medlemmarna uppmanas se till att ha årets gröna parkeringsdekal eller ett rosa tillfälligt parkeringstillstånd väl synligt i vindrutan.

Föreningens gräsklippare, som förvaras på lott 94, har flyttats till en ny plats på lotten. Den står nu mot söder, mot fårhagen/badplatsen.
Infört 10 maj 2020

Styrelsen går årets syn måndagen den 25 maj.

Så är det tid för styrelsen att göra årets syn enligt vårt årsmötesbeslut.
För att detta skall kunna genomföras på ett enkelt sätt, se till att din grind inte är låst.

Har du frågor till styrelsen så kan du bara vara närvarande på din lott.

I år är synen måndagen den 25 maj mellan kl 18.00 och c:a kl 20.

Hälsningar
Styrelsen för Bergshamra koloniförening
Infört 10 maj 2020

Arbetsdagen inställd - men ändå inte!

Styrelsen hade ju beslutat att inte genomföra någon traditionell arbets- och gemenskapsdag denna vår, mot bakgrund av rådande situation med nya coronaviruset/Covid-19. I stället blev det en anmodan: alla som kan behöver givetvis ändå hjälpas åt att ta hand om föreningens gemensamma ytor på behörigt avstånd från varandra.

Och det utfördes en hel del fina arbeten som nu spreds ut över flera dagar och händer. Här ett av dem:

Så här skriver Per-Åke (Pelle) om arbetet med vår flaggstång under lördagen:

"I strålande sol och med två meters avstånd var uppdraget att måla och byta lina på föreningens flaggstång.
Ett helt gång( dock under 50 ) kolonister från Ålkistan tog sig an detta högriskprojekt. När flaggstången väl var på marken slipades och målades den vit och fin. Det goda arbetet avslutades med en kaffetår med avstånd. När andra målningen är gjord, lina bytt och ny kula så kommer den att resas igen och ge glädje till oss alla.
Hälsar Pelle!"

Under söndagen restes som lovats den färdigmålade flaggstången med ny lina och kula:Foto: Monica KarlssonInfört 10 maj 2020

Första koloniloppisen på Furuvägen!

Under lördagen anordnades föreningens första loppis (i modern tid) och det skedde på Furuvägen. Arrangörer (eller försäljare) var Anette och Ingegerd.

Så här skriver Peter L. som var en av många som besökte loppisen:

"Tanken är att bli av med fina grejer ur överflödet och sen ordna en gatufest. Nästa tillfälle blir 14 juni vid Ålkistan och bouletävlingen. Ta ned eget bord och saker, eller skänk enstaka ting till dem som arrangerar."

Om bouletävlingen blir inställd sker samma sak med loppisen. Här kommer Peters bilder från lördagens loppis:
Infört 10 maj 2020

Bron över dagvattendammarnas utlopp är klar.

Nu är bron klar som gör att man gå runt Pipers park mot Ålkistan (eller tvärtom). Många har upptäckt den nya bron och att man nu kan promenera hela vägen.


Ewa är en av många som ville se den nya bron.
Mot väster ses den brygga som byggs för att man närmare ska kunna se de vattenväxter som kommer att planteras.
Infört 28 april 2020

Container kommer till Tivoli och Ålkistan den 8 -10 maj.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA. Kvarnkullens återvinningscentral har ju tyvärr stängt och SÖRAB anger på nedanstående länk var vi förslagsvis i fortsättningen kan lämna vårt mer skrymmande avfall:

SÖRABs återvinningscentraler (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)

Infört 27 april 2020

Arbetet med dagvattendammarna och våtmarken sett uppifrån!

Fredrik har har med hjälp av sin drönare gett oss aktuella bilder uppifrån över arbetet med dagvattendammarna och våtmarken. Mot öster kan man se den slingrande grusvägen som leder från Pumphusvägen, förbi dammarna bort mot stigen mellan Pipers park och Ålkistan. Där pågår arbetet med en bro över vattnet där det rinner ut i Brunnsviken. Det gör att man för tillfället inte kan gå hela stigens sträcka. Bron beräknas vara klar den 8 maj.


'
Vy mot öster.
'
Vy mot väster. Kolonister och flanörer har upptäckt våren.Infört 20 april 2020

Ändrade planer för arbets- och gemenskapsdagen.

Ändrade planer för arbets- och gemenskapsdagen den 9 maj Styrelsen har beslutat att inte genomföra någon traditionell arbets- och gemenskapsdag denna vår, mot bakgrund av rådande situation med nya coronaviruset/Covid-19.

Läs mer om de ändrade planerna och om den årliga synen:

Info om arbetsdag och synInfört 7 april 2020

Avtal vid lån av föreningsstugan.

Föreningsstugan är en mötesplats för medlemmarna och används i första hand för föreningens gemensamma aktiviteter och intressen. Medlemmar kan därutöver, med styrelsens godkännande, låna föreningsstugan för enskilda ändamål (ej övernattning). Föreningen tar då ut en administrativ avgift som kommer alla medlemmar till del i form av underhåll och förbättring av föreningsstugan

Här kan läsa avtalet:

Avtal vid lån av föreningsstugan Pdf-fil.
Infört 7 april 2020

Stigen snart klar och arbetet med en ny bro är påbörjat.

Stigen mellan Ålkistan och Pipers park är i stort sett klar, säkert blir den färdig till påsk. Samtidigt har man påbörjat arbetet med en ny bro som går över vattnet som flyter från dagvattendammarna ut i Brunnsviken. Bron ska ersätta den tillfälliga som nu finns och man har börjat med fundamentet. Den nya bron beräknas vara klar om ca två veckor enligt entreprenören.

Snart kan man gå torrskoddd hela vägen!Infört 7 april 2020

Nu har vi vatten, men se upp för kalla nätter!

Vattenpåkopplingen fungerade utan några problem. Nu är det ganska fint vårväder, men det är tidigt på säsongen och det kan fortfarande bli klara och kalla nätter. Täck därför din egna kranar och anslutningar någon tid framåt så de inte fryser sönder.

Många ställer alltid upp när vattnet ska slås på. Här öppnar Peter locket för att komma åt ventilen.
Inget kan väl gå fel med så många kontrollanter!


Infört 25 mars 2020

Vattnet kopplas på söndagen den 5 april kl. 12.

Du har väl stängt dina egna anslutningar och kranar inför påkopplingen?!
Om problem med påkopplingen uppstår skjuts denna upp, och nytt datum meddelas på hemsidan och anslagstavlorna. Det är inte bara eventuell kyla som kan förhindra påkopplingen, utan även möjligheten att vår ventil på Pumphusvägen kan ha påverkats av den tunga trafiken som nyttjat vägen vid dammbygget.

OBS!
Lottägaren eller någon denne utser bör vara närvarande inför påkopplingen för att kontrollera och åtgärda om läckage uppstår, vilket kan hända även om allt varit perfekt vid avstängningen på hösten.

Risk för sönderfrysning kan finnas efter påkoppling, så kom ihåg att isolera kranar och anslutningar någon tid efteråt.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för öppna eller sönderfrusna kranar/anslutningar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Vattenansvariga:
Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, tel 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, tel 076-245 00 00
Infört 25 mars 2020

Missa inte Trädgårdsmässan live!

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö är ju inställd med anledning av Covid-19, men några inslag kommer vi att kunna följa på nätet. Så här ser deras inbjudan ut:

"Missa inte Trädgårdsmässan live på torsdag!

Vi vill göra något för våra fantastiska besökare då vi i år inte får genomföra Nordiska Trädgårdar på utsatt datum med anledning av Covid-19. Därför kommer vi nu istället att livesända utvalda godbitar från mässan på Facebook den 26 mars!

Vi har i samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) och OdlingsTV plockat ut härliga inslag som bland annat Årets pelargon, utställarerbjudanden, tips och trix inför kommande säsong och en massa annat spännande som du nu kommer kunna uppleva live hemifrån och det kostar absolut ingenting att ta del av sändningen.

Mer information kommer inom kort på vår hemsida och sociala medier men boka redan in nu och förbered dig på en blomstrande glädjeboost som startar kl. 08.45 den 26 mars - vi ses och hörs då!"

Här är länken till Nordiska Trädgårdar:

Nordiska Trädgårdar
Infört 20 mars 2020

Stigen mellan Ålkistan och Pipers park iordningställs!

Stigen som idag är svår att anvånda pga det myckna regnandet, ska nu göras promenadvänligare.
Markväv läggs ut av Andreas för att förhindra den nya beläggningen att sjunka ner. Ogräset hålls också borta.


Beläggningen hämtas från denna hög innehållande grus och sprängsten. Allt beräknas vara klart nästa vecka enligt Andreas.Infört 20 mars 2020

Stäng dina kranar inför påkopplingen av vattnet!

Senast den 1 april skall egna vattenkranar och kopplingar vara stängda.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för eventuellt öppna kranar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Preliminärt datum för påkoppling av vattnet är söndagen den 5 april. Idag när det är vårdagjämningen ser det ljust ut vädermässigt, men om det senare blir problem med kylan eller något annat, skjuts påkopplingen upp åtminstone en vecka.
Detta meddelas i så fall på hemsidan och anslagstavlorna.

Vattenansvariga:

Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, telefon 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, telefon 076-2450000
Infört 12 mars 2020

Trädgårdsmässan kommer inte att genomföras på utsatt datum.

Följande har meddelats från Stockholmsmässan:

"Trädgårdsmässan kommer inte att genomföras på utsatt datum

Stockholmsmässan kommer inte att genomföra Nordiska Trädgårdar 26-29 mars 2020. Detta mot bakgrund av regeringsbeslutet om att begränsa större folksamlingar i syfte att minska risken för spridning av COVID-19.

Säkerhet och hälsa fortsätter vara vår högsta prioritet och detta beslut är en försiktighetsåtgärd för att skydda vårt samhälle. Självfallet är det ytterst beklagligt att både besökare och utställare påverkas av det här.

Vänliga hälsningar,
Nordiska Trädgårdar"
Infört 8 mars 2020

Föreningens årsmöte avhållet den 7 mars.


Det har varit vårlikt länge, någon snö har vi knappt sett, och denna dag liknade de tidigare när över fyrtiotalet kolonister samlades till föreningens årsmöte. Denna gång i en samlingslokal på Barks väg 14.

Här kommer några anteckningar från mötet:

Vid ankomsten och avprickningen välkomnades man med kaffe med bröd. Nu delades det också ut dekaler - som i år är gröna - och tillfälliga tillstånd för parkering vid Tivoli. De som inte deltog på årsmötet kan hämta dessa hos föreningens kassör Monica Karlsson på Rosenvägen 50. Telefon: 0730-61 15 30.

Hur du fyller i det tillfälliga parkeringstillståndet förklaras via länken nedan som också återfinns permanent under länken Dokument i menyn:

Parkering


Årsmötets ordförande Helena Westerling och sekreteraren Anna-Karin Åberg.

Ordförande Pia Åkerman hälsade välkommen, presenterade medlemmarna i styrelsen och våra nya medlemmar i föreningen, varefter Helena Westerling från Koloniträdgårdsförbundet hälsades välkommen och valdes till mötesordförande och vår sekreterare Anna-Karin Åberg till mötets protokollförare. Därefter hölls en tyst minut för tre av föreningens medlemmar som gått bort under året.

Kassören Monica Karlsson redovisade föreningens ekonomi.

Motionen om att med bom eller kedja hindra obehörig parkering på Tivoli avslogs enligt styrelsens beslut. Man kommer att anmoda Länsparkeringen att göra tätare inspektioner istället.

Styrelsen presenterade sitt förslag om att man måste meddela styrelsen före annonserade arbetsdagar om man inte kan delta. Om det då tilldelade arbetet inte utförs, återförs arbetet till ordinarie arbetsdag och kolonisten debiteras gällande avgift. Förslaget antogs av mötet.


Per-Åke Pettersson redovisade valberedningens förslag till styrelse och revisorer.
Foto: Peter Lamming
Valberedningens förslag antogs, se nedanstående länkar:

Styrelsen 2020

Revisorer 2020

Sittande valberedning hade avböjt omval och mötet valde följande valberedning för år 2020:

Valberedningen 2020


Det blev diskussioner bl.a. om våra alltför höga häckar där riktlinjerna för höjden ansågs vara för vaga. Hur vi vattnar våra trädgårdar blev livligt behandlat. Förslag lades fram om ett förbud mot att vattna med slang eller spridare mellan kl. 11 och 16, men detta mildrades till en rekommendation. Använd uppsamlat regnvatten i största möjlighet blev rådet som också stämmer med vår strävan att bli miljödiplomerade.

Sedan berättade Helena Westerling om den stundande trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar där förbundet har en egen monter. Här är länken till mässan:
Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)

Hon avslutade med att förbundet fyller 100 år nästa år. Nu förärade hon också vår förening en penninggåva och förbundsflagga eftersom vi hade vårt 100-årsjubileum förra året.

Helena överlämnar gåvorna till föreningens avgäende ordförande Pia Åkerman.


Vackra blombuketter överlämnades till avgående styrelseledamöter och valberedning. Här är det Göran Björk i valberedningen som får sin bukett genom styrelseledamoten Mattias Svanström.


Del av den nya styrelsen samlad. Tyvärr var inte alla ledamöter närvarande varför man skjuter på det planerade konstituerande mötet.
Från vänster ses suppleanten Kerstin Hagblom, ledamoten Mattias Svanström, Kassören Monica Karlsson, ordföranden Per-Oskar Gundel och längst till höger ledamoten Per-Åke Jonsson.
Frånvarande ledamöter: Kristina Björkman och Carina (Kicki) Rosendahl.Infört 2 mars 2020

Nya fårhagen färdigställs.

Hagen som utstakats för att ersätta förlorad betesmark för fåren när dagvattendammarna anlades, färdigställs nu. Stängsel sätt upp runt om och fåren får en avundsvärd utsikt över koloniområdet.
Infört 27 februari 2020

Östra regionens kurser under mars.

Information från Östra regionen:

"Ni har väl sett att Östra regionen har tre kurser under mars?

Redan 5 mars är en kurs om fröer, kanske det mest intressanta i våra trädgårdar. Hur det lilla fröet blir till stora plantor. Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12N, klockan 18

11 mars berättar Ulf Nilsson Koloniträdgårdsförbundet och FOR om vad som gäller för invasiva växter, Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12 N, klockan 18.

15 mars har vi en kurs för dem som vill lära sig grunderna för trädbeskäring, Bergshamra koloniträdgård, Solna, klockan 13.00

Anmäl till: kjell.eklind@studieframjandet.se"

Nedan hittar du regionens inbjudan till kursen om fröer:

Inbjudan (Pdf)Infört 20 februari 2020

Välkommen till föreningens årsmöte lördagen den 7 mars!

Kallelsen till årsmötet med tillhörande årsmöteshandlingar har nu sänts ut elektroniskt till alla medlemmar som har angivit en e-postadress. De medlemmar som inte har lämnat någon sådan får i stället handlingarna per brev. Om Du inte har fått handlingarna på det ena eller andra sättet, var god kontakta föreningens sekreterare Anna-Karin Åberg:
på mobiltelefon 070-99 86 547
eller via e-post på adress annakarin16@hotmail.com

På årsmötet kommer det inte att finnas några årsmöteshandlingar för utdelning.

Om du vill ha handlingarna i pappersform, ta då med dem du fått per post eller skrivit ut från datorn.

Datum och tid: Lördagen den 7 mars 2020 kl. 15.00
Plats och lokal: Föreningslokal Brf Bladet, Barks väg 14, ingång från baksidan.
Kaffe med bröd kommer att serveras mellan 14.30 och 15.00.
Utlämning av nya parkeringsdekaler kommer att ske i samband med mötet.

Väl mött!

Styrelsen

Infört 14 januari 2020

Dramaserien Kalifat innehåller scener från kolonin.

Minns ni dramaserien KB1 som det rapporterades om på hemsidan förra året?

SVT besökte då koloniområdet under två inspelningsdagar, den 22 mars och 30 april. Serien KB1 har fått det slutliga namnet Kalifat och har nyligen haft premiär på TV 1. Inspelningarna gjordes på Tivoli och det är stugan på Körsbärsvägen 74 som använts. I första avsnittet av serien som kan ses på SVT Play finns resultatet från kolonin. Om du inte vill se hela första avsnittet så kan du snabbspola, kolonisekvensen dyker upp ca 17 minuter in i filmen. Vet inte om ytterligare scener från kolonin kommer i senare avsnitt, men mycket spelades in.

Här är länken till filmen på SVT Play:

Kolonin i Kalifat

Infört 14 januari 2020

Ändrat datum för bouletävlingen.

Årets bouletävling flyttas fram till söndagen den 14 juni. Vi träffas då klockan 10 på Ålkistan med Peter och Sture som ansvariga.

Kalendarium för år 2020 når du via länken nedan:

Kalendarium 2020
Infört 20 december 2019

God Jul och Gott Nytt År och Kalendarium för år 2020.


Här kommer föreningens kalendarium för år 2020 som du når via länken nedan:

Kalendarium 2020

Det finns också på våra anslagstavlor och kan alltid nås via länken Kalendarium i Menyn. Reservera den 7 mars för vårt årsmöte som börjar kl 15.00 i lokal på Barks väg. Utförligare adress och info kommer senare. Säkert kommer några ändringar och tillägg att behövas göras i kalendariet under året och dessa annonseras då som vanligt på hemsidan och anslagstavlorna.
Infört 20 december 2019

Arbetet med våtmarken fortskrider.

Arbetet med dagvattendammarna på östra sidan av koloniföreningen på Tivoli vilar inför vintern för att lervallarna ska sätta sig. I vår fortsätter man där. Anläggningen av våtmarken på västra sidan pågår dock, och har nu avancerat så långt att man fyller vatten i dammen och det är dags att ansluta diket från våtmarken till "vårt" som rinner mellan Rosenvägen och Ekvägen. Djupet på detta dike måste justeras och det görs både manuellt och med grävmaskin. Här grävs det mellan lotterna 54 och 63 och man är då nästan framme för att göra sammankopplingen.

Här är sammankopplingen klar och vattnet från våtmarken kan nu rinna under Tivolivägen mot dagvattendammarna på östra sidan.

...och så här ser det ut åt andra hållet mot våtmarken. Mer arbete återstår!Infört 20 december 2019

Förfrågan om medarbetare till Nordiska Trädgårdar 2020.

En förfrågan har kommit från koloniträdgårdsförbundet:

"Den 26 – 29 mars 2020 är det Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. I år är samlingsnamnet på mässan ”Blomstertid. Den kommer” och Koloniträdgårdsförbundet fokuserar på biologisk mångfald som i år även inkluderar en liten uppstart på Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum 2021. För att kunna genomföra detta behövs det många volontärer."

Läs mer i förbundets bifogade dokument:

Förfrågan om volontärer (Pdf-fil. Öppnar ny sida)

Infört 27 november 2019

Minnesanteckningar från möte mellan koloniföreningen och stadsträdgårdsmästaren Nils Forsberg.

Föreningen representeras av Jan-Olof Drangert och Kerstin Lundin Hagblom.

Läs i dokumentet nedan vilka frågor som behandlades. Dokumentet kommer också att sändas ut av styrelsen via mail till föreningens medlemmar.

Minnesanteckningar


Infört 27 november 2019

Dykare rensar Brunnsvikens botten vid Tivoli Brygga.

På morgonen den 20 november påträffades två dykare, Aleksis och Timo, från Stockholms dykcenter vid Tivoli Brygga. De är båda boende i Bergshamra och rensade nu på eget initiativ allehandra skräp från Brunnsvikens botten på denna plats. Bl.a. fiskades en kundvagn från ICA upp. En varning för alltför vidlyftiga hopp ner i vattnet i sommar är kanske på plats.

Beröm för denna fina insats!


Infört 17 november 2019

Något om arbetet med dagvattendammarna och våtmarken.

Många har säkert noterat det arbete som pågår i vårt område med dagvattendammarna och våtmarken. Tom Wall har tagit kontakt med några av de som arbetar med detta för att få mer information om anläggandet. Han fick då tillgång till en karta som i stort var identisk med bilden i lokaltidningen Mitt i Solnas artikel, som kan du nå via länken längre ner på sidan.

Tom gjorde därefter en mycket grov och schematisk skiss över anläggningen i vårt område.

Tom skriver:

"Dagvattnet kommer i befintliga ledningar och mynnar ut i den norra dammen alldeles söder om ”Sprutboden”. Dammarnas djup varierar mellan 20 centimeter och 1 meter. Det gamla diket från fårhagen väster om koloniområdet passerar Myllan och kommer att mynna ut i den södra dammen. Vad jag förstår så kommer sedimentet med tungmetaller etc som lägger sig på dammarnas botten att schaktas bort efter ett antal år. Lägg märke till att en ny gångväg kommer att anläggas och ansluta till den befintliga gångvägen mellan Ålkistan och Pipers park. "

Lokaltidningen Mitt i Solnas artikel den 1 november om dagvattendammarna:

Mitt i Solnas artikel

Lördagen den 16 november sammanstrålande Per-Åke Pettersson och Fredrik Ralstrand för att med hjälp av Fredriks drönare dokumentera de arbeten som pågår runt koloniområdet. Det har förstås funnits klarare väder, men resultatet blev ändå tillräckligt bra:Här ser man dagvattendammarna ta form på den tidigare fårbetesplatsen på den östra sidan.

Och här västra delen med den påbörjade våtmarken. En gångväg från Hälsans stig över ängen till Kraus väg är planerad.

Ur en annan vinkel.

I denna vattensamling har nu placerats en pump som forslar bort vattnet.


Infört 4 november 2019

Ljusfest i höstväder.

I många år har Haga-Brunnsvikens vänner arrangerat en ljusfest under allhelgonahelgen, och det var sjätte året i rad som Bergshamra koloniförening deltog som medarrangör.

Förutom att traditionellt placera marschaller utmed Tivolivägen, smyckade också några av kolonisterna föreningens sidovägar och den egna trädgården med allehanda ljus. I god tid innan ljusfestens början träffades några kolonister hos Ewa på Ekvägen 61 för att tända och ställa ut föreningens marschaller.Liksom förra året tändes marschallerna på Ewas veranda. Här syns Monica, Per-Åke, Linda
och Tom med hundra stycken att tända och ställa ut, och allt utfördes med gott humör!

Monica ser till att marschallerna kommer ut till Tivolivägen...

...och så här fint blev det!


Flera av sidovägarna lystes upp, här Ekvägen.

När alla marschaller funnit sin plats samlades man runt grillen, dit fler kolonister anslöt.

Ljusfesten är ett uppskattat evenemang som också avslutar kolonisäsongen när hösten övergår i vinter. På Rosenvägen 57 och Ekvägen 64 lyste föreningens första adventsstjärnor och på Ängsvägen 9 tindrade sedvanligt adventsljusen i stugans fönster.

Detta hör också till traditionerna!Infört 22 oktober 2019

Haga-Brunnsvikens vänners ljusfest söndagen den 3 november 2019.

Så här skriver Haga-Brunnsvikens vänner om ljusfesten på sin hemsida:

"I år blir det fackeltåg och eldshower i alla väderstreck runt Brunnsviken i Kungliga nationalstadsparken. Ljusfesten 3 november kommer bli den ljusaste hittills. Missa den inte!"

Läs mer om ljusfesten på deras hemsida, där finns hela programmet. Klicka på länken nedan:

Haga-Brunnsvikens vänner (Öppnar ny sida)


Koloniföreningen deltar för sjätte året officiellt som en av medarrangörerna i evenemanget. Många kolonister har sedan ett flertal år spontant deltagit i ljusfesten genom att pryda sina egna trädgårdar och stugor med ljus, och även hjälpt till att placera ut föreningens marschaller.

I år fortsätter alltså denna tradition, och förhoppningsvis får vi se ännu fler upplysta trädgårdar och vägar i området. Du som vill vara med och pryda Tivolivägen med ljus är välkommen dit vid 15 tiden den 3 november. Ta gärna med egna marschaller eller andra ljus till den egna trädgården.

När alla marschaller har placerats ut och tänts, avslutas det med korvgrillning hos Ewa på Ekvägen 61.
Missa sedan inte heller fackeltåget som går från Sjöstugan till Tivoli brygga!

Så här stämningsfullt blev det utmed Tivolivägen förra året!
Infört 14 oktober 2019

Vattnet till koloniområdet är nu avstängt - öppna dina kranar!

De som stängde av vattnet fick trängas bland arbetsbodar, containrar och övrigt material som tillhör företaget som arbetar med dagvattendammen. Från vänster: Göran, Claes, Peter L, Peter H, Ulf och längst till höger Andreas.
Ålkistans vattenansvariga, Lars, hamnade utanför bilden.

Nu är vattnet alltså avstängt och säsongen på kolonin avslutas i ett fantastiskt fint höstväder. Temperaturen kan dock snabbt ändras, så om du ännu inte öppnat dina kranar och släppt ut stående vatten, är det dags för detta sista jobb på lotten!
Infört 30 september 2019

Vattnet stängs av söndagen den 13 oktober kl. 14.

Söndagen den 13 oktober kl. 14 stängs vattnet av för hela koloniområdet.

Vattenansvariga stänger huvudkran och öppnar alla avtappningsventiler för området.

Efter avstängningen skall egna utekranar och eventuella egna anslutningar in till husen öppnas av respektive kolonist och dessa skall vara öppna tills inget vatten längre droppar från kranarna. Om detta inte görs, kan dessa kranar och anslutningar frysa sönder och detta tar inte koloniföreningen ansvar för.

Nätterna fram till den 13 oktober kan bli kalla med minusgrader så se till att täcka dina kranar som brukligt är. Bubbelplats eller tidningar är utmärkt att skydda med.

Vattenansvariga:

Tivoli:
Peter Hagström, Rosenvägen 56, tfn: 0732-28 42 16
Ålkistan:
Lars Erixon, Kanalvägen 1, tfn: 076-2450000.

Infört 30 september 2019

Container kommer till Tivoli den 11 - 13 oktober.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA. Kvarnkullens återvinningscentral har ju tyvärr stängt och SÖRAB anger på nedanstående länk var vi i fortsättningen kan lämna vårt mer skrymmande avfall:

SÖRABs återvinningscentraler (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)

Infört 30 september 2019

Föredraget ”Om småskalig odling och miljötänk".


”Om småskalig odling och miljötänk.”

Så benämndes föredraget i samband med Bergshamra koloniförenings 100-årsjubileum som Jan-Olof Drangert från koloniföreningen höll på Bergshamras biliotek torsdagen den 26 september. Jan-Olof började med att nämna att vårt jubileum gett upphov till skrifligt material i form av två skrifter. Den ena är skriven av honom själv med titeln ”Hundraåring med växtkraft” med miljöinriktning och kunde köpas på plats efter föredraget. Den andra skriften författad av Tom Wall är betitlad ”Minnesskrift för Bergshamra koloniförening”. Den förärades varje kolonist vid jubileumsmiddagen och finns också tillgänglig digitalt på vår hemsida.

Här är länken till Tom Walls skrift "Minnesskrift för Bergshamras koloniförening":

Koloniområdet 100 år!

Jan-Olof berättade om och visade bilder från föreningens allra äldsta tid. Han återgav delar av den återblick som gjorts av kolonisten Sixten Thoren, som i sin helhet kan läsas på vår hemsida. Se länken:

Sixten Thoréns hågkomster

Jan-Olof uppehöll sig också till en del kring närområdets miljö och stadens ansträngningar att förbättra vattenkvalitén i Brunnsviken.

Åhörarna fick också veta en del om dagens kolonister och likheterna och skillnaderna med pionjärerna.

Infört 18 september 2019

Äppeldag på Söderbrunns koloniförening.

Lördag den 28 september är det stor äppeldag på Söderbrunns koloniförening. Anmälningstiden är förlängd till den 22 september.

Läs mer i denna inbjudan:

Inbjudan till äppeldag (Öppnar ny sida)Infört 18 september 2019

Föredrag om Bergshamra koloniförenings hundraåriga historia på biblioteket i Bergshamra.

På torsdag den 26 september mellan kl. 18 och 19 på Bergshamra bibliotek kommer Jan-Olof Drangert från Bergshamra koloniförening att berätta och visa bilder om föreningens hundraåriga historia.

Ingen föranmälan behövs.Infört 18 september 2019

Brunnsviken renas med hjälp av aluminiumklorid.

Höst vid Brunnsviken. I bakgrunden ses båten som pumpar ut aluminiumklorid.


Lokaltidningen Mitt i Solna har på sin nätupplaga en artikel om en beprövad metod för att minska övergödningen i Brunnsviken. Planen är att pumpa ut aluminiumklorid i vattnet, vilket förväntas ge lägre fosforhalter, minska algblomningarna och ge ”en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup”.

Läs tidningens artikel här:

Så ska övergödda Brunnsviken räddasInfört 11 september 2019

Lokaltidningen Solna Direkt skriver om dagvattendammen och fårbetet.

Lokaltidningen Solna Direkt har en artikel på sin nätupplaga om den planerade dagvattendammen på Kulturlandskaparnas fårbetesmark. Den uppkomna situationen har man tidigare kunnat läsa om på vår hemsida.


Fårens betesmark ligger intill koloniföreningens mark och kolonisterna har i många år drygat ut fårens mat med överskottet från trädgårdarna. Här är det Maj som skänker av sina äpplen.

Läs tidningens artikel:

Slam från dammbygge kan förstöra fårens bete (Öppnar ny sida)

Tidningen i pappersform kommer ut fredagen den 13 september.Infört 9 september 2019

Arbets- och gemenskapsdagen den 7 september 2019

Lördagen den 7 september, som var en mulen dag med hot om regn hängande över koloniområdet, samlades ett antal arbetssugna kolonister på Tivolis parkering för årets sista arbets- och gemenskapsdag. Mari delade ut uppgifterna för arbetsdagen som tidigare annonserats via gruppmail, hemsida och anslagstavlor.

Läs om dagen:

Arbets- och gemenskapsdagen
Infört 9 september 2019

Dagvattendamm och fårbete.

Ulla Alm vid fårhagen.

Tidigare har man på hemsidan kunnat läsa om den dagvattendamm som planeras i fårhagen öster om koloniområdet på Tivoli. Dammen ska rena dagvattnet innan det når Brunnsviken. Höga stängsel har satts upp kring det planerade området och maskiner finns på plats. Dammens placering blir mitt i det område som nu används av Kulturlandskaparna som betesmark för föreningens får.

Detta har fått Kulturlandskaparnas ordförande, Ulla Alm, att protestera genom att tillskriva Länsstyrelsen, Mark & Miljödomstolen och Konkurrensverket.

Förbundet för Eko parken, Haga-Brunnsvikens vänner och Solna stad har fått ta del av skrivelsen som du kan läsa här:

Ulla Alms skrivelse (Öppnar ny sida)

Lokaltidningen Solna Direkt har också uppmärksammats om Kulturlandskaparnas farhågor inför dammen och gjorde därför ett reportage med Ulla vid fårhagen fredagen den 6 september. Artikeln presenteras sannolikt i nästa nummer av tidningen som utkommer fredagen den 13 september.
Infört 9 september 2019

Minnesskrifter om koloniområdets 100 år.

Förutom den minnesskrift skapad av Tom Wall som varje lottägare förärades vid jubileumsmiddagen finns ytterligare en skrift som blivit producerad med anledning av vårt hundraårsjubileum.

Den heter ”Hundraåring med växtkraft” och har underrubriken ”Några inblickar i Bergshamra koloniträdgårds historia och miljötänk”. Den är av eget intresse skriven av styrelseledamoten Jan-Olof Drangert och kan beställas direkt från honom via mail: janolof.drangert@gmail.com eller per telefon 070 937 01 79. Pris 40 kr.
Infört 6 september 2019

Föreläsning: att tänka på inför vintern...

Här en inbjudan från koloniföreningen Söderbrunn:

"Välkomna till höstens första föreläsning i vårt föreningshus Kärnhuset, Björnnäsvägen 39. Följ grusgången bort mot flaggstången så syns huset.

/Kursgruppen koloniföreningen Söderbrunn"

Klicka nedan för att se deras affisch:

Inbjudan till föreläsning
Infört 2 september 2019

Arbetet med dagvattendammen påbörjat.


Stängsel uppsatt på Pumphusvägen mot fårhagen.


Jonas från Kungsängens Entreprenad och Andreas från JVAB


Som tidigare meddelats på hemsidan har en geoteknisk undersökning gjorts på fårhagen mellan Tivoli och Ålkistan för att utröna markens hållfasthet för anläggning av dagvattendamm. Allt ser bra ut för detta och nu påbörjas arbetet med dammen som ska rena dagvattnet innan det når Brunnsviken. Det är bl.a. företagen JVAB och Kungsängens Entreprenad som utför arbetet som ska vara klart i april nästa år.

Så här skriver Solna stad om projektet:

Projektplan Dagvattendamm

Infört 28 augusti 2019

Frö- och växtbytardag den 7 september


Föreningens frö- och växtbytardagar har blivit uppskattade speciellt efter att de lagts i anslutning till arbetsdagens slut - och nu är det åter dags!

Så - ta med ditt gröna till föreningsstugan på höstens frö- och växtbytardag den 7 september när vi avslutar arbetsdagen c:a kl 12.30! Då har vi hunnit snygga till vårt område och fått någon korv och kaffe med bröd.

Märk upp medhavda växter och fröpåsar med respektive innehåll. Principen för aktiviteten är att du ger vad du kan och sedan väljer bland sådant andra har skänkt - även om du inte själv har haft något att bidra med. Allt med hänsyn till övriga intresserade!

Anna som skötte vårens frö- och växtbytardag tar hand om det hela även denna gång.

Välkommen!
Infört 28 augusti 2019

Arbets- och gemenskapsdag lördagen den 7 september.


Vi samlas på sedvanligt sätt och med förhoppningsvis bra väder på Tivolis parkering kl 10.00 och avslutar med gemensamt kaffe och korv med bröd vid föreningsstugan c:a kl 12.30.

Tänk på att:
- Vid samlingen på parkeringen, anmäla din närvaro till styrelsen så att du blir avprickad.
- Inte ha din bil parkerad på Tivolis parkering under arbetsdagens förmiddag,
  parkera istället utmed Tivolivägen.
- Om du INTE kan delta på arbetsdagen och vill utföra någon uppgift tidigare eller senare,
  meddela då detta i god tid före arbetsdagen till:
  Anna-Karin Åberg lott 89 tel: 070-99 86 547 eller på e-post: annakarin16@hotmail.com

Medlem som inte deltar på arbetsdagen, inte har anmält förhinder eller inte påtar sig någon uppgift på annan tid betalar 300 kr till föreningen enligt beslut taget på tidigare årsmöte.

Mycket beror på väder och uppslutning, men de planerade arbetena finns i detta dokument:

Arbetsuppgifter (Pdf-fil)

Container kommer att finnas på Tivolis och Ålkistans parkeringar.

Med hopp om bra väder!
Välkomna

Styrelsen Bergshamra koloniförening

Infört 28 augusti 2019

Container kommer till Tivoli och Ålkistan den 6 - 8 september.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA. Kvarnkullens återvinningscentral har ju tyvärr stängt och SÖRAB anger på nedanstående länk var vi i fortsättningen kan lämna vårt mer skrymmande avfall:

SÖRABs återvinningscentraler (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)

Infört 28 augusti 2019

En föreläsning om att ta hand om sin skörd.

Söndagen den 8 september har Östras studiekommitté arrangerat en föreläsning ute på Vaxmyra. Den handlar om att ta hand om sin skörd. Platserna är begränsade och för mer info om avgift och anmälan se bifogad affisch.

Med vänliga hälsningar

Kjell Eklind

Affischen (Öppnar ny sida)

Här är länken till koloniföreningen Vaxmyra:

VaxmyraInfört 21 augusti 2019

Jubileumsfirandet den 17 augusti 2019!

Läs mer om den minnesvärda dagen:

Jubileumsdagen
Infört 13 augusti 2019

Öppen trädgård söndagen den 11 augusti 2019


Söndagen den 11 augusti genomfördes Öppen trädgård med Eva Danielson som ansvarig. En vattenkanna vid grinden betydde välkommen in!

Så här skriver Eva om dagen:

"Visserligen har det närmast blivit tradition att det ska regna när föreningen har Öppen trädgård, men heldagsregn under själva jubileumsårets öppna trädgårdar var väl ändå att ta i. Men det var så prognosen såg ut hela veckan innan, och vi hade väl resignerat litet var. Inte undra på att man blev häpen över att vakna till helblå himmel på söndag morgon! Visserligen dök det snart upp moln, men regn på allvar kom först under visningens allra sista timme, och det var soligt och varmt långa stunder.

Prick klockan 11 dök första besökaren upp hos mig, och jag såg att flera andra hade fått ivriga besökare redan innan dess. Och de fortsatte att strömma till! Alla verkade vara på ett strålande humör. Kanske var de lika lättade som jag över att vi mot alla odds slapp få hela söndagen saboterad av regn. Så många besökare har föreningen nog aldrig haft på Öppen trädgård. Skriverier i lokalpressen och på vår hemsida, plus alla affischer, bidrog förstås.

Besökare fortsatte att strömma till även sedan det börjat regna! Det var barnfamiljer, hundägare, kompisgäng, trädgårdsnördar och kolonister från andra föreningar som dök upp under dagen, bland många andra, och alla tyckte de att vi har det jättefint här i området, och så många snygga trädgårdar! Jag var helt euforisk över entusiasmen och beklagar bara att inte fler hade unnat sig att delta i detta nöje.

Också den lilla utställningen i föreningsstugan blev riktigt välbesökt. Dagen var helt klart en succé!"

Läs mer om dagen:

Öppen trädgård 2019Infört 13 augusti 2019

Sörab informerar inför nedläggningen av Kvarnkullen den 21 augusti.

Sörab har på sin hemsida information om varför Kvarnkullens återvinningscentral läggs ner. Där kan man också läsa vilka anäggningar vi hänvisas till efter stängningen den 21 augusti. Länken finns också under Länkar i Menyn.

KvarnkullenInfört 13 augusti 2019

Bergshamra i backspegeln - lär känna stadsdelen, husen och människorna.

Medborgarskolan anordnar nedanstående kurs om Bergshamra, tre kvällar, gratis. Start den 11 september.

Bergshamra i backspegeln (Öppnar ny sida)Infört 9 augusti 2019

Lokaltidningen Solna Direkt på besök.


Det har tidigare rapporterats om lokaltidningen Mitt i Solnas reportage om koloniföreningens 100-års jubileum. Den 3 augusti fick föreningen ytterligare ett besök i samma ärende, genom reportern Emma Löf Hagström från lokaltidningen Solna Direkt.


Vid sin ankomst fick Emma direkt erfara hur kolonisterna arbetar med att hålla området prydligt, åskådligtgjort genom Karins och Lars-Åkes arbete utanför sin lott på Körsbärsvägen.


Tom visar i stugan på Körsbärsvägen 73 hur Tivoliområdet såg ut tidigare innan föreningen etablerades där.Emma hann också med ett besök på Per-Åkes och Kristas lott på Ekvägen 62.

Här kan du läsa Emmas reportage digitalt:

Lokaltidningen Solna Direkt på kolonin

Tidningen i pappersform finns naturligtvis också, och reportaget återfinns i nummer 32.
Infört 6 augusti 2019

Lokaltidningen Mitt i Solna på besök.


Samtal i skuggan: Från vänster Krista, Eva, Tom och Emil.

Inför vårt 100-årsjubileum har lokaltidningen Mitt i Solna inbjudits till koloniområdet för att informera sin läsekrets om vårt firande. Den 24 juli kom därför reportern Emil Salmaso från tidningen till Tom och Eva på Körsbärsvägen 73, dit också Per-Åke och Krista anslöt.

Nu fick Emil veta allt som är värt att veta om vårt koloniområde, och lite till. Allt från vår mångåriga historia, men också hur vår vardag i kolonin ser ut.Som avslutning besöktes ockå Per-Åkes och Kristas lott på Ekvägen 62.

Här kan du läsa Emils reportage digitalt:

Lokaltidningen Mitt i Solna på kolonin

Tidningen i pappersform finns naturligtvis också, och reportaget återfinns i nummer 32.Infört 6 augusti 2019

Återvinningscentralen Kvarnkullen läggs ner!

Lokaltidningen Mitt i Solna meddelar på sin hemsida att vår närmaste återvinningscentral Kvarnkullen läggs ner. Sista datum för att lämna material där blir den 21 augusti i år. Här kan du läsa mer om detta tråkiga besked och var du kan lämna ditt material till återvinning i fortsättningen:

Kvarnkullen läggs ner.

Denna artikel kommer förmodlingen först i nästa nummer av papperstidningen.

Vill samtidigt åter tipsa om denna möjlighet som flera i föreningen har använts sig av:

TiptappInfört 1 augusti 2019

Öppen Trädgård med utställning den 11 augusti och filmvisning den 17 augusti!


Välkommen att besöka en koloniträdgård!

Med denna affisch skapad av Anna Harvard hälsar föreningen alla trädgårdsintresserade välkomna till Öppen Trädgård i Bergshamra koloniområde söndagen den 11 augusti mellan kl 11 och 17. Många kolonister vill denna dag visa blomsterprakten och odlingarna i sin trädgård och berätta om glädjen att vara kolonist. De kolonister som deltar bjuder dig att stiga in i trädgården genom att ställa en vattenkanna vid sin grind eller ingång till lotten.

Samtidigt visas en utställning i föreningsstugan på Ålkistan.

Koloniföreningen fortsätter sedan firandet under jubileumsåret med att visa en film som berättar om koloniområdets 100-åriga historia den 17 augusti kl. 15 i Bergshamra kyrkas samlingssal. Filmvisningen är gratis, men lokalen har begränsat med sittplatser.

Varmt välkomna!
Infört 25 juli 2019

Nya länkar i menyn.

I hemsidans Meny har en länk tillkommit och en har bytt namn. Tom Wall har under lång tid skrivit artiklar om koloniområdet som i år fyller 100 år. Dessa har tidigare samlats under länken Minnesskrifter, men har nu fått en egen länk: Koloniområdet 100år!

Minnesskrifter har bytt namn och heter numera Mer om koloniområdets historia och där återfinns övriga artiklar om vår historia.


Infört 25 juli 2019

Ny bänk till Tivoli brygga genom kolonister.

Peter Lamming är en av många kolonister som tagit sig ner till Brunnsviken för ett svalkande bad i sommar. Inte bara det, han har tillsammans med sin namne, tillika kolonigranne, köpt och monterat en fin bänk till bryggan! Ett berömvärt initiativ!


Foto:
Peter Lamming

Infört 5 juli 2019

Våra vägnamn.

I ett tryckt meddelande från styrelsen daterat 1 juni 1938 som delades ut till kolonisterna fanns en inbjudan att ”inkomma med förslag till namn på vägarna inom koloniområdet, helst blomster- och växtnamn."

Tom Wall berättar om hur vägarna i det gamla området fick sina namn. En del av dessa namn följde med när området flyttade till Tivoli och Sköndal.

Kolonivägen var den längsta vägen, närmare 500 meter lång, i det gamla området.
Foto: Göran H. Fredriksson

Läs mer:

Våra vägnamn

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Koloniområdet 100 år!


Infört 30 juni 2019

Så var årets jakt på mördarsniglarna.


Efter en fin varm dag samlades på lördagskvällen den 29 juni ett antal kolonister vid föreningsstugan för att tillsammans genomföra den mördarsnigeljakt som nu blivit tradition. Många hade varit fundersamma inför årets jakt; Torr början på vår och sommar och dessutom den gemensamma spridningen av järnfosfat förra året i nästan alla våra trädgårdar. Chansen att hitta någon syntes vara liten. Skulle vi ställa in? Nej, sommarkvällen var behagligt ljum och snart startade jakten som fick bli en kortare promenad i området för att åtminstone kontrollera om det överhuvudtaget fanns några sniglar.


Här är de första snigeljägarna på plats. Ytterligare deltagare anslöt efterhand. Den yngsta jägaren var den som upptäckte de flesta sniglarna, men överlät själva plockandet till oss övriga!


Jo, visst hittades sniglar! På en halvtimme fångade kvällens tio jägare 129 stycken! Här har man stannat till utanför lott 59.

Sniglarna finns och fler vågar sig nog fram vid fuktigare väder. Och minns att varje snigel kan ge en avkomma på 400 st, så varje fångad snigel är betydelsefull! Den årliga gemensamma jakten på våra allmänna ytor är viktig som en påminnelse om snigelfaran, men viktigast är den fortlöpande plockningen på den egna lotten som håller snigelbeståndet på en rimlig nivå.Infört 22 juni 2018

Förbud mot att lämna invasiva växtrester på Kvarnkullens återvinningsstation.
Förbudsskylt vid Kvarnkullens återvinningsstation.
Foto: LindaInfört 22 juni 2018

Jakt på mördarsniglar lördagen den 29 juni.


Trots järnfosfat och torr och varm vår finns de!
Ullas roliga affisch har uppmanat oss till snigeljakt under alla år!


Låt oss bevara trädgårdstrivseln!

Tyvärr är den spanska skogssnigeln - mördarsnigeln - här för att stanna, men med en del åtgärder, däribland plockning, kan vi hålla mängden på acceptabel nivå. Alla kolonister förstår att decimera beståndet av dessa sniglar på den egna lotten, men vi behöver även tillsammans ta en genomgång av närområdets vägar och ytor. Med denna gemensamma jakt som startade för 12 år sedan har vi nog även minskat mängden i våra egna trädgårdar.

Förra året köpte föreningen in järnfosfat och lät sprida ut detta i stort sett på alla lotter, så stammen av sniglar har förstås minskat. Våren har dessutom varit osedvanligt varm och torr, så varför då gå ut och jaga sniglar? Jo, om inte annat för att se om de minskat i antal i närområdet mot tidigare år - och fånga de som ändå säkert finns där! Förra året med liknande torrt vårväder oskadliggjordes närmare hundratalet sniglar under en timmes jakt!

Kom därför till föreningsstugan lördagen den 29 juli kl. 22, så går vi tillsammans ut på snigeljakt någon timme för att utröna vad som finns. Hoppas vi inte hittar några!
Ta med redskap efter tycke, t.ex. lång grilltång, sax, ficklampa och plastpåsar för insamling. Och myggstift!

Ingen föranmälan behövs!
Infört 22 juni 2019

Midsommarfirande på kolonin


På midsommaraftonens förmiddag samlades ett tiotal kolonister för att förbereda vår lunchträff som nu blivit en tradition. I år var vädret med oss, förra året fick den ju tyvärr ställas in pga av storm och regn.

Först och främst gällde förstås att klä midsommarstången och med hjälp av Mattias bands först björklöv runt stången som sedan smyckades med blommor från allmänningen och trädgårdarna. Där återfanns rosor, iris, dagliljor, schersmin för att bara nämna några.

Under egen sång hängde Peter och Mari upp ringarna som Linda bundit och till sist också flaggspelet.

Så var det dags att samlas med medhavd midsommarmat och dryck.

Alla trivdes i det fina sommarvädret och det goda sällskapet.

Var säker på att lunchträffen återkommer nästa år!


Infört 19 juni 2019

Intressenter på informationsträff


Söndagen den 16 juni och tisdagen den 18 juni hade Krista - som ansvarar för intresselistan - bjudit in de nytillkomna på listan till en informationsträff i hennes och Per-Åkes stuga.

Bland söndagens alla glada intressenter ses ett par blivande kolonister som snart kommer att presenteras för övriga medlemmar.

Denna familj anlände något senare på söndagen, men fick också en hel del information.

Tisdagens möte avhölls i den ljumma sommarkvällen.

De som haft möjlighet att komma fick nu veta det mesta om vad det innebär att vara kolonist, dennes rättigheter och skyldigheter, men också glädjen med den gemenskap vi har i vår förening och att kunna odla växter och grönsaker i egen trädgård. Krista talade om att föreningen inte har anställda som sköter verksamheten utan att allt detta fungerar genom ideellt arbete i styrelse och genom förtroendeposter. Därför är det viktigt att alla medlemmar här kan bidra efter intresse och förmåga.

Många praktiska frågor behandlades såsom vatten och avlopp. Vidare förklarades kolonistens nyttjanderättsavtal med föreningen och föreningens arrendeavtal med Solna stad där vårt läge i Nationalstadsparken ses som en garanti för koloniområdets fortbestånd. Deltagarna blev säkert övertygade om det fina med att vara kolonist eftersom träffarna kunde hållas ute i trädgården i ett strålande sommarväder! Och sedan också fick se Per-Åkes bildspel över ett helt verksamhetsår med många trevliga gemensamma aktiviteter!

Infört 17 juni 2019

Bouletävlingen avgjord i strålande sommarväder.

Den elfte bouletävlingen avgjordes den 15 juni i samma fina sommarväder som förra året. Blir resten av sommaren likadan? Åtta spelare hade mött upp vid föreningsstugan för att premiärspela på Ålkistan, vid alla tidigare tillfällen har man tävlat på Tivolis parkering. Arrangörer för tävlingen skulle vara förra årets vinnare Lars och Kerstin. Tyvärr kunde inte Kerstin delta, men med Ewa som fullgod ersättare och Peter som bisittare och van tävlingsledare kunde ju inget gå fel.


Efter lagindelning som skedde genom lottning kom spelet snart igång. Peter talar om förutsättningarna, först till 7 poäng gällde i matcherna.

Som tidigare år fanns förfriskningar, medaljer och pokal på plats. Nya segrare skulle nu skaffa inteckningar i pokalen där Per-Åke och Sture har två inteckningar, om någon av dem blir årets vinnare och får en tredje inteckning, blir pokalen hans! Den ursprungliga pokalen erövrades år 2012 av Lennart efter hans tre segrar.

Här några bilder från tävlingen:


Man kan tro att Lars redan har vunnit, men han visade sig vara en hejare på att jonglera! Men nu var det ju inte riktigt det som tävlingen gällde...


Sture spelar ut!Sture spelade ut så stort så han vann finalen tillsammans med Peter. Och inte bara det, han fixade sin tredje inteckning i pokalen och erövrade den därmed för alltid! Här får han pokalen ur Ewas hand.

Ett stort tack till Lars och Ewa för ett fint arrangemang! Och nästa år är det segrarna Peter och Sture som tar hand om bouletävlingen, troligen på Ålkistan igen.Här är de som mötte upp till bouletävlingen:
Från vänster: Lars, Seyed, Peter, Ewa, Sture, Linda, Gittan, Per-Åke och längst till höger Kjell.

Fotograf: Gunnel

Infört 12 juni 2019

Kommentarer från styrelsens årliga syn av koloniområdet.Varje år gör föreningens styrelse en rundvandring i området, sk syn, för att kontrollera att medlemmarna sköter sina lotter och sitt närområde enligt vårt arrendeavtal med Solna stad. Vidare har vår kassör noterat att det är många bilar på Tivoliparkeringen som troligen inte tillhör kolonisterna. Hon har därför kontaktat Länsparkering bevakning och bett dem hålla lite uppsikt på bilar som inte har parkeringstillstånd. Tänk därför på att det är viktigt att ha sin parkeringsdekal synlig i rutan och att eventuella gäster har ett parkeringstillstånd, så ingen får felaktiga parkeringsböter.

Här kommer en redogörelse i allmänna ordalag om årets syn som företogs den 27 maj:

"Nu har styrelsen utfört årets syn 2019 i vår vackra koloniförening och kunnat konstatera att det växer och frodas i trädgårdarna som brukligt är.

Med anledning av att vi i år fyller 100 år känns det ännu mer angeläget att vi tillsammans verkar för att vår koloniförening blomstrar och är i god ordning.

Vid synen kunde vi dock se att våra grusgångar utanför trädgårdarna behöver ansas från ogräs, så här behöver vi ta ett tag längs våra trädgårdsgränser då det ingår i våra nyttjanderätter.

Vidare måste vi se uppåt också, då vissa av oss har el- och teleledningar som måste rensas från växtlighet, detta kan lätt missas då vi kanske hellre tittar ner i våra trädgårdsland och rabatter och njuter av det som växer där.

Vi har också kunnat konstatera att det växer Parkslide (en invasiv växt) i och utanför ett antal trädgårdar vilket är ett stort gissel då de har en enorm växtkraft och spridningsförmåga. Detta innebär att dessa måste bekämpas intensivt och inte läggas i våra komposter utan samlas i säckar och köras bort.

För att både vi kolonister och trevliga besökare ska kunna njuta av koloniföreningens frodighet krävs att vi tillåter insyn till våra trädgårdar, varför styrelsen vädjar till alla att undvika planteringar av tättväxande tujor, samt i de fall dessa redan är planterade, hålla dem så låga att insyn kan ske.

En del av oss behöver se över staket och spaljéer och tillse att dessa är i gott skick, då det ger ett gott intryck.

När det gäller husen nere vid vattnet i Ålkistan så har undertecknad kontaktat berörd myndighet och bett dem tillse att det klotter som finns på dessa målas över. Jag har dock inte fått någon respons ännu.

Med varma soliga hälsningar från styrelsen

Pia Åkerman
Ordförande"

Infört 10 juni 2019

Midsommar i kolonin!För sjätte året träffas vi för lunch vid föreningsstugan på midsommaraftonen.

Det hela bygger på att alla tar med sin egen lunch med bestick, glas och något att äta på. Bord och stolar kommer att finnas utställda, och en mindre midsommarstång kommer naturligtvis att smycka allmänningen. Den klär vi tillsammans på förmiddagen, och de som vill hjälpa till med detta kommer till föreningsstugan kl 10 och tar med sig blad och blomster att klä stången med.

Alla som sedan vill delta på lunchen är välkomna klockan 12, även med eventuella egna gäster, för en trevlig samvaro och en fin start på midsommarhelgen.

Väl mött!

P.S. Vid dåligt väder får kanske planerna ändras - minns förra året! Se hemsidan och anslagstavlorna.

Infört 7 juni 2019

Bouletävling på Ålkistan den 15 juni klockan 10


Bouletävlingen som hade premiär år 2009 återkommer nu för elfte året. Möt upp vid föreningsstugan - det är första gången på Ålkistan! Ta med dig 20 kr, ditt soligaste humör och bouleklot om du har. Föreningen har ett antal boulespel, men om vi blir många så kan det vara bra med något extra.

Kolonimästerskapen öppnas klockan 10. Spelet pågår, beroende på antal deltagare, cirka 2 timmar. Lars och Kerstin blev förra årets vinnare och reglerna gör att de därmed ska vara årets arrangörer av det hela och även tävlingsledare. Tyvärr är Kerstin förhindrad att delta och ersättare för henne blir Ewa. Kostnaden för att delta är 20 kr och då ingår även förfriskningar med något tilltugg.

Paren som skall tävla tillsammans bildas genom lottning. Du som aldrig spelat förr, passa på och låt dig introduceras till ett roligt spel där alla kan vara med, du lär dig reglerna och spelet snabbt.

Välkommen till ett spännande spel och en trevlig samvaro.

Infört 7 juni 2019

Paviljongerna.

Tom Wall berättar om de obebyggda planteringslanden utan byggrätter i mitten av 1930-talet. Problemet var att de var svåra att hyra ut, vilket gjorde att de blev en ekonomisk belastning för föreningen. Lotter utan hus var ingen succé. ”Däremot äro koloniträdgårdslotter med byggnadsrätt livligt efterfrågade” säger föreningen i en skrivelse till regeringen 1934.

Paviljongerna blev lösningen!

Fotografi från 1937 av fröken Carin Ternströms trädgårdspaviljong på lott 203, idag lott 21.

Läs mer:

Paviljongerna

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter

Infört 30 maj 2019

Definitiva datum och tider för firandet av vårt 100-årsjubileum.


Alla medlemmar bör nu ha fått ett meddelande från styrelsen om de aktiviteter och tider som gäller för firandet av vårt 100-årsjubileum. Har du av någon anledning inte fått detta, kontakta då Anna-Karin i styrelsen. Här nedan återges informationen:

"Hej!

Här kommer lite information kring Öppen trädgård och 100-års jubileumet

Efter synpunkter från Bergshamra koloniförenings medlemmar har styrelsen beslutat att ändra datum för Öppen trädgård till den 11 augusti istället för som tidigare utskickat den 7 juli. Styrelsen har också beslutat om att ändra innehåll både på Öppen trädgård och på 100-års jubileumet. Följande kommer äga rum dessa dagar:

Öppen trädgård 11 augusti, kl. 11-17

- Öppen Trädgård vilket anordnas som tidigare år. Frivilligt som vanligt.
- Tom Wall kommer ansvara för en utställning i föreningsstugan för allmänheten under dagen.

100-års jubileumet 17 augusti

- Tom Wall ansvarar för utställning för alla kolonister i föreningsstugan kl. 11 – 14:30.
- Kl. 15 hålls filmvisning i Bergshamra kyrka för kolonilottsinnehavare och allmänheten. Per-Åke Pettersson ansvarar för denna.
- Kl. 17.30 träffas vi för mingel vid föreningsstugan och kl.18.00 bjuds alla kolonister på en buffé i trevlig samvaro.

Styrelsen behöver hjälp av er medlemmar för att dessa dagar ska gå att genomföra. Främst behövs din insats inför och på dagen för 100-års jubileumet. Några medlemmar har redan lämnat sitt intresse att hjälpa till men det behövs flera. Hör av dig via mail senast den 9 juni, till Anna-Karin om du kan tänka dig att hjälpa till.

Bifogar även inbjudan till middagen den 17 augusti, där svar önskas senast den 9 juni

Inbjudan (Pdf)

Med vänlig hälsning,

Styrelsen"

Infört 26 maj 2019

Arbets- och gemenskapsdagen den 25 maj 2019


Lördagen den 25 maj, som var en mulen dag med regnet hängande över koloniföreningen, samlades ett antal arbetssugna kolonister på Tivolis parkering för årets första arbets- och gemenskapsdag. Kristina (Tina) delade ut uppgifterna för dagen som tidigare annonserats via gruppmail, hemsida och anslagstavlor.

Läs mer:

Arbets- och gemenskapsdagen
Infört 20 maj 2019

Dags att förnya tillståndet för latrinkomposten.


Inom den närmaste tiden får alla kolonister i Solna ett brev tillsammans med ett informationsblad om latrinkompostering från Solna stad som inleds så här:

"2009 hade miljö- och byggnadsförvaltningen (dåvarande miljö- och hälsoskyddsförvaltningen) ett större tillsynsprojekt på avlopp och latrinhantering inom Solnas koloniföreningar. I samband med detta uppmanades alla ägare av kolonistugor att söka tillstånd för kompostering av latrin. Förvaltningen utfärdade tillstånd till alla sökande. Tillstånden utformades med en tidsbegränsning på 10 år, vilket innebär att samtliga tillstånd löper ut den 31 december 2019. Därför är det nu dags att förnya sitt tillstånd."

Du kan redan nu läsa hela brevet och även det medföljande informationsbladet här:

Brev gällande förnyelse av tillståndet för latrinkompost

Informationsblad för latrinkompost

I brevet finns en länk till den ansökningsblankett för latrinkompostering som ska användas. Nedan hittar du den:

Ansökningsblankett för kompostering av latrin

Brevet, informationsbladet och blanketten har ersatt de tidigare "latrindokumenten" från Solna stad och finns som vanligt under länken Dokument i menyn:

Dokument
Infört 19 maj 2019

Fåren från Överjärva gård anlände till Tivoli den 19 maj.


Den årliga vandringen med Kulturlandskaparnas får från Överjärva gård till sommarens betesmarker på Tivoliområdet ägde rum söndagen den 19 maj. Aktiviteten samlar alltid många ledsagare men också stor publik utmed vägen, som här när man passerade genom koloniområdet. Årets vandring avslutades sedan på ängen mellan Tivoli och Ålkistan.
Infört 16 maj 2019

Styrelsen går årets syn den 27 maj.

Så är det tid för styrelsen att göra årets syn enligt vårt årsmötesbeslut.
För att detta skall kunna genomföras på ett enkelt sätt, se till att din grind inte är låst.

Har du frågor till styrelsen så kan du bara vara närvarande på din lott.

I år är synen måndagen den 27 maj mellan kl 18.00 och c:a kl 20. Synen påbörjas på Ålkistan och fortsätter sedan på Tivoli.

Hälsningar
Styrelsen för Bergshamra koloniförening
Infört 13 maj 2019

Frö- och växtbytardag den 25 maj.


Föreningens frö- och växtbytardagar har blivit uppskattade speciellt efter att de lagts i anslutning till arbets- och gemenskapsdagens slut - och nu är det åter dags!

Så - ta med ditt gröna till föreningsstugan på höstens frö- och växtbytardag den 25 maj när vi avslutar arbetsdagen c:a kl 12.30! Då har vi hunnit snygga till vårt område och fått någon korv och kaffe med bröd.

Märk upp medhavda växter och fröpåsar med respektive innehåll. Principen för aktiviteten är att du ger vad du kan och sedan väljer bland sådant andra har skänkt - även om du inte själv har haft något att bidra med. Allt med hänsyn till övriga intresserade!

Anna som skött föreningens frö- och växtbytardagar sedan några år tar hand om det hela även denna gång.

Välkommen!

Infört 13 maj 2019

Arbets- och gemenskapsdag lördagen den 25 maj.


Vi samlas på sedvanligt sätt och med förhoppningsvis bra väder på Tivolis parkering kl 10.00 och avslutar med gemensamt kaffe och korv med bröd vid föreningsstugan c:a kl 12.30.

Tänk på att:
- Vid samlingen på parkeringen, anmäla din närvaro till styrelsen så att du blir avprickad.
- Inte ha din bil parkerad på Tivolis parkering under arbetsdagens förmiddag,
  parkera istället utmed Tivolivägen.
Om du INTE kan delta på arbetsdagen och vill utföra uppgift vid annat tillfälle, meddela då detta före arbetsdagen till Pia Åkerman lott 4 på e-post paakerman@hotmail.com eller Anna-Karin Åberg lott 89 på e-post annakarin16@hotmail.com

Medlem som inte deltar på arbetsdagen, inte har anmält förhinder eller inte påtar sig någon uppgift på annan tid, betalar 300 kr till föreningen enligt beslut taget på tidigare årsmöte.

Mycket beror på väder och uppslutning, men de planerade arbetena finns i detta dokument:

Arbetsuppgifter (Pdf-fil)

Container kommer att finnas på Tivolis parkering.

Med hopp om bra väder!
Välkomna

Styrelsen Bergshamra koloniförening

Infört 13 maj 2019

Container kommer till Tivoli den 24 - 26 maj.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)Infört 7 maj 2019

Bergshamra tar priset.

Tom Wall berättar i denna artikel att en duktig kolonist förr brukade belönas med diplom eller pokal för sin odlingsgärning och skötsel av lotten. Bergshamra var en av föreningarna som ofta erhöll utmärkelser och därmed också ett positivt omnämnande i tidningarna. Detta betydde mycket för synen på området och hela kolonirörelsen. Att premiera kolonister har väl idag nästan helt försvunnit, eller i allafall blivit mera sällsynt.


Ett diplom för tredje pris i kategorin trädgårdsalster från trädgårdsutställningen på Strömparterren 1923
till kolonisten Adolf Salomonsson på lott 71 i Bergshamras gamla koloniområde

Läs mer:

Bergshamra tar priset

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter

Infört 30 april 2019

Filminspelning på Tivoli - igen!

Martin från filmsällskapet dirigerade bilarna.

Tisdagen den 30 april invaderades åter Tivoliområdet av kameramän, ljussättare, ljudtekniker, statister och ett antal flera yrkesgrupper inom filmen. De fortsätter med ytterligare några scener inför dramaserien Bk1, som berättades om vid den första filminspelningen i mars i år. Serien kommer att visas i 8 avsnitt på SVT nästa år. Mycket är hemligt, några spännande bilder fick inte tas denna gång heller, men här är ändå några. Spännande att se koloniområdet återgivet i serien, något kommer väl med!

Tivolivägen fylldes snart av lastbilar och statister.
En actionscen med insatsstyrka som slår till mot lott 74 filmas.
Du kan läsa mer om serien här. Kanske också söka som statist...

Bk1

Infört 30 april 2019

Familjedagen på Tivoli den 28 april.

Söndagen den 28 april infann sig en stor publik - med ett flertal kolonister - vid Tivoli brygga när Solna stad invigde sitt pågående natur- och kulturvårdande arbete i Tivoli. Invigning skedde vid skulpturen Hjärtat av Eva Lange.

Konstnären Eva Lange berättar om sin skulptur.

Invigningstal av Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.

Nya skyltar till Pipers park fanns på plats.


Del av skylt som troligen kommer att återfinnas senare utmed Hälsans stig.

Därefter en guidad vandring till Kafé Sjöstugan med introduktioner av bl.a. stadsträdgårdsmästaren Nils Forsberg som stannade till vid skulpturen flöjtspelaren.

Programmet ägde rum i samband med Vattendag - Håll Brunnsviken ren som arrangeras av Bergshamra för alla på Kafé Sjöstugan där fortsatta aktiviteter ägde rum på eftermiddagen.Infört 26 april 2019

Container kommer till Ålkistan den 10 - 12 maj

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)


Infört 18 april 2019

Föreläsning om jord den 24 april.

Här kommer en inbjudan från Kjell Eklind på Studiefrämjandet:

"Hej.

Söderbrunn bjuder in er förening till en föreläsning om jord med Tom Ericsson (docent SLU), Onsdagen den 24 april kl. 18 - 20 i Kärnhuset. Se bifogad fil för mer info.

Med vänliga hälsningar

Kjell Eklind

Studiefrämjandet Stockholms Län"

Läs mer: Föreläsningen

Infört 18 april 2019

Familjedag med invigning den 28 april.

Påminner om den familjedag som äger rum på Tivoli söndagen den 28 april. Så här skriver Solna stad på sin hemsida:

"Solna stad bjuder in allmänheten att ta del av pågående natur- och kulturvårdande arbete i Tivoli.

Invigning sker vid Tivoli brygga kl 11.30 vid skulpturen Hjärtat av Eva Lange.

Invigningstal av Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden i närvaro av konstnären.

Därefter en guidad vandring till Kafé Sjöstugan med introduktioner av Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare, Kerstin M Lundberg, ordförande i Bergshamra bibliotekets vänner samt Nina Nykvist, kulturpedagog i Solna. Nya skyltar, ljudspår och konstverk finns på plats. Programmet äger rum i samband med Vattendag - Håll Brunnsviken ren som arrangeras av Bergshamra för alla på Kafé Sjöstugan med aktiviteter kl 12-15. "

Skulpturen Hjärtat vid Tivoli brygga.

Se hela programmet här:

Familjedagen

Infört 16 april 2019

Vinterboendet på kolonin i början av 1900-talet.

Tom Wall bidrar här med en artikel om boendet i kolonistugor under de svåra vintrarna på 1920-talet, då bostadsbristen var stor. Bergshamra uppmärksammades särskilt när Dagens Nyheter tog upp problemet på sin förstasida den 3 februari 1924. Bilden av mönsterkolonin var nu hotad.

Fotografi av en Bergshamrastuga från den hårda vintern 1923-24.
Just den här stugan var dock inte bebodd vintertid

Läs mer:

Vinterboende gav dålig publicitet åt koloniområdet .

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter


Infört 13 april 2019

Det planerade datumet för container till Ålkistan den 26 - 28 april är ändrat till 10 - 12 maj.

Det är containerbrist vid det planerade datumet för container till Ålkistan den 26 - 28 april. Nytt datum är den 10 - 12 maj.Infört 13 april 2019

Vatten för människor och växter - nu och då!

Nu - Vattnet kopplas på centralt den 13 april 2019
- Vid vattenpost och vattentunna år 1925

Nu
Vattnet är påkopplat till koloniområdet, efterlängtat av alla. Smidigt att kunna ta sitt vatten till kaffet direkt ur kranen och senare under säsongen vattna trädgårdens odlingar från egna kranar. Påminner dock om att det kan bli kalla nätter framledes, så täck dina egna kranar och kopplingar någon tid framåt.


"I koloniföreningens barndom fanns det ingen vattenledning i området, och kolonisterna kunde följaktligen inte bara vrida på en kran för att få dricksvatten eller vatten till odlingarna."

Så inleder Tom Wall sitt senaste bidrag till föreningens jubileumsskrift som denna gång handlar om vårt vatten i kolonin.

Läs mer här:

Vatten för människor och växter

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter


Infört 7 april 2019

Föreläsning om biologisk mångfald den 2 maj.

Din trädgård är ett fantastiskt ekosystem!

Kjell Eklind från Studiefrämjandet berättar om den stora mångfalden som finns i den lilla trädgården.
Vilka växter som lockar pollinerarna, hur man hjälper till att rädda bina och lite om olika kompisar, skadedjur, ogräs och nyttoväxter.

Se mer på Studiefrämjandets affisch:

Biologisk mångfald (Öppnar ny sida)

Föreläsningen sker torsdagen den 2 maj kl. 18:00

Anmälan senast den 23 april till
kristinabjorkman69@gmail.com

Lokal meddelas senare beroende av hur många som anmäler sig. Blir vi ett fåtal sker föreläsningen i vår föreningsstuga, annars i annan större lokal i Södra Bergshamra.

Föreläsningen är gratis och kaffe/te och frukt kommer att finnas.

Välkommen!


Infört 7 april 2019

Container kommer till Tivoli den 18 - 22 april

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)


Infört 2 april 2019

Föreningens årsmöte avhållet den 31 mars.


Det har varit vår länge, vintervädret är långt borta, men just denna dag svepte nordanvinden ner över det femtiotal kolonister som begav sig till föreningens årsmöte i Bergshamra kyrkas samlingslokal. Här kommer några anteckningar från mötet.

Vid ankomsten och avprickningen välkomnades man med kaffe med bröd. Nu delades det också ut dekaler - som i år är rosa - och tillfälliga tillstånd för parkering vid Tivoli. De som inte deltog på årsmötet kan hämta dessa hos föreningens kassör Monica Karlsson på Rosenvägen 50. Telefon: 0730-61 15 30.

Hur du fyller i det tillfälliga parkeringstillståndet förklaras via länken nedan som också återfinns permanent under länken Dokument i menyn:

Parkering

Nya medlemskort delades också ut. Brunnsvikens Trädgård och Kafé Sjöstugan lämnar 10% rabatt till föreningens medlemmar vid köp mot uppvisandet av kortet.

Medlemskortet kan hämtas hos Per-Åke Pettersson på Ekvägen 62 för de som inte deltog på årsmötet. Telefon: 0721-88 88 46


Här presenteras kassören Monica Karlsson av vår ordförande Pia Åkerman.

Ordförande Pia Åkerman hälsade välkommen, presenterade medlemmarna i styrelsen och våra nya medlemmar i föreningen, varefter Pierre Gräff från Östra regionen hälsades välkommen och valdes till mötesordförande och vår sekreterare Anna-Karin Åberg till mötets protokollförare. Därefter hölls en tyst minut för två av föreningens medlemmar som gått bort under året. Här bör uppmärksammas Gunnar Bois som var föreningens ordförande i fyra perioder under 2000-talet.

Sedan vidtog de sedvanliga årsmötespunkterna som avslutades med att mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden. När budgeten presenterades följde diskussioner om vattenavgiften som blivit osedvanligt hög pga diverse orsaker. Styrelsen hade därför föreslagit en höjning av medlemsavgiften med 400 kr. Denna diskuterades livligt och när det blev dags för årsmötet att fatta beslut avslogs förslaget. Budgeten diskuterades även med avseende på jubileumsfirande som täckte en stor utgift. Många synpunkter av skiftande slag framfördes. Slutligen godkände årsmötet budgeten.

Kerstin redovisar hennes och Kristas motion.

Motionen om att föbjuda hoppborgar, studsmattor och större pooler på lotterna antogs och våra ordningsregler kompletteras med detta.

Här är de uppdaterade ordningsreglerna:

Ordningsregler

Styrelsen presenterade även ett förslag om höjd inträdesavgift med 1000 kr till 2000 kr. Denna avgift som även kallas administrationsavgift eller expeditionsavgift vid försäljning betalas även av säljaren. Då styrelsen lägger ned många timmar på arbetet med överlåtelser ansågs detta väl motiverat och mötet godkände höjningen.

Här syns uppdateringen:

Avgifter

Valberedningens förslag som gällde styrelse och revisorer antogs, se nedanstående länkar:

Styrelsen 2019

Revisorerna 2019

Sittande valberedning omvaldes:

Valberedningen 2019


Nya ansvariga för hantering av våra sopkärl anmälde sig och här presenteras de:

Sopkärlsansvariga

Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda finns under länken:

Kontaktuppgifter

Efter ett intensivt årsmöte avslutades dagen med ett tack från Pia till oss och mötets ordförande som dessutom förärades blommor.

Pia överlämnade blommor som tack till mötets ordförande Pierre Gräff.

Och allra sist, innan alla begav sig hem, visade Per-Åke Pettersson sitt bildspel över de senaste 10 åren av föreningens verksamhetsberättelser. Detta framkallade många minnen och en hel del skratt.
Infört 2 april 2019

Vattnet kopplas på lördagen den 13 april kl. 12.

Du har väl stängt dina egna anslutningar och kranar inför påkopplingen?!
Om problem med påkopplingen uppstår meddelas detta på hemsidan och anslagstavlorna.

OBS!
Lottägaren eller någon denne utser bör vara närvarande inför påkopplingen för att kontrollera och åtgärda om läckage uppstår, vilket kan hända även om allt varit perfekt vid avstängningen på hösten.

Risk för sönderfrysning kan finnas efter påkoppling, så kom ihåg att isolera kranar och anslutningar någon tid efteråt.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för öppna eller sönderfrusna kranar/anslutningar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Vattenansvariga:
Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, tel 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, tel 076-245 00 00Infört 2 april 2019

Odlingssällskapet.

Åter ett intressant bidrag till föreningens jubileumsskrift från Tom Wall.

I den här artikeln berättas om Odlingssällskapet som lade grunden till odlingsverksamheten i Bergshamra. För kolonisterna hade sällskapet med Anna Åbergssson som den främsta iniativtagaren och även ordförande en helt avgörande roll. Utan sällskapets initiativ och insatser hade det aldrig blivit några koloniträdgårdar i Bergshamra.

Läs mer:

Odlingssällskapet

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

MinnesskrifterInfört 22 mars 2019

Felaktigt klockslag angivet av biblioteket till föreläsning lördagen den 30 mars.

Nu meddelas att föreläsningen med Bella Linde är kl. 13 och inget annat.

Här kommer inbjudandet ännu en gång, som nu rättats, till en odlingslördag den 30 mars mellan kl. 12 och 14.30. Biblioteket ligger i Bergshamra centrum:

"Hej!
På Bergshamra bibliotek har vi odlingslördag lördag 30/3.
Bland annat föreläser Bella Linde om odling och skötsel av grönsaksodlingar kl 13.00.
Vi kommer även att ha ett plant- och fröbytarbord så alla som vill byta frön och sticklingar med varandra är välkomna att hitta nya spännande växter att ta sig an.

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning
Sofia Kemi
Bibliotekarie"

Klicka nedan för att läsa mer om aktiviteten:

Odlingslördagen

Mer om Bella Linde:

Bella LindeInfört 22 mars 2019

Skulpturerna Hjärtat och Flöjtisten är på plats på Tivoli.


Torsdagen den 21 mars placerades granitskupturen Hjärtat av Eva Lange på avsedd plats vid Tivoli brygga. Denna installation efterföljdes fredagen den 22 mars med ännu ett konstverk, bronsskulpturen Flöjtisten av Adam Fischer, som fick sin plats längre upp i backen mot Tivolivägen.


Allt ingår i den upprustning av området som Solna stad gör inför familjedagen den 28 april, som berättats om tidigare.

Läs mer om familjedagen:

Famljedagen
Infört 22 mars 2019

Filminspelning på Tivoli.

Torsdagen den 21 mars invaderades Tivoliområdet av kameramän, ljussättare, ljudtekniker, statister och ett antal flera yrkesgrupper inom filmen. De förevigade några scener inför en dramaserie som heter Bk1, som kommer att visas i 8 avsnitt på SVT nästa år. Mycket är hemligt, några spännande bilder fick inte tas, men här är ändå några.

Allmänningen fylldes snart av tält och en mobil toalettlösning.
Statisterna gör sig i ordning utanför stugan på Körsbärsvägen 74 där scenerna ska tas.
Du kan läsa mer om serien här. Kanske också söka som statist...

Bk1
Infört 22 mars 2019

Rapport från Nordiska Trädgårdar - den största trädgårdsmässan!

En vägg av av fröpåsar!

Nordiska Trädgårdar pågår fram till söndag och här kommer en rapport från torsdagen. Mässan som startade för 27 år sedan anses vara Sveriges största, säkert i alla fall när det gäller antalet besökare! Att kolonister attraheras av trädgårdsmässan är väl förståeligt och under besöket påträffades några från Bergshamra koloniförening. Hur många fler kunde väl inte finnas bland alla tusentals besökare?

I Koloniträdgårdsförbundets väbesökta monter huserade Kerstin från vår förening. Hon gillade tavlan där man kunde berätta varför man odlade, och speciellt att någon angett att det var roligt!

I montern informerades om allt som förbundet gör för koloniföreningarna och där kunde man också hämta förbundets mässpresent som i år var några potatisar av sorten Collect.

I blomlabbet kunde man lära sig att fläta växtstöd av pil:

Platserna till flätningen tog snabbt slut.

Mitt i allt det stora, fanns också ett antal miniträdgårdar:

Kolonistuga från Bergshamra?

Mässan ståtar med ett ofantligt utbud och som besökare är det svårt att se allt. Det finns många engagerade sällskap som specialiserat sig på vissa växter och annat. T.ex. återfanns Chiliodlarna, Dahliaentusiasterna och Dahliasällskapet, Det goda från Italien, Fårmors lammfällar, Pralinhuset, Sluta gräv, ja listan kan göras lång. Här kunde man se och rösta på sin favorit bland fågelholkar och smaka på ostar av alla sorter.

Så fanns det en mängd föredrag att tillgå. Följande åhörde webbansvarig under torsdagen:

Odlingens betydelse för hjärnan

Olle Johansson, Koloniträdgårdsförbundet. Han är ordförande för Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar, och utsedd till 2013 års Koloniträdgårdsfrämjare.

Olle Johansson har ägnat mycken tid åt att fundera över påverkan av trädgårdsarbete och liknande på människans välbefinnande,. Han menar att trädgårdsarbete stimulerar intellektet, att det är väldigt bra för dementa personer t ex Alzheimerpatienter, och att trädgårdsarbetet stretchar vårt tänkande, det fungerar som färg- och aromaterapi när vi får ta hand om levande varelser.

  - Olle bodde som liten hos sin mormor som var "gammaltestamentlig", dvs hon älskade barn, men ansåg också att de skulle hjälpa till i trädgården med att rensa, klippa, kratta osv. Han fick därmed sk gröna fingrar och visste därför utan hjälp av någon bok vad som måste göras i trädgården när han köpte sitt första hus.
- När han första gången besökte en trädgårdsmässa trodde han att folk var påverkade av något. Alla log och pratade med varandra och gick omkring med piller i påsar, som förstås visade sig vara frön.
- Under ett föredrag för blivande läkare fick han frågan vilken den bästa aktiviteten var för att stimulera hjärnan. För att inte hamna i långa diskussioner "ljög" han, och svarade trädgårdsarbete. Alla antecknade. Senare visade det sig att flera forskare sagt samma sak, eller "ljugit" som Olle uttryckte det.
- Hjärnforskare är ense om att trädgårdar motverkar stress eftersom alla sinnen berörs. Det handlar om lukt, smak, syn, hösel och även beröring.
- Rehabträdgårdar skapas numera för barn avslutade Olle sitt intressanta och humoristiska föredrag.


Utnämning av Årets koloniträdgårdsfrämjare

Gunnel Carlson och Karl-Erik Finnman, Koloniträdgårdsförbundet.

- Vinnare blev Monica Sellin, ordförande för Biodlarnas Riksförbund. Pristagaren kunde själv inte medverka, varför riksförbundets representant Nina Karlberg fick ta emot diplom och prydnadsblomma ur Karl-Eriks hand.
- Motiveringen till priset: Till Monica Sellin för hennes roll som ordförande i Biodlarnas Riksförbund och deras arbete för att vidmakthålla den ekologiska jämnvikten genom att öka antalet pollinatörer till och utanför koloniområden. Också för arbetet inom EU för minskning av kemikalieanvändning för insekters och bins överlevnad.

 Infört 20 mars 2019

Stäng dina kranar inför påkopplingen av vattnet!

Senast den 1 april skall egna vattenkranar och kopplingar vara stängda.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för eventuellt öppna kranar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Preliminärt datum för påkoppling av vattnet är lördagen den 13 april. Idag när det är vårdagjämning ser det ljust ut vädermässigt, men om det senare blir problem med kylan eller kraftig tjäle i marken, skjuts påkopplingen upp åtminstone en vecka.
Detta meddelas i så fall på hemsidan och anslagstavlorna.

Vattenansvariga:

Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, telefon 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, telefon 076-2450000
Infört 18 mars 2019

Så nära var det att hela koloniområdet utplånades.

Här kommer ännu ett bidrag till föreningens jubileumsskrift från Tom Wall.

Den här artikeln är litet längre, vilket motiveras av att den behandlar den mest dramatiska perioden i föreningens historia. I år fyller vi ju 100 år, men det var mycket nära att verksamheten bara hade blivit fem (5!) år. Tänk dig rubriken på en minnesskrift: Koloniträdgårdarna i Bergshamra 1919 - 1924.

Nu vet vi att det inte blev så, men vägen hit har vid vissa tider varit allt utom lätt. Läs om alla hoten mot föreningen och besluten som lett fram till att vi nu kan fira våra hundra år!

Så nära var det!

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

MinnesskrifterInfört 16 mars 2019

Välkommen till föreningens årsmöte söndagen den 31 mars!

Kallelsen till årsmötet med tillhörande årsmöteshandlingar har nu sänts ut elektroniskt till alla medlemmar som har angivit en e-postadress. De medlemmar som inte har lämnat någon sådan får i stället handlingarna per brev. Om Du inte har fått handlingarna på det ena eller andra sättet, var god kontakta föreningens sekreterare Anna-Karin Åberg:
på mobiltelefon 070-99 86 547
eller via e-post på adress annakarin16@hotmail.com

På årsmötet kommer det inte att finnas några årsmöteshandlingar för utdelning. Om du vill ha handlingarna i pappersform, ta då med dem du fått per post eller skrivit ut från datorn.

Årsmötet avhålls i Bergshamra kyrkas samlingslokal den 31 mars kl. 15, kaffe med bröd kommer att serveras före mötet mellan kl. 14.30 - 15. Observera tiden!
Lokalen ligger i kyrkans undre våning. Kyrkans belägenhet i Bergshamra framgår av nedanstående länk.

Kyrkan

Väl mött!

StyrelsenInfört 16 mars 2019

Odlingslördag på Bergshamra bibliotek lördagen den 30 mars.

Här kommer en inbjudan från biblioteket i Bergshamra till en odlingslördag den 30 mars mellsn kl. 12 och 14.30. Biblioteket ligger i Bergshamra centrum:

"Hej!
På Bergshamra bibliotek har vi odlingslördag lördag 30/3.
Bland annat föreläser Bella Linde om odling och skötsel av grönsaksodlingar kl 14.00.
Vi kommer även att ha ett plant- och fröbytarbord så alla som vill byta frön och sticklingar med varandra är välkomna att hitta nya spännande växter att ta sig an.

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning
Sofia Kemi
Bibliotekarie"

Klicka nedan för att läsa mer om aktiviteten:

Odlingslördagen

Bella Linde föreläser om odling och skötsel av grönsaksodlingar kl 14.00.

Mer om Bella Linde:

Bella LindeInfört 12 mars 2019

Mer om trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar.

Som tidigare annonserats startar trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö den 21 mars och avslutas den 24 mars.
Koloniträdgårdsförbundets monter på mässan är ju alltid intressant att besöka och nu när årets första nummer av tidningen Koloniträdgården har delats ut, visar det sig att det inte bara blir billigare att besöka mässan, utan också finns ytterligare anledning att bege sig till förbundets monter:

På sidan 8 i tidningen berättas om den medlemsrabatt på inträdesbiljetten man får som medlem i FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation), dit vår förening tillhör. Dessutom finns där en talong som berättigar till en mässpresent i Koloniträdgårdsförbundets monter. Tidningen uppmärksammar också föredrag som handlar om koloniträdgårdarna.

Läs mer om mässans övriga program på trädgårdsmässans hemsida:

Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)Infört 9 mars 2019

Dags för den största trädgårdsmässan!

Den 21 - 24 mars är det dags för trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. Med 55.000 - 60.000 besökare och 350 - 400 utställare kan man med fog påstå att det är den största årliga trädgårdsmässan.

Bland många intressanta utställare återfinns Koloniträdgårdsförbundet med en egen monter tillsammans med övriga sällskap inom FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation). Så här skriver förbundet på Stockholmsmässans hemsida:

"Vi finns i monter A02:11

Temat för vår monter vid årets Trädgårdsmässa är "Hundra kvadrat klimat". Vi visar exempel på hur vi med vår Miljödiplomering av koloniföreningar tar ansvar i stort och smått när det gäller ekologisk odling och ett gemensamt ansvar för klimatfrågor. Kom och besök oss för råd, tips och idéer för din egna kolonilott, trädgård eller uteplats."

Vad mer som bjuds på mässan framgår i programmet som du hittar på deras hemsida. Klicka på länken nedan:

Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)
Infört 21 februari 2019

Tidig vår och arbetet med att gräva ner elkablarna pågår vid Ålkistan!

Vädret har varit vårlikt en längre tid nu varför de tidigaste vårblommorna redan visat sig. Vintergäcken är en av de första som visar sig i koloniområdet.

Vintergäck på baksidan av lott 8 fotograferade den 20 februari. Lott 9 i bakgrunden.

Kabeltrummor samlade vid kraftstationen vid Ålkistan.

Kabel på väg ner under marken till en s.k. kabelgrav, för att senare kopplas ihop med kablar för vidare ellevarans mot Stockholm.


Det är företaget Ellevio, tidigare Fortum Distribution, som utför arbetet. Vid kontakt med ansvariga på plats kunde inget besked ges när och hur dragningen av elkablarna över till Stockholmsssidan ska ske. Nedan finns en länk till Ellevios projekt, Danderyd-Bergshamra:

Projektet

Infört 18 februari 2019

Parken med teater, dans, dragkamp och mötesplats för kolonister och besökare.

"På höjdplatån vid Ripstigen 1-5, i kvarteret Reliefen, där det idag ligger tre punkthus fanns fram till 1957 det tallbevuxna område kolonisterna kallade Parken."

Så inleds det senaste bidraget till vår 100-årsjubileumskrift från Tom Wall. Läs mer om Parken med teater, dans, dragkamp och mötesplats för kolonister och besökare:

Parken

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter
Infört 29 januari 2019

Miljödiplomering – vad är det egentligen?!

Här kommer en inbjudan från Östra regionen, dit vår förening tillhör:

"Miljödiplomering – vad är det egentligen?!

Tillhör er förening de som funderar på att inleda arbetet med miljödiplomering? Har ni redan bestämt er men vet inte var ni ska börja? Eller verkar det intressant men alldeles för komplicerat?

Välkommen till en kväll om miljödiplomering, där vi inom Östra regionen försöker räta ut frågetecknen, samt bidra med inspiration."

Läs mer om kvällen:

Inbjudan miljödiplomering (Pdf-fil)

Här är länken till Östra regionen, den finns permanent under Länkar på vår hemsida.

Östra Regionen
Infört 28 januari 2019

"Bergshamra berättar", en utställning på Charlottenburg.

Så här inleder hembygdsföreningen sin inbjudan till utställningen på sin hemsida:

"Vårens utställning på Charlottenburg handlar om Bergshamra - en händelserik och spännande stadsdel med anor från 1500-talet".

Läs mer:

Solna Hembygdsförening

Utställningen har mycket att ge för den som är intresserad av Bergshamra, även för oss kolonister. Bland många bilder och dokument visas också ett intressant bildspel skapat av Dag Unevik från Ulriksdals koloniförening. I bildspelet återfinns många bilder från det äldre Bergshamra och vårt koloniområde.

Detta broderi föreställande Bergshamra koloniförening finns till beskådande:


Broderi på bildväv från Bergshamra koloniförenings tidigare epok.
Det är skapat fritt ur minnet av Liselotte Malmsten år 1997.
I broderiet syns dottern Annika ammande sin son under ett äppelträd.

Det här minnet från kolonins äldre tid har tidigare presenterats på vår hemsida år 2009, som var sidans allra första år. Här kommer inslaget i repris efter 10 år:


Annika Malmsten med sin mors broderi utanför Kafé Sjöstugan den 3 september 2009.

Det har tidigare gått att läsa på hemsidan om skulpturen "Hjärtat" som ska flyttas till området vid Tivoli brygga. På utställningen berättas att invigning av skulpturen tillsamman med ytterligare ett konstverk ska ske i samband med en familjefest på Tivoli Udde den 28 april. Det talas också om nya skyltar och naturvårdsåtgärder för området i anslutning till detta.
Se och läs mer på bilden::

Läs mer om familjefesten:

Familjefesten den 28 april
Infört 27 januari 2019

Moderna tider.


Anna och Anders Petter Carlsson i stugan på lott 107 lyssnar
på högmässan i kristallmottagaren en söndag 1926.


Här presenteras ännu ett bidrag från Tom Wall inför vårt 100-årsjubilem. I "Moderna tider" berättas om hur koloniföreningen nåtts och förändrats av de tekniska landvinningar som gjorts i samhället under våra 100 år, inte minst vad gäller information.

Läs mer om hur moderniteter gjorde intåg i kolonin:

Moderna tider

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter

Infört 18 januari 2019

Geoteknisk undersökning utförd i fårhagen mellan Tivoli och Ålkistan.


Den 16 januari utförde företaget Gaia Survey för Solna stads räkning en geoteknisk undersökning av markens lerhalt och hållfasthet i fårhagen mellan Tivoli och Ålkistan. Detta för att fastställa om förutsättningarna för den planerade dagvattendammen är de rätta. Så här skriver Solna stad på sin hemsida om dagvattendammar:

"Dagvattendammar kan anpassas efter omkringliggande miljö och utföras för att bli estetiskt tilltalande eller bara fylla sin funktion."
Infört 8 januari 2019

Något om våra fruktträd och bärbuskar.


Koloniområdet på 1920-talet. De fruktträd som planterades på hösten 1921 var ganska små och man måste titta noga på bilden för att upptäcka dem. Med tiden växte de till sig och bildade vackra alléer längs vägarna.

I år fyller vår förening 100 år!

Tom Wall har under några år på vår hemsida presenterat bidrag från sina undersökningar om föreningens historia. Artiklarna som planeras att presenteras i tryckt form, har behandlat hur det kom sig att området etablerades och den allra första odlingstiden, men också tiden när stugor fick anläggas. Turen har nu kommit att berätta om våra fruktträd och bärbuskar som kolonisterna fick professionell hjälp med vid planteringen, och framför allt hur synen på skötseln av träden har varierat under åren.

Läs via länken nedan om planteringen och hur synen på god fruktträdsskötsel varierat under de hundra åren!

Något om våra fruktträd och buskar

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter