Historiskt arkiv från Aktuellt
Här kommer att återfinnas samma meddelanden som presenterats under länken Aktuellt. Dessa äldre, och ibland inaktuella meddelanden, kommer att lagras på denna sida under ett år. Observera dock att vid länkning till andra sidor eller bilder, kan dessa vara borta eller förändrade.

Infört 14 oktober 2019

Vattnet till koloniområdet är nu avstängt - öppna dina kranar!

De som stängde av vattnet fick trängas bland arbetsbodar, containrar och övrigt material som tillhör företaget som arbetar med dagvattendammen. Från vänster: Göran, Claes, Peter L, Peter H, Ulf och längst till höger Andreas.
Ålkistans vattenansvariga, Lars, hamnade utanför bilden.

Nu är vattnet alltså avstängt och säsongen på kolonin avslutas i ett fantastiskt fint höstväder. Temperaturen kan dock snabbt ändras, så om du ännu inte öppnat dina kranar och släppt ut stående vatten, är det dags för detta sista jobb på lotten!
Infört 30 september 2019

Vattnet stängs av söndagen den 13 oktober kl. 14.

Söndagen den 13 oktober kl. 14 stängs vattnet av för hela koloniområdet.

Vattenansvariga stänger huvudkran och öppnar alla avtappningsventiler för området.

Efter avstängningen skall egna utekranar och eventuella egna anslutningar in till husen öppnas av respektive kolonist och dessa skall vara öppna tills inget vatten längre droppar från kranarna. Om detta inte görs, kan dessa kranar och anslutningar frysa sönder och detta tar inte koloniföreningen ansvar för.

Nätterna fram till den 13 oktober kan bli kalla med minusgrader så se till att täcka dina kranar som brukligt är. Bubbelplats eller tidningar är utmärkt att skydda med.

Vattenansvariga:

Tivoli:
Peter Hagström, Rosenvägen 56, tfn: 0732-28 42 16
Ålkistan:
Lars Erixon, Kanalvägen 1, tfn: 076-2450000.

Infört 30 september 2019

Container kommer till Tivoli den 11 - 13 oktober.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA. Kvarnkullens återvinningscentral har ju tyvärr stängt och SÖRAB anger på nedanstående länk var vi i fortsättningen kan lämna vårt mer skrymmande avfall:

SÖRABs återvinningscentraler (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)

Infört 30 september 2019

Föredraget ”Om småskalig odling och miljötänk".


”Om småskalig odling och miljötänk.”

Så benämndes föredraget i samband med Bergshamra koloniförenings 100-årsjubileum som Jan-Olof Drangert från koloniföreningen höll på Bergshamras biliotek torsdagen den 26 september. Jan-Olof började med att nämna att vårt jubileum gett upphov till skrifligt material i form av två skrifter. Den ena är skriven av honom själv med titeln ”Hundraåring med växtkraft” med miljöinriktning och kunde köpas på plats efter föredraget. Den andra skriften författad av Tom Wall är betitlad ”Minnesskrift för Bergshamra koloniförening”. Den förärades varje kolonist vid jubileumsmiddagen och finns också tillgänglig digitalt på vår hemsida.

Här är länken till Tom Walls skrift "Minnesskrift för Bergshamras koloniförening":

Koloniområdet 100 år!

Jan-Olof berättade om och visade bilder från föreningens allra äldsta tid. Han återgav delar av den återblick som gjorts av kolonisten Sixten Thoren, som i sin helhet kan läsas på vår hemsida. Se länken:

Sixten Thoréns hågkomster

Jan-Olof uppehöll sig också till en del kring närområdets miljö och stadens ansträngningar att förbättra vattenkvalitén i Brunnsviken.

Åhörarna fick också veta en del om dagens kolonister och likheterna och skillnaderna med pionjärerna.

Infört 18 september 2019

Äppeldag på Söderbrunns koloniförening.

Lördag den 28 september är det stor äppeldag på Söderbrunns koloniförening. Anmälningstiden är förlängd till den 22 september.

Läs mer i denna inbjudan:

Inbjudan till äppeldag (Öppnar ny sida)Infört 18 september 2019

Föredrag om Bergshamra koloniförenings hundraåriga historia på biblioteket i Bergshamra.

På torsdag den 26 september mellan kl. 18 och 19 på Bergshamra bibliotek kommer Jan-Olof Drangert från Bergshamra koloniförening att berätta och visa bilder om föreningens hundraåriga historia.

Ingen föranmälan behövs.Infört 18 september 2019

Brunnsviken renas med hjälp av aluminiumklorid.

Höst vid Brunnsviken. I bakgrunden ses båten som pumpar ut aluminiumklorid.


Lokaltidningen Mitt i Solna har på sin nätupplaga en artikel om en beprövad metod för att minska övergödningen i Brunnsviken. Planen är att pumpa ut aluminiumklorid i vattnet, vilket förväntas ge lägre fosforhalter, minska algblomningarna och ge ”en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup”.

Läs tidningens artikel här:

Så ska övergödda Brunnsviken räddasInfört 11 september 2019

Lokaltidningen Solna Direkt skriver om dagvattendammen och fårbetet.

Lokaltidningen Solna Direkt har en artikel på sin nätupplaga om den planerade dagvattendammen på Kulturlandskaparnas fårbetesmark. Den uppkomna situationen har man tidigare kunnat läsa om på vår hemsida.


Fårens betesmark ligger intill koloniföreningens mark och kolonisterna har i många år drygat ut fårens mat med överskottet från trädgårdarna. Här är det Maj som skänker av sina äpplen.

Läs tidningens artikel:

Slam från dammbygge kan förstöra fårens bete (Öppnar ny sida)

Tidningen i pappersform kommer ut fredagen den 13 september.Infört 9 september 2019

Arbets- och gemenskapsdagen den 7 september 2019

Lördagen den 7 september, som var en mulen dag med hot om regn hängande över koloniområdet, samlades ett antal arbetssugna kolonister på Tivolis parkering för årets sista arbets- och gemenskapsdag. Mari delade ut uppgifterna för arbetsdagen som tidigare annonserats via gruppmail, hemsida och anslagstavlor.

Läs om dagen:

Arbets- och gemenskapsdagen
Infört 9 september 2019

Dagvattendamm och fårbete.

Ulla Alm vid fårhagen.

Tidigare har man på hemsidan kunnat läsa om den dagvattendamm som planeras i fårhagen öster om koloniområdet på Tivoli. Dammen ska rena dagvattnet innan det når Brunnsviken. Höga stängsel har satts upp kring det planerade området och maskiner finns på plats. Dammens placering blir mitt i det område som nu används av Kulturlandskaparna som betesmark för föreningens får.

Detta har fått Kulturlandskaparnas ordförande, Ulla Alm, att protestera genom att tillskriva Länsstyrelsen, Mark & Miljödomstolen och Konkurrensverket.

Förbundet för Eko parken, Haga-Brunnsvikens vänner och Solna stad har fått ta del av skrivelsen som du kan läsa här:

Ulla Alms skrivelse (Öppnar ny sida)

Lokaltidningen Solna Direkt har också uppmärksammats om Kulturlandskaparnas farhågor inför dammen och gjorde därför ett reportage med Ulla vid fårhagen fredagen den 6 september. Artikeln presenteras sannolikt i nästa nummer av tidningen som utkommer fredagen den 13 september.
Infört 9 september 2019

Minnesskrifter om koloniområdets 100 år.

Förutom den minnesskrift skapad av Tom Wall som varje lottägare förärades vid jubileumsmiddagen finns ytterligare en skrift som blivit producerad med anledning av vårt hundraårsjubileum.

Den heter ”Hundraåring med växtkraft” och har underrubriken ”Några inblickar i Bergshamra koloniträdgårds historia och miljötänk”. Den är av eget intresse skriven av styrelseledamoten Jan-Olof Drangert och kan beställas direkt från honom via mail: janolof.drangert@gmail.com eller per telefon 070 937 01 79. Pris 40 kr.
Infört 6 september 2019

Föreläsning: att tänka på inför vintern...

Här en inbjudan från koloniföreningen Söderbrunn:

"Välkomna till höstens första föreläsning i vårt föreningshus Kärnhuset, Björnnäsvägen 39. Följ grusgången bort mot flaggstången så syns huset.

/Kursgruppen koloniföreningen Söderbrunn"

Klicka nedan för att se deras affisch:

Inbjudan till föreläsning
Infört 2 september 2019

Arbetet med dagvattendammen påbörjat.


Stängsel uppsatt på Pumphusvägen mot fårhagen.


Jonas från Kungsängens Entreprenad och Andreas från JVAB


Som tidigare meddelats på hemsidan har en geoteknisk undersökning gjorts på fårhagen mellan Tivoli och Ålkistan för att utröna markens hållfasthet för anläggning av dagvattendamm. Allt ser bra ut för detta och nu påbörjas arbetet med dammen som ska rena dagvattnet innan det når Brunnsviken. Det är bl.a. företagen JVAB och Kungsängens Entreprenad som utför arbetet som ska vara klart i april nästa år.

Så här skriver Solna stad om projektet:

Projektplan Dagvattendamm

Infört 28 augusti 2019

Frö- och växtbytardag den 7 september


Föreningens frö- och växtbytardagar har blivit uppskattade speciellt efter att de lagts i anslutning till arbetsdagens slut - och nu är det åter dags!

Så - ta med ditt gröna till föreningsstugan på höstens frö- och växtbytardag den 7 september när vi avslutar arbetsdagen c:a kl 12.30! Då har vi hunnit snygga till vårt område och fått någon korv och kaffe med bröd.

Märk upp medhavda växter och fröpåsar med respektive innehåll. Principen för aktiviteten är att du ger vad du kan och sedan väljer bland sådant andra har skänkt - även om du inte själv har haft något att bidra med. Allt med hänsyn till övriga intresserade!

Anna som skötte vårens frö- och växtbytardag tar hand om det hela även denna gång.

Välkommen!
Infört 28 augusti 2019

Arbets- och gemenskapsdag lördagen den 7 september.


Vi samlas på sedvanligt sätt och med förhoppningsvis bra väder på Tivolis parkering kl 10.00 och avslutar med gemensamt kaffe och korv med bröd vid föreningsstugan c:a kl 12.30.

Tänk på att:
- Vid samlingen på parkeringen, anmäla din närvaro till styrelsen så att du blir avprickad.
- Inte ha din bil parkerad på Tivolis parkering under arbetsdagens förmiddag,
  parkera istället utmed Tivolivägen.
- Om du INTE kan delta på arbetsdagen och vill utföra någon uppgift tidigare eller senare,
  meddela då detta i god tid före arbetsdagen till:
  Anna-Karin Åberg lott 89 tel: 070-99 86 547 eller på e-post: annakarin16@hotmail.com

Medlem som inte deltar på arbetsdagen, inte har anmält förhinder eller inte påtar sig någon uppgift på annan tid betalar 300 kr till föreningen enligt beslut taget på tidigare årsmöte.

Mycket beror på väder och uppslutning, men de planerade arbetena finns i detta dokument:

Arbetsuppgifter (Pdf-fil)

Container kommer att finnas på Tivolis och Ålkistans parkeringar.

Med hopp om bra väder!
Välkomna

Styrelsen Bergshamra koloniförening

Infört 28 augusti 2019

Container kommer till Tivoli och Ålkistan den 6 - 8 september.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA. Kvarnkullens återvinningscentral har ju tyvärr stängt och SÖRAB anger på nedanstående länk var vi i fortsättningen kan lämna vårt mer skrymmande avfall:

SÖRABs återvinningscentraler (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)

Infört 28 augusti 2019

En föreläsning om att ta hand om sin skörd.

Söndagen den 8 september har Östras studiekommitté arrangerat en föreläsning ute på Vaxmyra. Den handlar om att ta hand om sin skörd. Platserna är begränsade och för mer info om avgift och anmälan se bifogad affisch.

Med vänliga hälsningar

Kjell Eklind

Affischen (Öppnar ny sida)

Här är länken till koloniföreningen Vaxmyra:

VaxmyraInfört 21 augusti 2019

Jubileumsfirandet den 17 augusti 2019!

Läs mer om den minnesvärda dagen:

Jubileumsdagen
Infört 13 augusti 2019

Öppen trädgård söndagen den 11 augusti 2019


Söndagen den 11 augusti genomfördes Öppen trädgård med Eva Danielson som ansvarig. En vattenkanna vid grinden betydde välkommen in!

Så här skriver Eva om dagen:

"Visserligen har det närmast blivit tradition att det ska regna när föreningen har Öppen trädgård, men heldagsregn under själva jubileumsårets öppna trädgårdar var väl ändå att ta i. Men det var så prognosen såg ut hela veckan innan, och vi hade väl resignerat litet var. Inte undra på att man blev häpen över att vakna till helblå himmel på söndag morgon! Visserligen dök det snart upp moln, men regn på allvar kom först under visningens allra sista timme, och det var soligt och varmt långa stunder.

Prick klockan 11 dök första besökaren upp hos mig, och jag såg att flera andra hade fått ivriga besökare redan innan dess. Och de fortsatte att strömma till! Alla verkade vara på ett strålande humör. Kanske var de lika lättade som jag över att vi mot alla odds slapp få hela söndagen saboterad av regn. Så många besökare har föreningen nog aldrig haft på Öppen trädgård. Skriverier i lokalpressen och på vår hemsida, plus alla affischer, bidrog förstås.

Besökare fortsatte att strömma till även sedan det börjat regna! Det var barnfamiljer, hundägare, kompisgäng, trädgårdsnördar och kolonister från andra föreningar som dök upp under dagen, bland många andra, och alla tyckte de att vi har det jättefint här i området, och så många snygga trädgårdar! Jag var helt euforisk över entusiasmen och beklagar bara att inte fler hade unnat sig att delta i detta nöje.

Också den lilla utställningen i föreningsstugan blev riktigt välbesökt. Dagen var helt klart en succé!"

Läs mer om dagen:

Öppen trädgård 2019Infört 13 augusti 2019

Sörab informerar inför nedläggningen av Kvarnkullen den 21 augusti.

Sörab har på sin hemsida information om varför Kvarnkullens återvinningscentral läggs ner. Där kan man också läsa vilka anäggningar vi hänvisas till efter stängningen den 21 augusti. Länken finns också under Länkar i Menyn.

KvarnkullenInfört 13 augusti 2019

Bergshamra i backspegeln - lär känna stadsdelen, husen och människorna.

Medborgarskolan anordnar nedanstående kurs om Bergshamra, tre kvällar, gratis. Start den 11 september.

Bergshamra i backspegeln (Öppnar ny sida)Infört 9 augusti 2019

Lokaltidningen Solna Direkt på besök.


Det har tidigare rapporterats om lokaltidningen Mitt i Solnas reportage om koloniföreningens 100-års jubileum. Den 3 augusti fick föreningen ytterligare ett besök i samma ärende, genom reportern Emma Löf Hagström från lokaltidningen Solna Direkt.


Vid sin ankomst fick Emma direkt erfara hur kolonisterna arbetar med att hålla området prydligt, åskådligtgjort genom Karins och Lars-Åkes arbete utanför sin lott på Körsbärsvägen.


Tom visar i stugan på Körsbärsvägen 73 hur Tivoliområdet såg ut tidigare innan föreningen etablerades där.Emma hann också med ett besök på Per-Åkes och Kristas lott på Ekvägen 62.

Här kan du läsa Emmas reportage digitalt:

Lokaltidningen Solna Direkt på kolonin

Tidningen i pappersform finns naturligtvis också, och reportaget återfinns i nummer 32.
Infört 6 augusti 2019

Lokaltidningen Mitt i Solna på besök.


Samtal i skuggan: Från vänster Krista, Eva, Tom och Emil.

Inför vårt 100-årsjubileum har lokaltidningen Mitt i Solna inbjudits till koloniområdet för att informera sin läsekrets om vårt firande. Den 24 juli kom därför reportern Emil Salmaso från tidningen till Tom och Eva på Körsbärsvägen 73, dit också Per-Åke och Krista anslöt.

Nu fick Emil veta allt som är värt att veta om vårt koloniområde, och lite till. Allt från vår mångåriga historia, men också hur vår vardag i kolonin ser ut.Som avslutning besöktes ockå Per-Åkes och Kristas lott på Ekvägen 62.

Här kan du läsa Emils reportage digitalt:

Lokaltidningen Mitt i Solna på kolonin

Tidningen i pappersform finns naturligtvis också, och reportaget återfinns i nummer 32.Infört 6 augusti 2019

Återvinningscentralen Kvarnkullen läggs ner!

Lokaltidningen Mitt i Solna meddelar på sin hemsida att vår närmaste återvinningscentral Kvarnkullen läggs ner. Sista datum för att lämna material där blir den 21 augusti i år. Här kan du läsa mer om detta tråkiga besked och var du kan lämna ditt material till återvinning i fortsättningen:

Kvarnkullen läggs ner.

Denna artikel kommer förmodlingen först i nästa nummer av papperstidningen.

Vill samtidigt åter tipsa om denna möjlighet som flera i föreningen har använts sig av:

TiptappInfört 1 augusti 2019

Öppen Trädgård med utställning den 11 augusti och filmvisning den 17 augusti!


Välkommen att besöka en koloniträdgård!

Med denna affisch skapad av Anna Harvard hälsar föreningen alla trädgårdsintresserade välkomna till Öppen Trädgård i Bergshamra koloniområde söndagen den 11 augusti mellan kl 11 och 17. Många kolonister vill denna dag visa blomsterprakten och odlingarna i sin trädgård och berätta om glädjen att vara kolonist. De kolonister som deltar bjuder dig att stiga in i trädgården genom att ställa en vattenkanna vid sin grind eller ingång till lotten.

Samtidigt visas en utställning i föreningsstugan på Ålkistan.

Koloniföreningen fortsätter sedan firandet under jubileumsåret med att visa en film som berättar om koloniområdets 100-åriga historia den 17 augusti kl. 15 i Bergshamra kyrkas samlingssal. Filmvisningen är gratis, men lokalen har begränsat med sittplatser.

Varmt välkomna!
Infört 25 juli 2019

Nya länkar i menyn.

I hemsidans Meny har en länk tillkommit och en har bytt namn. Tom Wall har under lång tid skrivit artiklar om koloniområdet som i år fyller 100 år. Dessa har tidigare samlats under länken Minnesskrifter, men har nu fått en egen länk: Koloniområdet 100år!

Minnesskrifter har bytt namn och heter numera Mer om koloniområdets historia och där återfinns övriga artiklar om vår historia.


Infört 25 juli 2019

Ny bänk till Tivoli brygga genom kolonister.

Peter Lamming är en av många kolonister som tagit sig ner till Brunnsviken för ett svalkande bad i sommar. Inte bara det, han har tillsammans med sin namne, tillika kolonigranne, köpt och monterat en fin bänk till bryggan! Ett berömvärt initiativ!


Foto:
Peter Lamming

Infört 5 juli 2019

Våra vägnamn.

I ett tryckt meddelande från styrelsen daterat 1 juni 1938 som delades ut till kolonisterna fanns en inbjudan att ”inkomma med förslag till namn på vägarna inom koloniområdet, helst blomster- och växtnamn."

Tom Wall berättar om hur vägarna i det gamla området fick sina namn. En del av dessa namn följde med när området flyttade till Tivoli och Sköndal.

Kolonivägen var den längsta vägen, närmare 500 meter lång, i det gamla området.
Foto: Göran H. Fredriksson

Läs mer:

Våra vägnamn

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Koloniområdet 100 år!


Infört 30 juni 2019

Så var årets jakt på mördarsniglarna.


Efter en fin varm dag samlades på lördagskvällen den 29 juni ett antal kolonister vid föreningsstugan för att tillsammans genomföra den mördarsnigeljakt som nu blivit tradition. Många hade varit fundersamma inför årets jakt; Torr början på vår och sommar och dessutom den gemensamma spridningen av järnfosfat förra året i nästan alla våra trädgårdar. Chansen att hitta någon syntes vara liten. Skulle vi ställa in? Nej, sommarkvällen var behagligt ljum och snart startade jakten som fick bli en kortare promenad i området för att åtminstone kontrollera om det överhuvudtaget fanns några sniglar.


Här är de första snigeljägarna på plats. Ytterligare deltagare anslöt efterhand. Den yngsta jägaren var den som upptäckte de flesta sniglarna, men överlät själva plockandet till oss övriga!


Jo, visst hittades sniglar! På en halvtimme fångade kvällens tio jägare 129 stycken! Här har man stannat till utanför lott 59.

Sniglarna finns och fler vågar sig nog fram vid fuktigare väder. Och minns att varje snigel kan ge en avkomma på 400 st, så varje fångad snigel är betydelsefull! Den årliga gemensamma jakten på våra allmänna ytor är viktig som en påminnelse om snigelfaran, men viktigast är den fortlöpande plockningen på den egna lotten som håller snigelbeståndet på en rimlig nivå.Infört 22 juni 2018

Förbud mot att lämna invasiva växtrester på Kvarnkullens återvinningsstation.
Förbudsskylt vid Kvarnkullens återvinningsstation.
Foto: LindaInfört 22 juni 2018

Jakt på mördarsniglar lördagen den 29 juni.


Trots järnfosfat och torr och varm vår finns de!
Ullas roliga affisch har uppmanat oss till snigeljakt under alla år!


Låt oss bevara trädgårdstrivseln!

Tyvärr är den spanska skogssnigeln - mördarsnigeln - här för att stanna, men med en del åtgärder, däribland plockning, kan vi hålla mängden på acceptabel nivå. Alla kolonister förstår att decimera beståndet av dessa sniglar på den egna lotten, men vi behöver även tillsammans ta en genomgång av närområdets vägar och ytor. Med denna gemensamma jakt som startade för 12 år sedan har vi nog även minskat mängden i våra egna trädgårdar.

Förra året köpte föreningen in järnfosfat och lät sprida ut detta i stort sett på alla lotter, så stammen av sniglar har förstås minskat. Våren har dessutom varit osedvanligt varm och torr, så varför då gå ut och jaga sniglar? Jo, om inte annat för att se om de minskat i antal i närområdet mot tidigare år - och fånga de som ändå säkert finns där! Förra året med liknande torrt vårväder oskadliggjordes närmare hundratalet sniglar under en timmes jakt!

Kom därför till föreningsstugan lördagen den 29 juli kl. 22, så går vi tillsammans ut på snigeljakt någon timme för att utröna vad som finns. Hoppas vi inte hittar några!
Ta med redskap efter tycke, t.ex. lång grilltång, sax, ficklampa och plastpåsar för insamling. Och myggstift!

Ingen föranmälan behövs!
Infört 22 juni 2019

Midsommarfirande på kolonin


På midsommaraftonens förmiddag samlades ett tiotal kolonister för att förbereda vår lunchträff som nu blivit en tradition. I år var vädret med oss, förra året fick den ju tyvärr ställas in pga av storm och regn.

Först och främst gällde förstås att klä midsommarstången och med hjälp av Mattias bands först björklöv runt stången som sedan smyckades med blommor från allmänningen och trädgårdarna. Där återfanns rosor, iris, dagliljor, schersmin för att bara nämna några.

Under egen sång hängde Peter och Mari upp ringarna som Linda bundit och till sist också flaggspelet.

Så var det dags att samlas med medhavd midsommarmat och dryck.

Alla trivdes i det fina sommarvädret och det goda sällskapet.

Var säker på att lunchträffen återkommer nästa år!


Infört 19 juni 2019

Intressenter på informationsträff


Söndagen den 16 juni och tisdagen den 18 juni hade Krista - som ansvarar för intresselistan - bjudit in de nytillkomna på listan till en informationsträff i hennes och Per-Åkes stuga.

Bland söndagens alla glada intressenter ses ett par blivande kolonister som snart kommer att presenteras för övriga medlemmar.

Denna familj anlände något senare på söndagen, men fick också en hel del information.

Tisdagens möte avhölls i den ljumma sommarkvällen.

De som haft möjlighet att komma fick nu veta det mesta om vad det innebär att vara kolonist, dennes rättigheter och skyldigheter, men också glädjen med den gemenskap vi har i vår förening och att kunna odla växter och grönsaker i egen trädgård. Krista talade om att föreningen inte har anställda som sköter verksamheten utan att allt detta fungerar genom ideellt arbete i styrelse och genom förtroendeposter. Därför är det viktigt att alla medlemmar här kan bidra efter intresse och förmåga.

Många praktiska frågor behandlades såsom vatten och avlopp. Vidare förklarades kolonistens nyttjanderättsavtal med föreningen och föreningens arrendeavtal med Solna stad där vårt läge i Nationalstadsparken ses som en garanti för koloniområdets fortbestånd. Deltagarna blev säkert övertygade om det fina med att vara kolonist eftersom träffarna kunde hållas ute i trädgården i ett strålande sommarväder! Och sedan också fick se Per-Åkes bildspel över ett helt verksamhetsår med många trevliga gemensamma aktiviteter!

Infört 17 juni 2019

Bouletävlingen avgjord i strålande sommarväder.

Den elfte bouletävlingen avgjordes den 15 juni i samma fina sommarväder som förra året. Blir resten av sommaren likadan? Åtta spelare hade mött upp vid föreningsstugan för att premiärspela på Ålkistan, vid alla tidigare tillfällen har man tävlat på Tivolis parkering. Arrangörer för tävlingen skulle vara förra årets vinnare Lars och Kerstin. Tyvärr kunde inte Kerstin delta, men med Ewa som fullgod ersättare och Peter som bisittare och van tävlingsledare kunde ju inget gå fel.


Efter lagindelning som skedde genom lottning kom spelet snart igång. Peter talar om förutsättningarna, först till 7 poäng gällde i matcherna.

Som tidigare år fanns förfriskningar, medaljer och pokal på plats. Nya segrare skulle nu skaffa inteckningar i pokalen där Per-Åke och Sture har två inteckningar, om någon av dem blir årets vinnare och får en tredje inteckning, blir pokalen hans! Den ursprungliga pokalen erövrades år 2012 av Lennart efter hans tre segrar.

Här några bilder från tävlingen:


Man kan tro att Lars redan har vunnit, men han visade sig vara en hejare på att jonglera! Men nu var det ju inte riktigt det som tävlingen gällde...


Sture spelar ut!Sture spelade ut så stort så han vann finalen tillsammans med Peter. Och inte bara det, han fixade sin tredje inteckning i pokalen och erövrade den därmed för alltid! Här får han pokalen ur Ewas hand.

Ett stort tack till Lars och Ewa för ett fint arrangemang! Och nästa år är det segrarna Peter och Sture som tar hand om bouletävlingen, troligen på Ålkistan igen.Här är de som mötte upp till bouletävlingen:
Från vänster: Lars, Seyed, Peter, Ewa, Sture, Linda, Gittan, Per-Åke och längst till höger Kjell.

Fotograf: Gunnel

Infört 12 juni 2019

Kommentarer från styrelsens årliga syn av koloniområdet.Varje år gör föreningens styrelse en rundvandring i området, sk syn, för att kontrollera att medlemmarna sköter sina lotter och sitt närområde enligt vårt arrendeavtal med Solna stad. Vidare har vår kassör noterat att det är många bilar på Tivoliparkeringen som troligen inte tillhör kolonisterna. Hon har därför kontaktat Länsparkering bevakning och bett dem hålla lite uppsikt på bilar som inte har parkeringstillstånd. Tänk därför på att det är viktigt att ha sin parkeringsdekal synlig i rutan och att eventuella gäster har ett parkeringstillstånd, så ingen får felaktiga parkeringsböter.

Här kommer en redogörelse i allmänna ordalag om årets syn som företogs den 27 maj:

"Nu har styrelsen utfört årets syn 2019 i vår vackra koloniförening och kunnat konstatera att det växer och frodas i trädgårdarna som brukligt är.

Med anledning av att vi i år fyller 100 år känns det ännu mer angeläget att vi tillsammans verkar för att vår koloniförening blomstrar och är i god ordning.

Vid synen kunde vi dock se att våra grusgångar utanför trädgårdarna behöver ansas från ogräs, så här behöver vi ta ett tag längs våra trädgårdsgränser då det ingår i våra nyttjanderätter.

Vidare måste vi se uppåt också, då vissa av oss har el- och teleledningar som måste rensas från växtlighet, detta kan lätt missas då vi kanske hellre tittar ner i våra trädgårdsland och rabatter och njuter av det som växer där.

Vi har också kunnat konstatera att det växer Parkslide (en invasiv växt) i och utanför ett antal trädgårdar vilket är ett stort gissel då de har en enorm växtkraft och spridningsförmåga. Detta innebär att dessa måste bekämpas intensivt och inte läggas i våra komposter utan samlas i säckar och köras bort.

För att både vi kolonister och trevliga besökare ska kunna njuta av koloniföreningens frodighet krävs att vi tillåter insyn till våra trädgårdar, varför styrelsen vädjar till alla att undvika planteringar av tättväxande tujor, samt i de fall dessa redan är planterade, hålla dem så låga att insyn kan ske.

En del av oss behöver se över staket och spaljéer och tillse att dessa är i gott skick, då det ger ett gott intryck.

När det gäller husen nere vid vattnet i Ålkistan så har undertecknad kontaktat berörd myndighet och bett dem tillse att det klotter som finns på dessa målas över. Jag har dock inte fått någon respons ännu.

Med varma soliga hälsningar från styrelsen

Pia Åkerman
Ordförande"

Infört 10 juni 2019

Midsommar i kolonin!För sjätte året träffas vi för lunch vid föreningsstugan på midsommaraftonen.

Det hela bygger på att alla tar med sin egen lunch med bestick, glas och något att äta på. Bord och stolar kommer att finnas utställda, och en mindre midsommarstång kommer naturligtvis att smycka allmänningen. Den klär vi tillsammans på förmiddagen, och de som vill hjälpa till med detta kommer till föreningsstugan kl 10 och tar med sig blad och blomster att klä stången med.

Alla som sedan vill delta på lunchen är välkomna klockan 12, även med eventuella egna gäster, för en trevlig samvaro och en fin start på midsommarhelgen.

Väl mött!

P.S. Vid dåligt väder får kanske planerna ändras - minns förra året! Se hemsidan och anslagstavlorna.

Infört 7 juni 2019

Bouletävling på Ålkistan den 15 juni klockan 10


Bouletävlingen som hade premiär år 2009 återkommer nu för elfte året. Möt upp vid föreningsstugan - det är första gången på Ålkistan! Ta med dig 20 kr, ditt soligaste humör och bouleklot om du har. Föreningen har ett antal boulespel, men om vi blir många så kan det vara bra med något extra.

Kolonimästerskapen öppnas klockan 10. Spelet pågår, beroende på antal deltagare, cirka 2 timmar. Lars och Kerstin blev förra årets vinnare och reglerna gör att de därmed ska vara årets arrangörer av det hela och även tävlingsledare. Tyvärr är Kerstin förhindrad att delta och ersättare för henne blir Ewa. Kostnaden för att delta är 20 kr och då ingår även förfriskningar med något tilltugg.

Paren som skall tävla tillsammans bildas genom lottning. Du som aldrig spelat förr, passa på och låt dig introduceras till ett roligt spel där alla kan vara med, du lär dig reglerna och spelet snabbt.

Välkommen till ett spännande spel och en trevlig samvaro.

Infört 7 juni 2019

Paviljongerna.

Tom Wall berättar om de obebyggda planteringslanden utan byggrätter i mitten av 1930-talet. Problemet var att de var svåra att hyra ut, vilket gjorde att de blev en ekonomisk belastning för föreningen. Lotter utan hus var ingen succé. ”Däremot äro koloniträdgårdslotter med byggnadsrätt livligt efterfrågade” säger föreningen i en skrivelse till regeringen 1934.

Paviljongerna blev lösningen!

Fotografi från 1937 av fröken Carin Ternströms trädgårdspaviljong på lott 203, idag lott 21.

Läs mer:

Paviljongerna

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter

Infört 30 maj 2019

Definitiva datum och tider för firandet av vårt 100-årsjubileum.


Alla medlemmar bör nu ha fått ett meddelande från styrelsen om de aktiviteter och tider som gäller för firandet av vårt 100-årsjubileum. Har du av någon anledning inte fått detta, kontakta då Anna-Karin i styrelsen. Här nedan återges informationen:

"Hej!

Här kommer lite information kring Öppen trädgård och 100-års jubileumet

Efter synpunkter från Bergshamra koloniförenings medlemmar har styrelsen beslutat att ändra datum för Öppen trädgård till den 11 augusti istället för som tidigare utskickat den 7 juli. Styrelsen har också beslutat om att ändra innehåll både på Öppen trädgård och på 100-års jubileumet. Följande kommer äga rum dessa dagar:

Öppen trädgård 11 augusti, kl. 11-17

- Öppen Trädgård vilket anordnas som tidigare år. Frivilligt som vanligt.
- Tom Wall kommer ansvara för en utställning i föreningsstugan för allmänheten under dagen.

100-års jubileumet 17 augusti

- Tom Wall ansvarar för utställning för alla kolonister i föreningsstugan kl. 11 – 14:30.
- Kl. 15 hålls filmvisning i Bergshamra kyrka för kolonilottsinnehavare och allmänheten. Per-Åke Pettersson ansvarar för denna.
- Kl. 17.30 träffas vi för mingel vid föreningsstugan och kl.18.00 bjuds alla kolonister på en buffé i trevlig samvaro.

Styrelsen behöver hjälp av er medlemmar för att dessa dagar ska gå att genomföra. Främst behövs din insats inför och på dagen för 100-års jubileumet. Några medlemmar har redan lämnat sitt intresse att hjälpa till men det behövs flera. Hör av dig via mail senast den 9 juni, till Anna-Karin om du kan tänka dig att hjälpa till.

Bifogar även inbjudan till middagen den 17 augusti, där svar önskas senast den 9 juni

Inbjudan (Pdf)

Med vänlig hälsning,

Styrelsen"

Infört 26 maj 2019

Arbets- och gemenskapsdagen den 25 maj 2019


Lördagen den 25 maj, som var en mulen dag med regnet hängande över koloniföreningen, samlades ett antal arbetssugna kolonister på Tivolis parkering för årets första arbets- och gemenskapsdag. Kristina (Tina) delade ut uppgifterna för dagen som tidigare annonserats via gruppmail, hemsida och anslagstavlor.

Läs mer:

Arbets- och gemenskapsdagen
Infört 20 maj 2019

Dags att förnya tillståndet för latrinkomposten.


Inom den närmaste tiden får alla kolonister i Solna ett brev tillsammans med ett informationsblad om latrinkompostering från Solna stad som inleds så här:

"2009 hade miljö- och byggnadsförvaltningen (dåvarande miljö- och hälsoskyddsförvaltningen) ett större tillsynsprojekt på avlopp och latrinhantering inom Solnas koloniföreningar. I samband med detta uppmanades alla ägare av kolonistugor att söka tillstånd för kompostering av latrin. Förvaltningen utfärdade tillstånd till alla sökande. Tillstånden utformades med en tidsbegränsning på 10 år, vilket innebär att samtliga tillstånd löper ut den 31 december 2019. Därför är det nu dags att förnya sitt tillstånd."

Du kan redan nu läsa hela brevet och även det medföljande informationsbladet här:

Brev gällande förnyelse av tillståndet för latrinkompost

Informationsblad för latrinkompost

I brevet finns en länk till den ansökningsblankett för latrinkompostering som ska användas. Nedan hittar du den:

Ansökningsblankett för kompostering av latrin

Brevet, informationsbladet och blanketten har ersatt de tidigare "latrindokumenten" från Solna stad och finns som vanligt under länken Dokument i menyn:

Dokument
Infört 19 maj 2019

Fåren från Överjärva gård anlände till Tivoli den 19 maj.


Den årliga vandringen med Kulturlandskaparnas får från Överjärva gård till sommarens betesmarker på Tivoliområdet ägde rum söndagen den 19 maj. Aktiviteten samlar alltid många ledsagare men också stor publik utmed vägen, som här när man passerade genom koloniområdet. Årets vandring avslutades sedan på ängen mellan Tivoli och Ålkistan.
Infört 16 maj 2019

Styrelsen går årets syn den 27 maj.

Så är det tid för styrelsen att göra årets syn enligt vårt årsmötesbeslut.
För att detta skall kunna genomföras på ett enkelt sätt, se till att din grind inte är låst.

Har du frågor till styrelsen så kan du bara vara närvarande på din lott.

I år är synen måndagen den 27 maj mellan kl 18.00 och c:a kl 20. Synen påbörjas på Ålkistan och fortsätter sedan på Tivoli.

Hälsningar
Styrelsen för Bergshamra koloniförening
Infört 13 maj 2019

Frö- och växtbytardag den 25 maj.


Föreningens frö- och växtbytardagar har blivit uppskattade speciellt efter att de lagts i anslutning till arbets- och gemenskapsdagens slut - och nu är det åter dags!

Så - ta med ditt gröna till föreningsstugan på höstens frö- och växtbytardag den 25 maj när vi avslutar arbetsdagen c:a kl 12.30! Då har vi hunnit snygga till vårt område och fått någon korv och kaffe med bröd.

Märk upp medhavda växter och fröpåsar med respektive innehåll. Principen för aktiviteten är att du ger vad du kan och sedan väljer bland sådant andra har skänkt - även om du inte själv har haft något att bidra med. Allt med hänsyn till övriga intresserade!

Anna som skött föreningens frö- och växtbytardagar sedan några år tar hand om det hela även denna gång.

Välkommen!

Infört 13 maj 2019

Arbets- och gemenskapsdag lördagen den 25 maj.


Vi samlas på sedvanligt sätt och med förhoppningsvis bra väder på Tivolis parkering kl 10.00 och avslutar med gemensamt kaffe och korv med bröd vid föreningsstugan c:a kl 12.30.

Tänk på att:
- Vid samlingen på parkeringen, anmäla din närvaro till styrelsen så att du blir avprickad.
- Inte ha din bil parkerad på Tivolis parkering under arbetsdagens förmiddag,
  parkera istället utmed Tivolivägen.
Om du INTE kan delta på arbetsdagen och vill utföra uppgift vid annat tillfälle, meddela då detta före arbetsdagen till Pia Åkerman lott 4 på e-post paakerman@hotmail.com eller Anna-Karin Åberg lott 89 på e-post annakarin16@hotmail.com

Medlem som inte deltar på arbetsdagen, inte har anmält förhinder eller inte påtar sig någon uppgift på annan tid, betalar 300 kr till föreningen enligt beslut taget på tidigare årsmöte.

Mycket beror på väder och uppslutning, men de planerade arbetena finns i detta dokument:

Arbetsuppgifter (Pdf-fil)

Container kommer att finnas på Tivolis parkering.

Med hopp om bra väder!
Välkomna

Styrelsen Bergshamra koloniförening

Infört 13 maj 2019

Container kommer till Tivoli den 24 - 26 maj.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)Infört 7 maj 2019

Bergshamra tar priset.

Tom Wall berättar i denna artikel att en duktig kolonist förr brukade belönas med diplom eller pokal för sin odlingsgärning och skötsel av lotten. Bergshamra var en av föreningarna som ofta erhöll utmärkelser och därmed också ett positivt omnämnande i tidningarna. Detta betydde mycket för synen på området och hela kolonirörelsen. Att premiera kolonister har väl idag nästan helt försvunnit, eller i allafall blivit mera sällsynt.


Ett diplom för tredje pris i kategorin trädgårdsalster från trädgårdsutställningen på Strömparterren 1923
till kolonisten Adolf Salomonsson på lott 71 i Bergshamras gamla koloniområde

Läs mer:

Bergshamra tar priset

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter

Infört 30 april 2019

Filminspelning på Tivoli - igen!

Martin från filmsällskapet dirigerade bilarna.

Tisdagen den 30 april invaderades åter Tivoliområdet av kameramän, ljussättare, ljudtekniker, statister och ett antal flera yrkesgrupper inom filmen. De fortsätter med ytterligare några scener inför dramaserien Bk1, som berättades om vid den första filminspelningen i mars i år. Serien kommer att visas i 8 avsnitt på SVT nästa år. Mycket är hemligt, några spännande bilder fick inte tas denna gång heller, men här är ändå några. Spännande att se koloniområdet återgivet i serien, något kommer väl med!

Tivolivägen fylldes snart av lastbilar och statister.
En actionscen med insatsstyrka som slår till mot lott 74 filmas.
Du kan läsa mer om serien här. Kanske också söka som statist...

Bk1

Infört 30 april 2019

Familjedagen på Tivoli den 28 april.

Söndagen den 28 april infann sig en stor publik - med ett flertal kolonister - vid Tivoli brygga när Solna stad invigde sitt pågående natur- och kulturvårdande arbete i Tivoli. Invigning skedde vid skulpturen Hjärtat av Eva Lange.

Konstnären Eva Lange berättar om sin skulptur.

Invigningstal av Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.

Nya skyltar till Pipers park fanns på plats.


Del av skylt som troligen kommer att återfinnas senare utmed Hälsans stig.

Därefter en guidad vandring till Kafé Sjöstugan med introduktioner av bl.a. stadsträdgårdsmästaren Nils Forsberg som stannade till vid skulpturen flöjtspelaren.

Programmet ägde rum i samband med Vattendag - Håll Brunnsviken ren som arrangeras av Bergshamra för alla på Kafé Sjöstugan där fortsatta aktiviteter ägde rum på eftermiddagen.Infört 26 april 2019

Container kommer till Ålkistan den 10 - 12 maj

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)


Infört 18 april 2019

Föreläsning om jord den 24 april.

Här kommer en inbjudan från Kjell Eklind på Studiefrämjandet:

"Hej.

Söderbrunn bjuder in er förening till en föreläsning om jord med Tom Ericsson (docent SLU), Onsdagen den 24 april kl. 18 - 20 i Kärnhuset. Se bifogad fil för mer info.

Med vänliga hälsningar

Kjell Eklind

Studiefrämjandet Stockholms Län"

Läs mer: Föreläsningen

Infört 18 april 2019

Familjedag med invigning den 28 april.

Påminner om den familjedag som äger rum på Tivoli söndagen den 28 april. Så här skriver Solna stad på sin hemsida:

"Solna stad bjuder in allmänheten att ta del av pågående natur- och kulturvårdande arbete i Tivoli.

Invigning sker vid Tivoli brygga kl 11.30 vid skulpturen Hjärtat av Eva Lange.

Invigningstal av Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden i närvaro av konstnären.

Därefter en guidad vandring till Kafé Sjöstugan med introduktioner av Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare, Kerstin M Lundberg, ordförande i Bergshamra bibliotekets vänner samt Nina Nykvist, kulturpedagog i Solna. Nya skyltar, ljudspår och konstverk finns på plats. Programmet äger rum i samband med Vattendag - Håll Brunnsviken ren som arrangeras av Bergshamra för alla på Kafé Sjöstugan med aktiviteter kl 12-15. "

Skulpturen Hjärtat vid Tivoli brygga.

Se hela programmet här:

Familjedagen

Infört 16 april 2019

Vinterboendet på kolonin i början av 1900-talet.

Tom Wall bidrar här med en artikel om boendet i kolonistugor under de svåra vintrarna på 1920-talet, då bostadsbristen var stor. Bergshamra uppmärksammades särskilt när Dagens Nyheter tog upp problemet på sin förstasida den 3 februari 1924. Bilden av mönsterkolonin var nu hotad.

Fotografi av en Bergshamrastuga från den hårda vintern 1923-24.
Just den här stugan var dock inte bebodd vintertid

Läs mer:

Vinterboende gav dålig publicitet åt koloniområdet .

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter


Infört 13 april 2019

Det planerade datumet för container till Ålkistan den 26 - 28 april är ändrat till 10 - 12 maj.

Det är containerbrist vid det planerade datumet för container till Ålkistan den 26 - 28 april. Nytt datum är den 10 - 12 maj.Infört 13 april 2019

Vatten för människor och växter - nu och då!

Nu - Vattnet kopplas på centralt den 13 april 2019
- Vid vattenpost och vattentunna år 1925

Nu
Vattnet är påkopplat till koloniområdet, efterlängtat av alla. Smidigt att kunna ta sitt vatten till kaffet direkt ur kranen och senare under säsongen vattna trädgårdens odlingar från egna kranar. Påminner dock om att det kan bli kalla nätter framledes, så täck dina egna kranar och kopplingar någon tid framåt.


"I koloniföreningens barndom fanns det ingen vattenledning i området, och kolonisterna kunde följaktligen inte bara vrida på en kran för att få dricksvatten eller vatten till odlingarna."

Så inleder Tom Wall sitt senaste bidrag till föreningens jubileumsskrift som denna gång handlar om vårt vatten i kolonin.

Läs mer här:

Vatten för människor och växter

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter


Infört 7 april 2019

Föreläsning om biologisk mångfald den 2 maj.

Din trädgård är ett fantastiskt ekosystem!

Kjell Eklind från Studiefrämjandet berättar om den stora mångfalden som finns i den lilla trädgården.
Vilka växter som lockar pollinerarna, hur man hjälper till att rädda bina och lite om olika kompisar, skadedjur, ogräs och nyttoväxter.

Se mer på Studiefrämjandets affisch:

Biologisk mångfald (Öppnar ny sida)

Föreläsningen sker torsdagen den 2 maj kl. 18:00

Anmälan senast den 23 april till
kristinabjorkman69@gmail.com

Lokal meddelas senare beroende av hur många som anmäler sig. Blir vi ett fåtal sker föreläsningen i vår föreningsstuga, annars i annan större lokal i Södra Bergshamra.

Föreläsningen är gratis och kaffe/te och frukt kommer att finnas.

Välkommen!


Infört 7 april 2019

Container kommer till Tivoli den 18 - 22 april

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)


Infört 2 april 2019

Föreningens årsmöte avhållet den 31 mars.


Det har varit vår länge, vintervädret är långt borta, men just denna dag svepte nordanvinden ner över det femtiotal kolonister som begav sig till föreningens årsmöte i Bergshamra kyrkas samlingslokal. Här kommer några anteckningar från mötet.

Vid ankomsten och avprickningen välkomnades man med kaffe med bröd. Nu delades det också ut dekaler - som i år är rosa - och tillfälliga tillstånd för parkering vid Tivoli. De som inte deltog på årsmötet kan hämta dessa hos föreningens kassör Monica Karlsson på Rosenvägen 50. Telefon: 0730-61 15 30.

Hur du fyller i det tillfälliga parkeringstillståndet förklaras via länken nedan som också återfinns permanent under länken Dokument i menyn:

Parkering

Nya medlemskort delades också ut. Brunnsvikens Trädgård och Kafé Sjöstugan lämnar 10% rabatt till föreningens medlemmar vid köp mot uppvisandet av kortet.

Medlemskortet kan hämtas hos Per-Åke Pettersson på Ekvägen 62 för de som inte deltog på årsmötet. Telefon: 0721-88 88 46


Här presenteras kassören Monica Karlsson av vår ordförande Pia Åkerman.

Ordförande Pia Åkerman hälsade välkommen, presenterade medlemmarna i styrelsen och våra nya medlemmar i föreningen, varefter Pierre Gräff från Östra regionen hälsades välkommen och valdes till mötesordförande och vår sekreterare Anna-Karin Åberg till mötets protokollförare. Därefter hölls en tyst minut för två av föreningens medlemmar som gått bort under året. Här bör uppmärksammas Gunnar Bois som var föreningens ordförande i fyra perioder under 2000-talet.

Sedan vidtog de sedvanliga årsmötespunkterna som avslutades med att mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden. När budgeten presenterades följde diskussioner om vattenavgiften som blivit osedvanligt hög pga diverse orsaker. Styrelsen hade därför föreslagit en höjning av medlemsavgiften med 400 kr. Denna diskuterades livligt och när det blev dags för årsmötet att fatta beslut avslogs förslaget. Budgeten diskuterades även med avseende på jubileumsfirande som täckte en stor utgift. Många synpunkter av skiftande slag framfördes. Slutligen godkände årsmötet budgeten.

Kerstin redovisar hennes och Kristas motion.

Motionen om att föbjuda hoppborgar, studsmattor och större pooler på lotterna antogs och våra ordningsregler kompletteras med detta.

Här är de uppdaterade ordningsreglerna:

Ordningsregler

Styrelsen presenterade även ett förslag om höjd inträdesavgift med 1000 kr till 2000 kr. Denna avgift som även kallas administrationsavgift eller expeditionsavgift vid försäljning betalas även av säljaren. Då styrelsen lägger ned många timmar på arbetet med överlåtelser ansågs detta väl motiverat och mötet godkände höjningen.

Här syns uppdateringen:

Avgifter

Valberedningens förslag som gällde styrelse och revisorer antogs, se nedanstående länkar:

Styrelsen 2019

Revisorerna 2019

Sittande valberedning omvaldes:

Valberedningen 2019


Nya ansvariga för hantering av våra sopkärl anmälde sig och här presenteras de:

Sopkärlsansvariga

Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda finns under länken:

Kontaktuppgifter

Efter ett intensivt årsmöte avslutades dagen med ett tack från Pia till oss och mötets ordförande som dessutom förärades blommor.

Pia överlämnade blommor som tack till mötets ordförande Pierre Gräff.

Och allra sist, innan alla begav sig hem, visade Per-Åke Pettersson sitt bildspel över de senaste 10 åren av föreningens verksamhetsberättelser. Detta framkallade många minnen och en hel del skratt.
Infört 2 april 2019

Vattnet kopplas på lördagen den 13 april kl. 12.

Du har väl stängt dina egna anslutningar och kranar inför påkopplingen?!
Om problem med påkopplingen uppstår meddelas detta på hemsidan och anslagstavlorna.

OBS!
Lottägaren eller någon denne utser bör vara närvarande inför påkopplingen för att kontrollera och åtgärda om läckage uppstår, vilket kan hända även om allt varit perfekt vid avstängningen på hösten.

Risk för sönderfrysning kan finnas efter påkoppling, så kom ihåg att isolera kranar och anslutningar någon tid efteråt.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för öppna eller sönderfrusna kranar/anslutningar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Vattenansvariga:
Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, tel 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, tel 076-245 00 00Infört 2 april 2019

Odlingssällskapet.

Åter ett intressant bidrag till föreningens jubileumsskrift från Tom Wall.

I den här artikeln berättas om Odlingssällskapet som lade grunden till odlingsverksamheten i Bergshamra. För kolonisterna hade sällskapet med Anna Åbergssson som den främsta iniativtagaren och även ordförande en helt avgörande roll. Utan sällskapets initiativ och insatser hade det aldrig blivit några koloniträdgårdar i Bergshamra.

Läs mer:

Odlingssällskapet

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

MinnesskrifterInfört 22 mars 2019

Felaktigt klockslag angivet av biblioteket till föreläsning lördagen den 30 mars.

Nu meddelas att föreläsningen med Bella Linde är kl. 13 och inget annat.

Här kommer inbjudandet ännu en gång, som nu rättats, till en odlingslördag den 30 mars mellan kl. 12 och 14.30. Biblioteket ligger i Bergshamra centrum:

"Hej!
På Bergshamra bibliotek har vi odlingslördag lördag 30/3.
Bland annat föreläser Bella Linde om odling och skötsel av grönsaksodlingar kl 13.00.
Vi kommer även att ha ett plant- och fröbytarbord så alla som vill byta frön och sticklingar med varandra är välkomna att hitta nya spännande växter att ta sig an.

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning
Sofia Kemi
Bibliotekarie"

Klicka nedan för att läsa mer om aktiviteten:

Odlingslördagen

Mer om Bella Linde:

Bella LindeInfört 22 mars 2019

Skulpturerna Hjärtat och Flöjtisten är på plats på Tivoli.


Torsdagen den 21 mars placerades granitskupturen Hjärtat av Eva Lange på avsedd plats vid Tivoli brygga. Denna installation efterföljdes fredagen den 22 mars med ännu ett konstverk, bronsskulpturen Flöjtisten av Adam Fischer, som fick sin plats längre upp i backen mot Tivolivägen.


Allt ingår i den upprustning av området som Solna stad gör inför familjedagen den 28 april, som berättats om tidigare.

Läs mer om familjedagen:

Famljedagen
Infört 22 mars 2019

Filminspelning på Tivoli.

Torsdagen den 21 mars invaderades Tivoliområdet av kameramän, ljussättare, ljudtekniker, statister och ett antal flera yrkesgrupper inom filmen. De förevigade några scener inför en dramaserie som heter Bk1, som kommer att visas i 8 avsnitt på SVT nästa år. Mycket är hemligt, några spännande bilder fick inte tas, men här är ändå några.

Allmänningen fylldes snart av tält och en mobil toalettlösning.
Statisterna gör sig i ordning utanför stugan på Körsbärsvägen 74 där scenerna ska tas.
Du kan läsa mer om serien här. Kanske också söka som statist...

Bk1
Infört 22 mars 2019

Rapport från Nordiska Trädgårdar - den största trädgårdsmässan!

En vägg av av fröpåsar!

Nordiska Trädgårdar pågår fram till söndag och här kommer en rapport från torsdagen. Mässan som startade för 27 år sedan anses vara Sveriges största, säkert i alla fall när det gäller antalet besökare! Att kolonister attraheras av trädgårdsmässan är väl förståeligt och under besöket påträffades några från Bergshamra koloniförening. Hur många fler kunde väl inte finnas bland alla tusentals besökare?

I Koloniträdgårdsförbundets väbesökta monter huserade Kerstin från vår förening. Hon gillade tavlan där man kunde berätta varför man odlade, och speciellt att någon angett att det var roligt!

I montern informerades om allt som förbundet gör för koloniföreningarna och där kunde man också hämta förbundets mässpresent som i år var några potatisar av sorten Collect.

I blomlabbet kunde man lära sig att fläta växtstöd av pil:

Platserna till flätningen tog snabbt slut.

Mitt i allt det stora, fanns också ett antal miniträdgårdar:

Kolonistuga från Bergshamra?

Mässan ståtar med ett ofantligt utbud och som besökare är det svårt att se allt. Det finns många engagerade sällskap som specialiserat sig på vissa växter och annat. T.ex. återfanns Chiliodlarna, Dahliaentusiasterna och Dahliasällskapet, Det goda från Italien, Fårmors lammfällar, Pralinhuset, Sluta gräv, ja listan kan göras lång. Här kunde man se och rösta på sin favorit bland fågelholkar och smaka på ostar av alla sorter.

Så fanns det en mängd föredrag att tillgå. Följande åhörde webbansvarig under torsdagen:

Odlingens betydelse för hjärnan

Olle Johansson, Koloniträdgårdsförbundet. Han är ordförande för Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar, och utsedd till 2013 års Koloniträdgårdsfrämjare.

Olle Johansson har ägnat mycken tid åt att fundera över påverkan av trädgårdsarbete och liknande på människans välbefinnande,. Han menar att trädgårdsarbete stimulerar intellektet, att det är väldigt bra för dementa personer t ex Alzheimerpatienter, och att trädgårdsarbetet stretchar vårt tänkande, det fungerar som färg- och aromaterapi när vi får ta hand om levande varelser.

  - Olle bodde som liten hos sin mormor som var "gammaltestamentlig", dvs hon älskade barn, men ansåg också att de skulle hjälpa till i trädgården med att rensa, klippa, kratta osv. Han fick därmed sk gröna fingrar och visste därför utan hjälp av någon bok vad som måste göras i trädgården när han köpte sitt första hus.
- När han första gången besökte en trädgårdsmässa trodde han att folk var påverkade av något. Alla log och pratade med varandra och gick omkring med piller i påsar, som förstås visade sig vara frön.
- Under ett föredrag för blivande läkare fick han frågan vilken den bästa aktiviteten var för att stimulera hjärnan. För att inte hamna i långa diskussioner "ljög" han, och svarade trädgårdsarbete. Alla antecknade. Senare visade det sig att flera forskare sagt samma sak, eller "ljugit" som Olle uttryckte det.
- Hjärnforskare är ense om att trädgårdar motverkar stress eftersom alla sinnen berörs. Det handlar om lukt, smak, syn, hösel och även beröring.
- Rehabträdgårdar skapas numera för barn avslutade Olle sitt intressanta och humoristiska föredrag.


Utnämning av Årets koloniträdgårdsfrämjare

Gunnel Carlson och Karl-Erik Finnman, Koloniträdgårdsförbundet.

- Vinnare blev Monica Sellin, ordförande för Biodlarnas Riksförbund. Pristagaren kunde själv inte medverka, varför riksförbundets representant Nina Karlberg fick ta emot diplom och prydnadsblomma ur Karl-Eriks hand.
- Motiveringen till priset: Till Monica Sellin för hennes roll som ordförande i Biodlarnas Riksförbund och deras arbete för att vidmakthålla den ekologiska jämnvikten genom att öka antalet pollinatörer till och utanför koloniområden. Också för arbetet inom EU för minskning av kemikalieanvändning för insekters och bins överlevnad.

 Infört 20 mars 2019

Stäng dina kranar inför påkopplingen av vattnet!

Senast den 1 april skall egna vattenkranar och kopplingar vara stängda.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för eventuellt öppna kranar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Preliminärt datum för påkoppling av vattnet är lördagen den 13 april. Idag när det är vårdagjämning ser det ljust ut vädermässigt, men om det senare blir problem med kylan eller kraftig tjäle i marken, skjuts påkopplingen upp åtminstone en vecka.
Detta meddelas i så fall på hemsidan och anslagstavlorna.

Vattenansvariga:

Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, telefon 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, telefon 076-2450000
Infört 18 mars 2019

Så nära var det att hela koloniområdet utplånades.

Här kommer ännu ett bidrag till föreningens jubileumsskrift från Tom Wall.

Den här artikeln är litet längre, vilket motiveras av att den behandlar den mest dramatiska perioden i föreningens historia. I år fyller vi ju 100 år, men det var mycket nära att verksamheten bara hade blivit fem (5!) år. Tänk dig rubriken på en minnesskrift: Koloniträdgårdarna i Bergshamra 1919 - 1924.

Nu vet vi att det inte blev så, men vägen hit har vid vissa tider varit allt utom lätt. Läs om alla hoten mot föreningen och besluten som lett fram till att vi nu kan fira våra hundra år!

Så nära var det!

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

MinnesskrifterInfört 16 mars 2019

Välkommen till föreningens årsmöte söndagen den 31 mars!

Kallelsen till årsmötet med tillhörande årsmöteshandlingar har nu sänts ut elektroniskt till alla medlemmar som har angivit en e-postadress. De medlemmar som inte har lämnat någon sådan får i stället handlingarna per brev. Om Du inte har fått handlingarna på det ena eller andra sättet, var god kontakta föreningens sekreterare Anna-Karin Åberg:
på mobiltelefon 070-99 86 547
eller via e-post på adress annakarin16@hotmail.com

På årsmötet kommer det inte att finnas några årsmöteshandlingar för utdelning. Om du vill ha handlingarna i pappersform, ta då med dem du fått per post eller skrivit ut från datorn.

Årsmötet avhålls i Bergshamra kyrkas samlingslokal den 31 mars kl. 15, kaffe med bröd kommer att serveras före mötet mellan kl. 14.30 - 15. Observera tiden!
Lokalen ligger i kyrkans undre våning. Kyrkans belägenhet i Bergshamra framgår av nedanstående länk.

Kyrkan

Väl mött!

StyrelsenInfört 16 mars 2019

Odlingslördag på Bergshamra bibliotek lördagen den 30 mars.

Här kommer en inbjudan från biblioteket i Bergshamra till en odlingslördag den 30 mars mellsn kl. 12 och 14.30. Biblioteket ligger i Bergshamra centrum:

"Hej!
På Bergshamra bibliotek har vi odlingslördag lördag 30/3.
Bland annat föreläser Bella Linde om odling och skötsel av grönsaksodlingar kl 14.00.
Vi kommer även att ha ett plant- och fröbytarbord så alla som vill byta frön och sticklingar med varandra är välkomna att hitta nya spännande växter att ta sig an.

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning
Sofia Kemi
Bibliotekarie"

Klicka nedan för att läsa mer om aktiviteten:

Odlingslördagen

Bella Linde föreläser om odling och skötsel av grönsaksodlingar kl 14.00.

Mer om Bella Linde:

Bella LindeInfört 12 mars 2019

Mer om trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar.

Som tidigare annonserats startar trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö den 21 mars och avslutas den 24 mars.
Koloniträdgårdsförbundets monter på mässan är ju alltid intressant att besöka och nu när årets första nummer av tidningen Koloniträdgården har delats ut, visar det sig att det inte bara blir billigare att besöka mässan, utan också finns ytterligare anledning att bege sig till förbundets monter:

På sidan 8 i tidningen berättas om den medlemsrabatt på inträdesbiljetten man får som medlem i FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation), dit vår förening tillhör. Dessutom finns där en talong som berättigar till en mässpresent i Koloniträdgårdsförbundets monter. Tidningen uppmärksammar också föredrag som handlar om koloniträdgårdarna.

Läs mer om mässans övriga program på trädgårdsmässans hemsida:

Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)Infört 9 mars 2019

Dags för den största trädgårdsmässan!

Den 21 - 24 mars är det dags för trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. Med 55.000 - 60.000 besökare och 350 - 400 utställare kan man med fog påstå att det är den största årliga trädgårdsmässan.

Bland många intressanta utställare återfinns Koloniträdgårdsförbundet med en egen monter tillsammans med övriga sällskap inom FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation). Så här skriver förbundet på Stockholmsmässans hemsida:

"Vi finns i monter A02:11

Temat för vår monter vid årets Trädgårdsmässa är "Hundra kvadrat klimat". Vi visar exempel på hur vi med vår Miljödiplomering av koloniföreningar tar ansvar i stort och smått när det gäller ekologisk odling och ett gemensamt ansvar för klimatfrågor. Kom och besök oss för råd, tips och idéer för din egna kolonilott, trädgård eller uteplats."

Vad mer som bjuds på mässan framgår i programmet som du hittar på deras hemsida. Klicka på länken nedan:

Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)
Infört 21 februari 2019

Tidig vår och arbetet med att gräva ner elkablarna pågår vid Ålkistan!

Vädret har varit vårlikt en längre tid nu varför de tidigaste vårblommorna redan visat sig. Vintergäcken är en av de första som visar sig i koloniområdet.

Vintergäck på baksidan av lott 8 fotograferade den 20 februari. Lott 9 i bakgrunden.

Kabeltrummor samlade vid kraftstationen vid Ålkistan.

Kabel på väg ner under marken till en s.k. kabelgrav, för att senare kopplas ihop med kablar för vidare ellevarans mot Stockholm.


Det är företaget Ellevio, tidigare Fortum Distribution, som utför arbetet. Vid kontakt med ansvariga på plats kunde inget besked ges när och hur dragningen av elkablarna över till Stockholmsssidan ska ske. Nedan finns en länk till Ellevios projekt, Danderyd-Bergshamra:

Projektet

Infört 18 februari 2019

Parken med teater, dans, dragkamp och mötesplats för kolonister och besökare.

"På höjdplatån vid Ripstigen 1-5, i kvarteret Reliefen, där det idag ligger tre punkthus fanns fram till 1957 det tallbevuxna område kolonisterna kallade Parken."

Så inleds det senaste bidraget till vår 100-årsjubileumskrift från Tom Wall. Läs mer om Parken med teater, dans, dragkamp och mötesplats för kolonister och besökare:

Parken

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter
Infört 29 januari 2019

Miljödiplomering – vad är det egentligen?!

Här kommer en inbjudan från Östra regionen, dit vår förening tillhör:

"Miljödiplomering – vad är det egentligen?!

Tillhör er förening de som funderar på att inleda arbetet med miljödiplomering? Har ni redan bestämt er men vet inte var ni ska börja? Eller verkar det intressant men alldeles för komplicerat?

Välkommen till en kväll om miljödiplomering, där vi inom Östra regionen försöker räta ut frågetecknen, samt bidra med inspiration."

Läs mer om kvällen:

Inbjudan miljödiplomering (Pdf-fil)

Här är länken till Östra regionen, den finns permanent under Länkar på vår hemsida.

Östra Regionen
Infört 28 januari 2019

"Bergshamra berättar", en utställning på Charlottenburg.

Så här inleder hembygdsföreningen sin inbjudan till utställningen på sin hemsida:

"Vårens utställning på Charlottenburg handlar om Bergshamra - en händelserik och spännande stadsdel med anor från 1500-talet".

Läs mer:

Solna Hembygdsförening

Utställningen har mycket att ge för den som är intresserad av Bergshamra, även för oss kolonister. Bland många bilder och dokument visas också ett intressant bildspel skapat av Dag Unevik från Ulriksdals koloniförening. I bildspelet återfinns många bilder från det äldre Bergshamra och vårt koloniområde.

Detta broderi föreställande Bergshamra koloniförening finns till beskådande:


Broderi på bildväv från Bergshamra koloniförenings tidigare epok.
Det är skapat fritt ur minnet av Liselotte Malmsten år 1997.
I broderiet syns dottern Annika ammande sin son under ett äppelträd.

Det här minnet från kolonins äldre tid har tidigare presenterats på vår hemsida år 2009, som var sidans allra första år. Här kommer inslaget i repris efter 10 år:


Annika Malmsten med sin mors broderi utanför Kafé Sjöstugan den 3 september 2009.

Det har tidigare gått att läsa på hemsidan om skulpturen "Hjärtat" som ska flyttas till området vid Tivoli brygga. På utställningen berättas att invigning av skulpturen tillsamman med ytterligare ett konstverk ska ske i samband med en familjefest på Tivoli Udde den 28 april. Det talas också om nya skyltar och naturvårdsåtgärder för området i anslutning till detta.
Se och läs mer på bilden::

Läs mer om familjefesten:

Familjefesten den 28 april
Infört 27 januari 2019

Moderna tider.


Anna och Anders Petter Carlsson i stugan på lott 107 lyssnar
på högmässan i kristallmottagaren en söndag 1926.


Här presenteras ännu ett bidrag från Tom Wall inför vårt 100-årsjubilem. I "Moderna tider" berättas om hur koloniföreningen nåtts och förändrats av de tekniska landvinningar som gjorts i samhället under våra 100 år, inte minst vad gäller information.

Läs mer om hur moderniteter gjorde intåg i kolonin:

Moderna tider

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter

Infört 18 januari 2019

Geoteknisk undersökning utförd i fårhagen mellan Tivoli och Ålkistan.


Den 16 januari utförde företaget Gaia Survey för Solna stads räkning en geoteknisk undersökning av markens lerhalt och hållfasthet i fårhagen mellan Tivoli och Ålkistan. Detta för att fastställa om förutsättningarna för den planerade dagvattendammen är de rätta. Så här skriver Solna stad på sin hemsida om dagvattendammar:

"Dagvattendammar kan anpassas efter omkringliggande miljö och utföras för att bli estetiskt tilltalande eller bara fylla sin funktion."
Infört 8 januari 2019

Något om våra fruktträd och bärbuskar.


Koloniområdet på 1920-talet. De fruktträd som planterades på hösten 1921 var ganska små och man måste titta noga på bilden för att upptäcka dem. Med tiden växte de till sig och bildade vackra alléer längs vägarna.

I år fyller vår förening 100 år!

Tom Wall har under några år på vår hemsida presenterat bidrag från sina undersökningar om föreningens historia. Artiklarna som planeras att presenteras i tryckt form, har behandlat hur det kom sig att området etablerades och den allra första odlingstiden, men också tiden när stugor fick anläggas. Turen har nu kommit att berätta om våra fruktträd och bärbuskar som kolonisterna fick professionell hjälp med vid planteringen, och framför allt hur synen på skötseln av träden har varierat under åren.

Läs via länken nedan om planteringen och hur synen på god fruktträdsskötsel varierat under de hundra åren!

Något om våra fruktträd och buskar

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter

Infört 16 december 2018

God Jul och Gott Nytt År och Kalendarium för år 2019.


Förutom denna hälsning inför de kommande helgerna kommer här också föreningens kalendarium för år 2019 som du finner på länken nedan:

Kalendarium 2019

Det finns också på våra anslagstavlor och kan alltid nås via länken Kalendarium i Menyn. Reservera den 31 mars för vårt årsmöte som börjar kl 14.00 i Bergshamra kyrkas samlingssal.Säkert kommer några ändringar och tillägg att behövas göras i kalendariet under året och dessa annonseras då som vanligt på hemsidan och anslagstavlorna.


Inför vinterns och helgernas ankomst har Solna stad genom entreprenören Jacksons Trädvård utfört en omfattande och välbehövlig uppsnyggning i och kring Pipers park.

Tidigare har också företaget Gaia Survey genom borrning undersökt möjligheten för en flytt av ett konstverk till platsen strax intill Tivoli brygga.

Enligt preliminära uppgifter från Solna stad är detta konstverket ifråga, skulpturen "Hjärtat" som skapats av skulptören Eva Lange. Den finns för närvarande vid Olle Olsson Hagalund-muséet.

Mer information om Eva Lange via länken:

Eva Lange
Infört 6 november 2018

Ljusfest i varmt höstväder.

I många år har Haga-Brunnsvikens vänner arrangerat en ljusfest under allhelgonahelgen, och det var femte året i rad som Bergshamra koloniförening deltog som medarrangör.

Förutom att traditionellt placera marschaller utmed Tivolivägen, smyckade också några av kolonisterna föreningens sidovägar och den egna trädgården med allehanda ljus. I god tid innan ljusfestens början träffades några kolonister hos Ewa på Ekvägen 61 för att tända och ställa ut föreningens marschaller.Liksom förra året tändes marschallerna på brickor på Ewas veranda. Här syns Ewa, Tom och Eva med nästan hundra stycken att tända och ställa ut, och allt utfördes med gott humör!

Lika rationellt som tändningen av marschallerna fixade sedan Eva, Kerstin och Louise utsättningen av dem.

Så här fint blev det!

Nöjda samlades de deltagande kolonisterna hos Ewa för den traditionella korven.

 
Många vandrade utmed Tivolivägen mot Tivoli brygga...
  ...och uttryckte sin uppskattning över föreningens ljussättning!

Runt elden vid Tivoli brygga avslutade fackeltåget från Kafé Sjöstugan sin vandring med många deltagare.

Ljusfesten är ett uppskattat evenemang som också avslutar kolonisäsongen när hösten övergår i vinter. På Rosenvägen 57 lyste föreningens första adventsstjärna och på Ängsvägen 9 tindrade sedvanligt adventsstakarna i stugans fönster.

Detta hör också till traditionerna!
Infört 23 oktober 2018

Haga-Brunnsvikens vänners ljusfest söndagen den 4 november 2018.

Så här skriver Haga-Brunnsvikens vänner om ljusfesten på sin hemsida:

"När det skymmer samlas vi för att lysa upp novembermörkret i och runt Brunnsviken. Vi rör oss genom de rika natur- och kulturmiljöerna runt Brunnsviken, en del av Nationalstadsparken.

Gå med i fackeltåg, njut av en stämningsfull promenad i höstmörkret som lyses upp av marschaller, ljusinstallationer och eldkorgar. Lyssna till körsång, gitarrspel, klassisk musik och ballader."


Läs mer om ljusfesten på deras hemsida, där finns hela programmet. Klicka på länken nedan:

Haga-Brunnsvikens vänner (Öppnar ny sida)


Koloniföreningen deltar för femte året officiellt som en av medarrangörerna i evenemanget. Många kolonister har sedan ett flertal år spontant deltagit i ljusfesten genom att pryda sina egna trädgårdar och stugor med ljus, och även hjälpt till att placera ut föreningens marschaller.

I år fortsätter alltså denna tradition, och förhoppningsvis får vi se ännu fler upplysta trädgårdar och vägar i området. De som vill vara med och pryda Tivolivägen med ljus är välkomna dit vid tretiden på eftermiddagen den 4 november. Ta gärna med egna marschaller eller andra ljus till den egna trädgården.

När alla marschaller har placerats ut och tänts, avslutas det med korvgrillning hos Ewa på Ekvägen 61. Missa sedan inte heller fackeltåget som går från Sjöstugan till Tivoli brygga!

Så här stämningsfullt blev det utmed Tivolivägen förra året!Infört 14 oktober 2018

Vattnet till koloniföreningen är nu avstängt.

De som stängde av vattnet: från Ålkistan Göran och Lars och från Tivoli Peter H. Skymd bakom kameran finns medhjälparen på Tivoli, Peter L.

Anna, Monica och Gunnel i samspråk. Kanske planer för nästa säsong?
Foto: Peter L.

Nu är vattnet således avstängt och säsongen på kolonin avslutas i ett fantastiskt fint höstväder. Temperaturen kan dock snabbt ändras, så om du ännu inte öppnat alla dina kranar och släppt ut stående vatten är det nog snart dags för detta sista jobb på lotten.Infört 12 oktober 2018

Förberedelser inför arbetet med våtmarken.

Skylt utmed Hälsans stig.

Allt utfördes med en fantasifull maskin!

Torsdagen den 11 oktober utförde företaget Gaia Survey för Solna stads räkning provborrningar på allmänningen där våtmarken ska anläggas. Gaia Survey utför i första hand geotekniska fältundersökningar och även miljöteknisk markundersökning, hydrogeologiska undersökningar och mätteknik.Infört 1 oktober 2018

Vattnet stängs av söndagen den 14 oktober kl. 14.

Söndagen den 14 oktober kl. 14 stängs vattnet av för hela koloniområdet.

Vattenansvariga stänger huvudkran och öppnar alla avtappningsventiler för området.

Efter avstängningen skall egna utekranar och eventuella egna anslutningar in till husen öppnas av respektive kolonist och dessa skall vara öppna tills inget vatten längre droppar från kranarna. Om detta inte görs, kan dessa kranar och anslutningar frysa sönder och detta tar inte koloniföreningen ansvar för.

Nätterna fram till den 14 oktober kan bli kalla med minusgrader så se till att täcka dina kranar som brukligt är. Bubbelplats eller tidningar är utmärkt att skydda med.

Vattenansvariga:

Tivoli:
Peter Hagström, Rosenvägen 56, tfn: 0732-28 42 16
Ålkistan:
Lars Erixon, Kanalvägen 1, tfn: 076-2450000.


Infört 1 oktober 2018

Container kommer till Tivoli den 12 - 14 oktober

<
Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)

Infört den 17 september

Söder om Söder har en föreläsning om hur man kan ta hand om sin skörd.

Söder om Söder har en föreläsning om att ta hand om sin skörd, tisdag 25 september kl. 18.00.

För mer information klicka nedan:

FöreläsningenInfört 16 september 2018

Korrektion av inbjudan till föreläsning om kompost på Söderbrunns koloniförening.

Som tidigare meddelats har koloniföreningen fått en inbjudan från Kjell Eklind på Studiefrämjandet om ett föredrag om kompost på Söderbrunns koloniförening den 18 september.

Tyvärr angavs fel veckodag i den bifogade filen, rätt dag är tisdag den 18 september. Nedan finns filen igen, nu med rätt veckodag:

Föredrag om kompost (Pdf-fil)

Nedan länken till Söderbrunns hemsida:

Söderbrunns koloniförening/
Infört 14 september 2018

Noterat från Stockholm Urban Garden Show.


Den 8-9 september avhölls trädgårdsfesten Stockholm Urban Garden Show i Tantolunden på Södermalm. Koloniträdgårdsförbundet hade arrangerat det hela i samarbete med Stockholms stad och Studiefrämjandet. Här kunde man förutom att besöka alla utställare, även lyssna till föredrag och paneldiskussioner.Kerstin från vår förening var en av dem som ansvarade för förbundets informationstält och fick då många tillfällen att göra reklam för kolonirörelsen. Du kan läsa om hur hon upplevde trädgårdsfesten via länken nedan:

Noterat från Stockholm Urban Garden ShowInfört den 14 september

Höstmarknad i Orhem den 22 september.

Orhem Trekanten har sin årliga höstmarknad, på Torpet ute i Orhem, lördagen den 22 september kl. 12 – 16. För mer information klicka nedan:

Höstmarknad


Infört 10 september 2018

Arbets- och gemenskapsdagen den 8 september 2018.


Lördagen den 8 september samlades över femtio kolonister på Tivolis parkering för årets sista arbets- och gemenskapsdag när den varma sommaren övergått till ett fint höstväder. Kristina (Tina) delade ut uppgifterna för arbetsdagen som tidigare annonserats via gruppmail och på hemsidan och anslagstavlorna.

Kerstin informerade om Stockholm Urban Garden Show i Tantoområdet som startade samtidigt som arbetsdagen och fortsatte under söndagen.

Läs mer om arbets- och gemenskapsdagen via länken nedan:

Arbets- och gemenskapsdagen
Infört 6 september 2018

Japanen som försvann - åter i kolonin!

Olympiska spelen i ett väldigt varmt Stockholm söndagen den 14 juli 1912 och maratonloppet skulle avgöras. Av de 68 startande löparna bröt hälften loppet i den tryckande hettan. En av dem var Shiso Kanakuri från Japan, som när han gav upp bjöds på saft och bulle i familjen Petrés villaträdgård i Sollentuna. Problemet var att innan Kanakuri åkte hem till Japan så glömde han en sak – att registrera att han brutit loppet. Därav myten om den försvunna japanen.

Inför att sommar-OS ska arrangeras i Tokyo 2020 är ett stort japanskt filmteam från NHK, som är japans motsvarighet till SVT, på plats i Stockholm för att göra en tv-serie som ska skildra Japans relation till de Olympiska spelen. Serien sträcker sig fram till 1964, då spelen också hölls i Tokyo, och Shiso Kanakuri är en av huvudpersonerna. Kanske TV-serien också köps in av SVT för att visas i Sverige.

Enligt regissören Tsuyoshi Inoue var en stor anledning till att välja Shiso Kanakuri som huvudkaraktär att han var förhållandevis känd här i Sverige.

– När vi var här tidigare för att göra research inför inspelningen blev vi förvånade över att folk ofta nämnde ”japanen som försvann”. Vi tyckte att det var ganska spännande att det fanns en person som var nästan okänd i Japan, men folk vet vem han var i ett annat land, säger Tsuyoshi Inoue.

Maratonloppet gick genom Bergshamra intill vårt nuvarande koloniområde och genom det område där de första odlingslotterna anlades 1919.

År 2012 arrangerades ett jubileumsmaraton vars bana löpte i stort sett samma väg som loppet 100 år tidigare. Många kolonister fanns bland åskådarna till jubileumsloppet och hejade friskt på löparna och kanske allra mest på Peter L som var en av dem som deltog i loppet.

Ett minnesmärke finns på stenmuren som omger fontänen på Kraus torg vid Bergshamras södra ingång till tunnelbanan.

Hur kommer koloniföreningen in i det hela?

Producenterna för TV-serien vill också ha med en introduktionsfilm om matkulturen i Sverige som ska visas i eller anslutning till serien. Man vill visa hur vi tar hand om bär och frukt från trädgårdarna och inlemmar detta i vår kost. Vårt koloniområde med dess odlingar är väl värt att visa utomlands tyckte ett filmteam som arbetar för NHK:s räkning och tog kontakt med Christin på Ålkistan för att filma några scener. Hoppas dessa scener kommer med i introduktionsfilmen, fint om vi får visa upp vårt vackra koloniområde i Japan! Och kanske i Sverige!På Kanalvägen 1 har filmteamet som arbetar för SVT:s motsvarighet i Japan, NHK, samlats för att filma några scener. Från vänster Kyota, Kyoka och Reiko.

Christin häller upp hallonsaft. Filmteamet har under dagen filmat hallonbuskarna och Christins avplockning av bären som "filmtekniskt" resulterat i saften. Från ax till limpa, liksom. Liknande saft avnjöt ju "den försvunna japanen", Shiso Kanakuri, vid sin paus år 1912.
Infört 4 september 2018

Inbjudan till föreläsning om kompost på Söderbrunns koloniförening.

Koloniföreningen har fått en inbjudan från Kjell Eklind på Studiefrämjandet om ett föredrag om kompost på Söderbrunns koloniförening den 18 september.

Klicka för att läsa mer om anmälan och kostnad på den bifogade filen:

Föredrag om kompost (Pdf-fil)

Nedan länken till Söderbrunns hemsida:

Söderbrunns koloniförening/
Infört 25 augusti 2018

Frö- och växtbytardag den 8 september


Föreningens frö- och växtbytardagar har blivit uppskattade speciellt efter att de lagts i anslutning till arbetsdagens slut - och nu är det åter dags!

Så - ta med ditt gröna till föreningsstugan på höstens frö- och växtbytardag den 8 september när vi avslutar arbetsdagen c:a kl 12.30! Då har vi hunnit snygga till vårt område och fått någon korv och kaffe med bröd.

Märk upp medhavda växter och fröpåsar med respektive innehåll. Principen för aktiviteten är att du ger vad du kan och sedan väljer bland sådant andra har skänkt - även om du inte själv har haft något att bidra med. Allt med hänsyn till övriga intresserade!

Anna som skötte vårens frö- och växtbytardag tar hand om det hela även denna gång.

Välkommen!
Infört 25 augusti 2018

Arbets- och gemenskapsdag lördagen den 8 september.


Vi samlas på sedvanligt sätt och med förhoppningsvis bra väder på Tivolis parkering kl 10.00 och avslutar med gemensamt kaffe och korv med bröd vid föreningsstugan c:a kl 12.30.

Tänk på att:
- Vid samlingen på parkeringen, anmäla din närvaro till styrelsen så att du blir avprickad.
- Inte ha din bil parkerad på Tivolis parkering under arbetsdagens förmiddag,
  parkera istället utmed Tivolivägen.
- Om du INTE kan delta på arbetsdagen och vill utföra någon uppgift tidigare eller senare,
  meddela då detta i god tid före arbetsdagen till:
  Anna-Karin Åberg lott 89 tel: 070-99 86 547 eller på e-post: annakarin16@hotmail.com

Medlem som inte deltar på arbetsdagen, inte har anmält förhinder eller inte påtar sig någon uppgift på annan tid betalar 300 kr till föreningen enligt beslut taget på tidigare årsmöte.

Mycket beror på väder och uppslutning, men de planerade arbetena finns i detta dokument:

Arbetsuppgifter (Pdf-fil)

Container kommer att finnas på Tivolis och Ålkistans parkeringar.

Med hopp om bra väder!
Välkomna

Styrelsen Bergshamra koloniförening

Infört 25 augusti 2018

Container kommer till Tivoli och Ålkistan den 7 - 9 september.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar till Kvarnkullen:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)
Infört 25 augusti 2018.

Postadress till koloniområdet.


En del frågor har kommit till styrelsen vilken postadress vi har vid leveranser mm till området.

Vid beställning av leveranser till området är adressen Tivolivägen eller Pumphusvägen med postadress 170 74 Solna. Den slutliga leveransen till egna vägen/lotten måste överenskommas med leverantören.

Dessa uppgifter återfinns också på länken:

Kontaktuppgifter
Infört 22 augusti 2018.

Detta kan du göra med ditt överflöd av frukt!


På sommarmötet den 19 augusti fick styrelseledamoten Kristina (Tina) Björkman i uppdrag att ta reda på vad vi kan göra med mängden fallfrukt i våra trädgårdar. Detta är gjort, och här är tipsen från henne:

"Jag fick i uppgift från styrelsen att ta reda på vad vi kan göra med framför allt alla äpplen som finns i våra trädgårdar. Så jag har ringt Ulla och till Sjöstugan.
Så det jag har kollat upp är:

Ulla (med fåren) tar gärna emot äpplen som lämnas vid skylten på parkeringen. Det får dock inte bli för mycket. Hon sa också att frukten inte får vara rutten och att påsarna inte får knytas igen. En skylt om hämtning kommer att finnas och Ulla sa att hon oftast framöver hämtar på söndagar.

Sjöstugans kafe tar också väldigt gärna emot äpplen men även vinbär och plommon. Förstås får inte heller den frukten/bären vara rutten eller dålig men fallfrukt som är fin går bra. Från 1/9 kan man också ringa Sjöstugan så kommer de och plockar av frukt i mån av tid. Annika 070-668 85 64.

4H gården i Stora Skuggan tar emot frukt till djuren, ring gärna innan för att kolla om de behöver. Telefon 08-16 62 06.

Den egna komposten klarar av en del frukt och med god hantering.

I containrarna som kommer i september till området kan man lägga fallfrukt.

Musteri: Annika på Sjöstugan tipsade om att man själv kan åka till ett musteri och få hem egen must. Hon rekommenderade bl a Rosenhill och Äppelfabriken på Mälaröarna. Minst 4 pappkassar med äpplen behöver man ha med sig då och man behöver boka tid. Musten görs medan man väntar. "
Infört 22 augusti 2018.

Sommarmötet söndagen den 19 augusti 2018.


Söndagen den 19 augusti samlades närmare sjuttiotalet kolonister till föreningens årliga sommarmöte.

Mötet har en informell prägel, styrelsen lämnar information om vad som tilldragit sig och vad som förväntas under året, inga protokoll skrivs, men här kommer en personlig redogörelse:

I styrelsens inbjudan till mötet poängterades vikten av att delta, eftersom våra uppdaterade nyttjanderättsavtal nu skulle skrivas under. Med de nya avtalen får nu alla medlemmar samma arrendetid. Avtalen innehåller också information om föreningens behandling av personuppgifter. Nytt är också sidorna gällande överlåtelse av nyttjanderättsavtal under gällande arrendeperiod.

Klicka på länken för det nya avtalet:

Nyttjanderättsavtal (Pdf-fil )

Kassören Monica har tillsammans med Kerstin producerat avtalen i samarbete med Koloniträdgårdsförbundet. Före mötets början undertecknade 55 medlemmar det nya avtalet.


Ordföranden Pia Åkerman hälsade alla välkomna och uttryckte sin glädje över att så många kommit till sommarmötet. Efter att ha presenterat medlemmarna i styrelsen och föreningens nya medlemmar informerade hon om händelser i kolonin, av vilka de flesta tidigare redovisats på hemsidan.

Ledamoten Jan-Olof Drangert började med att informera om kommunens planer att i höst påbörja arbete med våtmarken väster om Tivoliområdet. Sedan berättade han att att byggandet av den bro som utlovats över Ålkistekanalen nu är ytterligare försenat.

De luftburna elkablarna över inloppet på Ålkistekanalen var planerat att grävas ner i marken utmed Pumphusvägens förlängning. Detta har ju som tidigare meddelats avskrivits eftersom berggrunden är för dålig. Istället kommer kablarna att läggas i någon typ av grav i Brunnsviken och kolonin kommer då inte att påverkas så mycket av detta arbete. Allt ska vara klart nästa år.

Regeringen har nu ställt krav på eldistributörerna att sänka sina avgifter till kunderna istället för att dela ut sina vinster till ägarna. Ansträngningarna för att få tillbaka "kolonitaxan" fortsätter från föreningen och förbundet.Ledamoten Mattias Svanström informerade allra först om föreningens gräsklippare. Han påminde om att de bara får användas på våra allmänna områden och med klipphöjden "4", för att förhindra att man kör emot sten och dylikt då knivarna förstörs.

Sedan fortsatte han med att berätta om invasiva växter varav det finns 49 st på en EU-lista där 11 st återfinns i Sverige. Han gick igenom några exempel som också finns i vår närhet som illustrerades och förtydligastes med hjälp av bilder och medhavda växter.

Parkslide är en växt som är mycket besvärlig och svår att utrota. Rötterna kan gå 2 meter djupt, i England ner till 5 meter! Många åhörare förvånades säkert när några av våra trädgårdsväxter ansågs vara på gränsen till invasiva och andra som kanske kommer på Naturvårdsverkets lista. Lupiner t.ex. kan tränga ut andra växter i trädgården, därför ska frön tas bort för att förhindra spridning. Vresros är en art som sprider sig lätt och kanske kommer in på listan, liksom häggmispel, gullris och praktlysing.

Pia tog sedan upp vad som gäller för byggnation på våra lotter. Lottinnehavaren kan utgå från att det föreligger bygglovsplikt för alla åtgärder som rör byggnader (även fasadändringar) och plank. Bygglov ska ansökas hos Solna stad och en kopia av ansökan ska sändas till sekreteraren i koloniföreningen. Tillstånd från Solna stad måste finnas innan arbetet får påbörjas. En fråga kom från en medlem om föreningen har möjlighet att opponera sig mot Solna stads bygglov och svaret gavs: den möjligheten finns.

Pia var tydlig med att poängtera, att om styrelsen upptäcker nybyggnation som är okänd, kommer de att tillsända lottinnehavern ett brev och begära in kopia av bygglov. Om svar ej kommit inom en månad anmäls byggnationen till Solna stad.

Byggregler finns att läsa sedan tidigare på hemsidan via länken Dokument, i dokumentet nedan:

Sammanställning av regler för kolonisterna 2018 Pdf-fil

Hon fortsatte sitt anförande med att vårt 100-årsjubileum som infaller nästa år diskuteras på styrelsemöten och kommer att vara en punkt som framgent tas upp. Hon bad medlemmarna komma med förslag.

Kerstin informerade om nyheter från Östra regionen och Koloniträdgårdsförbundet där hon aktivt deltar och som är de organ vilka har som ledstjärna att förvalta och värna om kolonirörelsen som kulturarv. Genom deras försorg har vi som kolonister tillgång till för oss viktiga kurser och utbildningar. Just nu är de aktuella med Stockholm Utban Garden Show som tidigare annonserats på hemsida och anslagstavlor.

Kerstin avslutade sitt anförande med, att utan förbundet skulle vi inte ha några koloniföreningar!

Nedan länken till Koloniträdgårdsförbundet:

Koloniträdgårdsförbundet

Länk till Östra regionen:

Östra Regionen

Vi har mycket fallfrukt i år och frågan kom upp vad vi gör med den. Några medlemmar har skänkt sin del till Ulla Alm på Överjärva gård, som hämtat frukten till gårdens får som i år har katastrofalt lite att äta. Om fårens utsatthet går att läsa på sidan 6 i senaste numret (nr 34) av tidningen "mitt i Solna". Här är länken till tidningen:

mitt i Solna

Ledamoten Kristina (Tina) Björkman fick i uppgift att ta reda på vad mer vi kan göra med all frukt.

Mötet var givande och intressant med bra information. Stort tack också till festkommittén som alltid gör så att allt fungerar och blir tevligt!
Infört 20 augusti 2018

Kräftskivan den 18 augusti.

Lördagen den 18 augusti avhölls årets kräftskiva som var den 8:e i följd. Ett tjugofemtal festsugna kolonister och gäster anlände med korgar fylla med kräftor, ostar, bröd, pajer och naturligtvis tillhörande drycker.


Kräftan innehåller ganska lite mat, men bristen på kvantitet uppvägs genom att man äter desto fler och därutöver några till...gärna med lämplig dryck.

Kräftor ska inte bara ätas - de ska avnjutas i goda vänners sällskap!

En lyckad kräftskiva skall tilltala både ögat och örat...

...Pim med dottern Isabelle såg till att örat fick sitt med sång och musik långt in på natten!

Infört 20 augusti 2018

Föreningens förtroendevalda inbjudna till lunch.


Styrelsen inbjöd föreningens förtroendevalda lördagen den 18 augusti till en gemensam lunch vid föreningsstugan. De förtroendevalda är: festkommitté, stugfogde, valberedning, revisorer och ansvariga för intresselista, hemsida, vatten, sopkärl, studieverksamhet och containrar. Tyvärr var några av de inbjudna förhindrade att delta.

Med ett välkomnande glas i handen tackade ordförande Pia Åkerman alla för det arbete som utförts under säsongen. Hon uttryckte sin glädje över att allting fungerar bra på alla poster, vilket gör att styrelsens arbete underlättas och fler i föreningen blir delaktiga.

Vid bordet flöt samtalen lätt till smörgåstårtan.

Festkommittén gör alltid ett gott arbete och har en stor del i att sammankomsten blev trevlig med många diskussioner.

Mer om de förtroendevaldas uppgifter hittar du alltid på denna länk:
Kontaktuppgifter

Infört 17 augusti 2018

Stockholm Urban Garden Show

Den 8 september kl.10:00 öppnar Stockholm Urban Garden Show i Tantolunden på Södermalm. Under två dagar kan man upptäcka och inspireras av spännande visningsträdgårdar, lyssna på intressanta föredrag och diskussioner, få tips om odling och köpa bland annat trädgårdsprylar och honung.

Scenprogrammet

På scenen kommer vi bland annat kunna lyssna på Bosse Rappne från Ulriksdals Slottsträdgård, Lena Israelsson kolonist och känd odlingsförfattare och Monica Schmalensee, ordförande för regeringens råd för Hållbara städer.

Idétorget

I debatthörnan som kallas Idétorget diskuteras tre aktuella ämnen per dag.
Lördagens ämnen är: Planering av staden, En biologiskt hållbar stad och Koloniträdgårdarnas framtid.
Söndagens ämnen är: Stadsodlingens framtid, Matförsörjning vid kris och Odling ur ett hälsoperspektiv.

Visningsträdgårdar

På utställningsområdet kommer det att finnas visningsträdgårdar på 4 till 40 kvm på temat ”Framtidens stadsodling”.

Höstmarknad

På höstmarknaden erbjuds grönsaker, honung, växter, odlingskunskap, trädgårdsprylar och mycket mer. Här kan besökare också lära sig saker som kransbindning och hur man odlar växtskott. Barn kan också gå en målerikurs.

Självklart kommer det också att finnas mat och kaffe att köpa och i det närliggande koloniområdet öppnar ett antal kolonister upp sina trädgårdar och berättar om sina odlingar.

Läs mer om trädgårdsfestens aktiviteter och dess tider via länken nedan som uppdateras kontinuerligt:

Stockholm Urban Garden Show

Och så behövs det volontärer! Se Koloniträdgårdsförbundets upprop nedan:

"Vi söker volontärer!

Vi behöver fler volontärer som vill vara med och hjälpa till under Stockholm Urban Garden Show, den 8-9 september. Genom att hjälpa till är du också med och står upp för kolonirörelsen och för odlingens plats i staden.

Arbetsuppgifterna är allt från att etablera festivalområdet på fredagen den 7:e under dagtid, till att hjälpa till under själva festivalen på lördagen och söndagen. Arbetspassen är uppdelade på ett förmiddags- och ett eftermiddagspass.

Läs mer på Stockholm Urban Garden Show och anmäl dig genom att mejla till: volontar@koloni.org, så snart som möjligt. Ange gärna vilket/vilka pass du kan.

Höstmarknaden:

Det finns fortfarande platser kvar på ”Höstmarknaden”, där du/din förening kan sälja ert överskott av grönsaker, äpplen, växter eller annat som har med trädgård att göra. Kostnad för ett bord är endast 100 kr/dag.

Läs mer på:

Höstmarknad där en länk till anmälan för privatpersoner finns om man scrollar ner. Föreningar använder samma länk. "Infört 13 augusti 2018

Hur såg det ut i Bergshamratrakten 1919, när de första kolonisterna kom?

Mitt i det gamla odlingslandskapets åkermark står en av de karakteristiska stolparna från kraftledningen mellan Untraverket i Dalälven och Värtaverket i Stockholm. Till höger syns Villa Klinten, som idag är den sista resten av det villasamhälle som växte fram kring Ålkistans station på Roslagsbanan. Framför Villa Klinten kan vi se en kolonistuga, troligen stugan på lott nummer 16.

Foto från Tage och Anna-Lisa Hellstrands fotoalbum. Anna-Lisas föräldrar, Bernhard och Paulina Jansson på lott nummer 8, tillhörde de allra första kolonisterna i Bergshamra.

"Många av de anläggningar som behövs för att ett samhälle ska fungera – det vi brukar kalla infrastruktur – fanns naturligtvis redan för hundra år sedan. Vägar som Roslagsvägen, Ulriksdalsvägen och landsvägen till Uppsala hade underlättat transporter av människor och varor långt, långt innan de första kolonisterna anlände. Vägen fram till Bergshamras huvudbyggnad, som idag kallas Bergshamra allé, hade funnits i flera hundra år."

Så inleder Tom Wall sitt senaste bidrag till dokumentationen över koloniföreningens 100-åriga historia. Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilken värld som mötte de första kolonisterna:

Hur såg det ut i Bergshamratrakten 1919, när de första kolonisterna kom?

Dokumentet finns också under länken Minnesskrifter:

MinnesskrifterInfört 5 augusti 2018

Viktigt sommarmöte söndagen den 19 augusti!


Vädjan till alla medlemmar att närvara!

Alla kolonister hälsas välkomna till sommarmötet söndagen den 19 augusti klockan 13 vid föreningsstugan där vårt stora tält finns uppställt.

Vid årsmötet informerades om att våra nyttjanderättsavtal ska uppdateras och dessa ska nu undertecknas.

Syftet med uppdateringen är:

- att alla nyttjanderättsavtal får samma villkor gällande arrendetid.
Föreningens arrendetid med Solna stad förnyas fr o m den 1 oktober 2018

- att alla nyttjanderättsavtal uppdateras med information om hur föreningen behandlar medlemmarnas personuppgifter

Ni kommer få underteckna era nya nyttjanderättsavtal vid sommarmötet.
Vi vädjar därför till alla medlemmar att närvara vid mötet!

Kerstin Bünsow (lott 60) och Monica Karlsson (lott 50) kommer att finnas vid föreningsstugan från kl. 12.15.

Sedvanlig övrig information kommer också att lämnas av styrelsen. Och så blir det kaffe med bröd förstås!

Varmt välkomna!

StyrelsenInfört 5 augusti 2018

Välkommen på kräftskiva lördagen den 18 augusti!


Dags för vår traditionella kräftskiva som avhålls för 8:e året i rad lördagen den 18 augusti!

Ta med egna kräftor, egen dryck, ditt soligaste humör och din bästa sångröst till föreningsstugan där vårt stora tält finns uppställt. Vi samlas vid 19-tiden till en trevlig fest där vi får lära känna varandra lite bättre.

Kaffe och te kommer att finnas. Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!
Festkommittén.

Infört 26 juli 2018.

Totalt eldningsförbud råder tills vidare i Stockholms län!

Hej,

Vill informera om att Länsstyrelsen, igår den 25 juli, beslutade om ett utökat eldningsförbud. Det utökade eldningsförbudet är totalt och omfattar all eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser.

Så här skriver Solna stad på sin hemsida:

”Totalt eldningsförbud råder tills vidare i Stockholms län På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Stockholms län, i samråd med länens räddningstjänster, beslutat om utökat eldningsförbud. Det utökade eldningsförbudet är totalt och omfattar all eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser.

Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 25 juli 2018, klockan 15:30, och varar tills vidare.”
Infört 19 juli 2018.

Datum för styrelsens sammanträden.


Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år. Det kan av många anledningar vara bra att känna till på vilka datum dessa sammanträden sker. Därför finns nu höstens planerade möten inlagda under länken Styrelse i menyn, och framgent kommer de också att annonseras där.

Nedan finner du länken till Styrelsen:

Styrelse

Infört 15 juli 2018.

Oväntat besök.


Sätten är många att bese koloniområdet. Detta är ett av de ovanliga fredagen den 13 juli:

Oväntat besök

Infört 11 juli 2018.

Register över behandling av personuppgifter.Föreningen har fått en begäran från Datainspektionen enligt nedan:

"Alla föreningar ska skriva ner sina rutiner för att behandla personuppgifter. Detta kallas register över behandling. Registret ska vara skriftligt, vara tillgängligt i elektroniskt format för Datainspektionen och hållas uppdaterat."

Registret har nu färdigställts av styrelsen och finns att läsa via länken nedan:

Register

Registret finns också inlagt under länken Dokument:

Dokument

Infört 8 juli 2018, uppdaterat den 10 juli.

Så var årets jakt på mördarsniglarna.Efter en fin varm dag samlades på lördagskvällen den 7 juli ett antal snigeljägare vid föreningsstugan för att tillsammans gå ut i området och decimera antalet mördarsniglar. Många hade varit fundersamma inför årets jakt; Torr - väldigt torr - början på vår och sommar och dessutom den gemensamma spridningen av järnfosfat i stort sett i alla våra trädgårdar. Chansen att hitta någon syntes vara liten. Skulle vi ställa in? Nej, kvällen var varm och fin och efter kaffe och bröd startade jakten som fick bli en kortare promenad i området för att åtminstone kontrollera om det överhuvudtaget fanns några sniglar.Jo, det fanns det! På en halvtimme fångade kvällens nio jägare 89 stycken!
Tidigare har ett större antal fångade sniglar angivits av tryckfelsnisse, men
89 är ganska många ändå!

Sniglarna finns och fler vågar sig nog fram vid fuktigare väder. Och minns att varje snigel kan ge en avkomma på 400 st, så varje fångad snigel är betydelsefull! Kvällen avslutades med den traditionella sången "Lilla snigel, akta dig". Sången har fått avsluta jakten vid alla tillfällen, och eftersom många snigeljägare återkommer så blir sånginsatsen säkrare och vackrare (nåja) för varje år!

Den årliga gemensamma jakten på våra allmänna ytor är viktig som en påminnelse om snigelfaran, men viktigast är den fortlöpande plockningen på den egna lotten som håller snigelbeståndet på en rimlig nivå.
Infört 5 juli 2018

Sammanställning av regler 2018


Koloniföreningens regler finns sedan tidigare att tillgå på hemsidan under länken Dokument. Där återfinns de i bl.a. Ordningsregler, Nyttjanderättsavtal och dokumenten om Latrin och avlopp från koloniföreningen och Solna stad. Styrelsen har nu i år sammanställt dessa regler tillsammans med ytterligare kompletterande regler från Solna stad. Sammanställningen har under hösten 2017 sänts ut via mail till koloniföreningens medlemmar och kommer nu i uppdaterad version som läggs in på vår hemsida under länken Dokument.

Klicka för att läsa sammanställningen:

Regler för kolonisterna 2018

Klicka för länken Dokument:

DokumentInfört 3 juli 2018

Noterat från Öppen trädgård


Söndagen den 1 juli var det dags för Öppen trädgård med Eva Danielson som ansvarig. En vattenkanna vid grinden betydde välkommen in!

Så här skriver Eva om dagen:

"Bergshamra koloniområde börjar bli veteraner i Öppen trädgårdsbranschen! Det är tionde året i rad som vi ställer upp, alltsedan 2009. Sedan 2010 är vi med i Tusen Trädgårdar, som startade då och som kör vartannat år. Vi har haft öppet både i juni (sex gånger), juli (två gånger) och augusti (också två gånger) och i alla sorters väderlek, från heldagsregn till strålande sol. Årets upplaga hörde till de bättre vädermässigt, och dessutom hade tidningen Vi i Solna tagit in vår ”annons” i två nummer, andra gången med bild. Plus att vi var med i Tusen Trädgårdar och kunde hittas på nätet. Ändå var antalet besökare lägre än på länge – vi har noterat några rekordlåga siffror, och ingen tycks ha varit i närheten av de högsta besökssiffror vi haft. Kanske 1 juli inte är ett optimalt datum? Semesterstart, fint badväder, VM i fotboll, landstället lockar…

Nästa år är det vi själva som väljer datum. Flera kolonister undrade igår om man skulle pröva augusti nästa gång – då är det dessutom vårt 100-årsjubileum. Detta tål att diskuteras! Och TACK alla ni 24 (minst) som ställde upp och som höll ut, trots en ovanligt trög start. Det tog upp sig sent omsider, och vi hade i alla fall vackert väder… "


Klicka nedan för bilder från några av de trädgårdar som medverkade:

Öppen trädgård 2018Infört 26 juni 2018

Jakt på mördarsniglar lördagen den 7 juli.


Trots järnfosfat och torr och varm vår finns de!
Ullas roliga affisch har uppmanat oss till snigeljakt under alla år!


Låt oss bevara trädgårdstrivseln!

Tyvärr är den spanska skogssnigeln - mördarsnigeln - här för att stanna, men med en del åtgärder, däribland plockning, kan vi hålla mängden på acceptabel nivå. Många kolonister har redan nu insett att man måste decimera beståndet av dessa sniglar på den egna tomten, men vi behöver även tillsammans ta en genomgång av närområdets vägar och ytor.

Denna gemensamma jakt på trädgårdarnas gissel startade för elva år sedan och för varje år har fler och fler anammat uppmaningen till denna gemensamma mördarsnigeljakt på omkringliggande allmänna ytor. Därigenom håller vi dem ju även borta från våra trädgårdar!

I år har föreningen köpt in järnfosfat och låtit sprida ut detta i stort sett på alla lotter, så stammen av sniglar har förstås minskat. Våren har dessutom varit osedvanligt varm och torr, så varför då gå ut och jaga sniglar? Jo, om inte annat för att se om de minskat i antal i närområdet mot tidigare år - och fånga de som ändå säkert finns där!

Kom därför till föreningsstugan lördagen den 7 juli kl. 22, så går vi tillsammans ut på snigeljakt någon timme! Förfriskningar finns.
Ta med redskap efter tycke, t.ex. lång grilltång, sax, ficklampa och plastpåsar för insamling. Och myggstift!

Ingen föranmälan behövs!
Infört 22 juni 2018

Den gemensamma midsommarlunchen är inställd!


Den gemensamma lunchen på midsommaraftonen vid föreningsstugan ställs in pga det miserabla vädret.

Glad midsommar ändå!Infört 21 juni 2018

Öppen Trädgård den 1 juli.


Välkommen att besöka en koloniträdgård!

Alla trädgårdsintresserade välkomnas till Öppen Trädgård i Bergshamra koloniområde söndagen den 1 juli mellan kl 10 och 17. Många kolonister vill denna dag visa blomsterprakten och odlingarna i sin trädgård och berätta om glädjen att vara kolonist. De kolonister som deltar bjuder dig att stiga in i trädgården genom att ställa en vattenkanna vid sin grind eller ingång till lotten.

Eva Danielson, ansvarig för Öppen Trädgård sedan flera år, har som vanligt kontaktat Solnas lokaltidningar för att sprida kännedom om evenemanget och här några ord till oss kolonister:

"När midsommaren är över väntar nästa begivenhet i kolonin: Öppen Trädgård söndagen den 1 juli. I år är vi med i Tusen Trädgårdar, ett arrangemang där trädgårdsägare över hela landet öppnar sina trädgårdar för besökare. Genom deras hemsida kan man hitta de trädgårdar som deltar, och Bergshamra koloniområde kan tänkas locka en hel del besökare.

Vi hoppas förstås att så många som möjligt ska delta i år – det är den bästa goodwill vårt koloniområde kan få. Och det ska verkligen inte vara någon uppoffring, det brukar tvärtom vara både roligt och lärorikt att få trädgårdsbesök.

Vi gör som vi brukar, ställer ut en vattenkanna vid grinden eller entrén när vi kan ta emot besök, och tar in den igen om vi behöver en paus eller har andra åtaganden. Hellre bara en liten stund än inte alls – men gärna hela tiden mellan 10 – 17! "
Infört 18 juni 2018

Bouletävlingen avgjord i strålande sommarväder.


Den tionde bouletävlingen avgjordes i samma fina sommarväder som vi nu haft i över en månad. Tolv spelare hade mött upp på Tivolis parkering för denna jubileumsomgång. Arrangörer för tävlingen var förra årets vinnare Magnus och Sture som fick stor hjälp av Peter, som också är iniativtagare till bouleturneringen.


Efter lagindelning som skedde genom lottning kom spelet snart igång. Peter talar om förutsättningarna, först till 7 poäng gällde i matcherna.

Som tidigare år fanns förfriskningar, medaljer och pokal på plats. Nya segrare skulle nu skaffa inteckningar i pokalen där Linda och Peter har varsin. Per-Åke och Sture har två inteckningar, om någon av dem blir årets vinnare och får en tredje inteckning, blir pokalen hans! Den ursprungliga pokalen erövrades år 2012 av Lennart efter hans tre segrar.

Här bild från den spännande finalen:


Det är Kerstin i lag med Lars som kastar ut i finalen mot Christin och Peter. Publiken bestod av tidigare utslagna tävlande som initierat följde den spännande avslutningen. Det är ju inte bara äran, medaljer och pokal som hägrar för finallagen, dessutom finns chansen att få arrangera nästa års tävling! Häpp!


Finalen är avgjord! Kring arrangörerna och prisutdelarna Sture och Magnus gläds till höger Christin och Peter över sina silvermedaljer. Mest glada är nog ändå Kerstin och Lars som vann årets tävling och erhöll guldmedaljerna. Stämningen mellan det äkta paret Lars och Christin verkar inte heller ha försämrats trots det hårda finalspelet! Kerstin och Lars får en inteckning i pokalen och de kommer att arrangera nästa års tävling som kommer att äga rum på Ålkistan!

Ett stort tack till Magnus, Sture och Peter för ett förnämligt arrangemang och och en bra tävlingsledning.Här är de som mötte upp till jubileumsboulen:
Från vänster: Marianne (publik), Anette, Sture, Magnus, Peter, Kjell, Per-Åke, Linda, Kerstin, Christin, Lars, Gittan och längst till höger Gunnel.

Fotograf: Olivia

Infört 18 juni 2018

Kommentarer från styrelsens årliga syn av koloniområdet.Varje år gör föreningens styrelse en rundvandring i området, sk syn, för att kontrollera att medlemmarna sköter sina lotter och sitt närområde enligt vårt arrendeavtal med Solna stad. Förutom kommentarer till enskilda medlemmar tillsände styrelsen alla i föreningen följande redogörelse i allmänna ordalag om årets syn som företogs den 28 maj:

"Nu har styrelsen utfört årets syn 2018 i vår vackra koloniförening och kunnat konstatera att det växer och frodas i trädgårdarna som brukligt är.

Vid synen kunde vi dock se att våra grusgångar utanför trädgårdarna behöver ansas från ogräs, så här behöver vi ta ett tag längs våra trädgårdsgränser då det ingår i våra nyttjanderätter.

Vidare måste vi se uppåt också, då vissa av oss har el- och teleledningar som måste rensas från växtlighet, detta kan lätt missas då vi kanske hellre tittar ner i våra trädgårdsland och rabatter och njuter av det som växer där.

Vi har också kunnat konstatera att det växer Parkslide (en invasiv växt) i och utanför ett antal trädgårdar vilket är ett stort gissel då de har en enorm växtkraft och spridningsförmåga. Detta innebär att dessa måste bekämpas intensivt och inte läggas i våra komposter utan samlas i säckar och köras bort.

För att både vi kolonister och trevliga besökare ska kunna njuta av koloniföreningens frodighet krävs att vi tillåter insyn till våra trädgårdar, varför styrelsen vädjar till alla att undvika planteringar av tättväxande tujor, samt i de fall dessa redan är planterade, hålla dem så låga att insyn kan ske.

En del av oss behöver se över staket och spaljéer och tillse att dessa är i gott skick, då det ger ett gott intryck.

Under rundvandringen upptäcktes också att det fanns döda träd vid Gula villan samt på allmänningen, detta har styrelsen anmält till Solna stad som kommer att vidta åtgärder.

När det gäller vägen ner till Brunnsviken mot Ålkistan har styrelsen kontaktat Solna stad och bett dem se över denna.

Med varma soliga hälsningar från styrelsen

Pia Åkerman
Ordförande"

Infört 11 juni 2018

Midsommar i kolonin!För femte året - nu en tradition! - träffas vi för lunch vid föreningsstugan på midsommaraftonen.

Ewa har ansvarat för de tidigare träffarna, och gör det också denna gång. Det hela bygger på att alla tar med sin egen lunch med bestick, glas och något att äta på. Bord och stolar kommer att finnas utställda, och en mindre midsommarstång kommer naturligtvis att smycka allmänningen. Den klär vi tillsammans på förmiddagen, och de som vill hjälpa till med detta kommer till föreningsstugan kl 10 och tar med sig blad och blomster att klä stången med.

Alla som sedan vill delta på lunchen är välkomna klockan 12, även med eventuella egna gäster, för en trevlig samvaro och en fin start på midsommarhelgen.

Väl mött!

P.S. Vid dåligt väder får kanske planerna ändras - se hemsidan och anslagstavlorna.

Infört 11 juni 2018

Intressenter på informationsträff


Söndagen den 10 juni hade Krista, som ansvarar för intresselistan, bjudit in de nytillkomna på listan till en informationsträff i hennes och Per-Åkes stuga. De som haft möjlighet att komma fick nu veta det mesta om vad det innebär att vara kolonist, dennes rättigheter och skyldigheter, men också glädjen med den gemenskap vi har i vår förening och att kunna odla växter och grönsaker i egen trädgård. Krista talade om att föreningen inte har anställda som sköter verksamheten utan att allt fungerar genom ideellt arbete i styrelse och genom förtroendeposter. Därför är det viktigt att alla medlemmar kan bidra efter intresse och förmåga.

Många praktiska frågor behandlades såsom vatten och avlopp. Vidare förklarades kolonistens avtal med föreningen och föreningens avtal med Solna stad där vårt läge i Nationalstadsparken ses som en garanti för koloniområdets fortbestånd. Information om lediga stugor lämnades. Deltagarna blev säkert övertygade om det fina med att vara kolonist eftersom träffen kunde hållas ute i trädgården i ett strålande sommarväder!

Som avslutning visade Per-Åke sitt bildspel över verksamhetsåret 2017. Krista passade då också på att bjuda in till Öppen trädgård som äger rum den 1 juli.

Infört 4 juni 2018

Bouletävling på Tivolis parkering den 16 juni klockan 10


Bouletävlingen som hade premiär år 2009 återkommer nu för tionde året - jubileum alltså! Möt upp vid Tivolis parkering, ta med dig 20 kr, ditt soligaste humör och bouleklot om du har. Föreningen har ett antal boulespel, men om vi blir många så kan det vara bra med något extra.

Kolonimästerskapen öppnas klockan 10. Spelet pågår, beroende på antal deltagare, cirka 2 timmar. Magnus och Sture blev förra årets vinnare och reglerna gör att de därmed blir årets arrangörer av det hela och även tävlingsledare. Kostnaden för att delta är 20 kr och då ingår även förfriskningar med något tilltugg.

Paren som skall tävla tillsammans bildas genom lottning. Du som aldrig spelat förr, passa på och låt dig introduceras till ett roligt spel där alla kan vara med, du lär dig reglerna och spelet snabbt.

Välkommen till ett spännande spel och en trevlig samvaro.
Infört 30 maj 2018

Fortsatt öppethållande av Kvarnkullens återvinningscentral fram till årsskiftet.

Vid kontakt med Kvarnkullens personal den 30 maj informerade de att den tidigare lämnade informationen från dem om stängning den 30 maj varit felaktig, och anläggningen kommer att vara fortsatt tillgänglig fram till årsskiftet. Tyvärr visar Kvarnkullens hemsida fortfarande idag felaktigt att anläggningens sista öppetdag är den 30 maj. "Den har inte hängt med" blev svaret från personalen vid påpekandet.

Infört 28 maj 2018

Arbets- och gemensamhetsdagen den 26 maj i strålande väder.Lördagen den 26 maj samlades över femtio kolonister på Tivolis parkering för årets första arbets- och gemensamhetsdag i den varmaste majmånaden sedan sekler. Kristina (Tina) hade tagit över rollen som ansvarig för att dela ut uppgifterna för arbetsdagen som tidigare annonserats på hemsidan och anslagstavlorna. Kristina som nyvald ledamot i styrelsen har också axlat rollen som ny studie- och kursansvarig i föreningen. Läs mer om denna funktion under länken:

Studieansvarig

Samtidigt informerade Mattias om snigelgiftet som i en andra omgång kan läggas ut där man vattnat och det blivit fuktigt i marken, eller längre fram när sommarregnen kommer - för visst kommer de?

Läs mer om dagen:

Arbets- och gemensamhetsdagenInfört 24 maj 2018

Bergshamra koloniförenings hantering av dina personuppgifter.


Bästa kolonilottsinnehavare!

Den 25 maj 2018 träder en ny EU-lagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen PUL. Syftet är att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. I och med detta vill styrelsen informera om hur medlemmarnas personuppgifter hanteras av Bergshamra koloniförening.

Behandling av personuppgifter:
Föreningen hanterar medlemmarnas personuppgifter bl. a, som sändlista vid utskick via brev, e-post, som kundregister vid fakturering av arrende- och medlemsavgifter samt för kontaktuppgifter på föreningens anslagstavlor och hemsida där även foton från gemensamma aktiviteter publiceras.

Personuppgifterna innehåller för- och efternamn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, kolonilottens nummer, kolonilottens area, arrendekostnad samt medlemsavgift.

Personuppgifterna lämnas endast ut till berörda, såsom Koloniträdgårdsförbundet. Koloniträdgårdsförbundets centrala register skickas till tryckeri inför utskick av tidningen Koloniträdgården. I övrigt får personuppgifter i medlemsregistret endast delges Skattemyndigheten då de begär detta.

Inaktuella personuppgifter raderas och uppdateras kontinuerligt. Föreningens kassör är registeransvarig. Har du frågor kring detta eller synpunkter på hur styrelsen hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Med vänlig hälsning
Anna-Karin Åberg för styrelsen Bergshamra koloniförening

Ett tillägg från webbansvarig:

När det gäller bilder från våra gemensamma aktiviteter på hemsidan anges endast förnamn på aktuella personer. Om någon inte vill förekomma i sådana sammanhang kan man bara meddela mig.

Per-Åke Pettersson
Webbansvarig
Infört 20 maj 2018

Fåren från Överjärva gård anlände till Tivoli den 20 maj.


Den årliga vandringen med Kulturlandskaparnas får från Överjärva gård till sommarens betesmarker på Tivoliområdet ägde rum söndagen den 20 maj. Aktiviteten samlar alltid många ledsagare men också stor publik utmed vägen. Årets vandring skedde dessutom i ett soligt och varmt majväder med blommande syrener som kanske även fåren uppskattade på sin väg till den första betesängen nere vid Brunnsvikens strand.

Infört 16 maj 2018

Styrelsen går årets syn den 28 maj

Då var det tid för styrelsen att göra årets syn enligt vårt årsmötesbeslut.
För att detta skall kunna genomföras på ett enkelt sätt, så se till att din grind inte är låst.

Har du frågor till styrelsen så kan du bara vara närvarande på din lott.

I år är synen måndagen den 28 maj mellan kl 18.00 och c:a kl 20. Synen påbörjas på Ålkistan och fortsätter sedan på Tivoli.

Hälsningar
Styrelsen för Bergshamra koloniföreningInfört 13 maj 2018

Frö- och växtbytardag den 26 maj.


Föreningens frö- och växtbytardagar har blivit uppskattade speciellt efter att de lagts i anslutning till arbetsdagens slut och nu är det åter dags.

Så - ta med ditt gröna till föreningsstugan på årets första frö- och växtbytardag den 26 maj kl 12.30 då vi avslutar arbetsdagen! Då har vi hunnit snygga till vårt område och fått någon korv och kaffe med bröd. Märk upp medhavda växter och fröpåsar med respektive innehåll. Principen för aktiviteten är att du ger vad du kan och sedan väljer bland sådant andra har skänkt - även om du inte själv har haft något att bidra med. Allt med hänsyn till övriga intresserade!

Anna Blidberg som skött tidigare års frö- och växtbytardagar tar hand om det hela även denna gång.

Välkommen!
Infört 13 maj 2018

Arbets- och gemensamhetsdag lördagen den 26 maj.


Vi samlas på sedvanligt sätt och med förhoppningsvis bra väder på Tivolis parkering kl 10.00 och avslutar med gemensamt kaffe och korv med bröd vid föreningsstugan c:a kl 12.30.

Tänk på att:
- Vid samlingen på parkeringen, anmäla din närvaro till styrelsen så att du blir avprickad.
- Inte ha din bil parkerad på Tivolis parkering under arbetsdagens förmiddag;
- Om du INTE kan delta på arbetsdagen och vill utföra någon uppgift tidigare eller senare,
  meddela då detta i god tid före arbetsdagen till:
  Pia Åkerman, Kanalvägen 4 på e-post: paakerman@hotmail.com

 Medlem som inte deltar på arbetsdagen, inte har anmält förhinder eller inte påtar sig någon uppgift på annan tid betalar 300 kr till föreningen enligt beslut taget på tidigare årsmöte.

Mycket beror på väder och uppslutning, men de planerade arbetena finns i detta dokument:
Arbetsuppgifter (Pdf-fil)

Container kommer att finnas på Tivolis parkering

Med hopp om bra väder!

Välkomna

Styrelsen Bergshamra koloniförening

Infört 13 maj 2018

Container kommer till Tivoli 25 - 27 maj.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar till Kvarnkullen:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)
Infört 6 maj 2018

Inbjudan till föreläsning om växtskydd och växtnäring.

Inbjudan till medlemmar i Bergshamra koloniförening från Söderbrunns koloniförening:

Föreläsning om växtnäring och växtskydd av Annica Larsdotter, erfaren odlingsrådgivare hos FOR
Torsdagen 17 maj kl 18-20

Se bifogad länk:

Inbjudan

Välkommen till Söderbrunns koloniförening
Föreningshuset Kärnhuset, Björnnäsvägen 39

Kostnad 50 kr, kaffe/te och bulle 10kr (jämna pengar)
"Först till kvarn".... Anmälan senast 14 maj till:
kurser@soderbrunn.se

/Kursgruppen Söderbrunn
Infört 4 maj 2018

Ytterligare förtydligande inför morgondagens spridning av Ferramol Snigel effekt.

Här kommer mer information från styrelsen med anledning av de frågor och farhågor som inkommit från medlemmarna:

"Hej!

Styrelsen har fått ett par mail från lottinnehavare som är oroliga för spridandet av Ferramol Snigel effekt imorgon.

Styrelsen vill därmed göra ytterligare ett förtydligande för att försöka stilla denna oro.

Styrelsen kommer att lägga ut Ferramol Snigel Effekt på lotterna. Detta är ett järnfosfatpreparat. Järnfosfat förekommer naturligt i jorden. Produkten är tillåten att användas vid ekologisk frilandsodling och även godkänd att användas i växthus.

Detta innebär att om du köper ekologiska grönsaker så är detta ett av de alternativ som den ekologiska odlaren kan ta hjälp av för att bekämpa sniglar i sin odling.

Vi ses imorgon!

Med vänlig hälsning
Anna-Karin Åberg för styrelsen Bergsamhamra koloniförening"Infört 3 maj 2018

Vårt vackra koloniområde via cykeltaxi.

De flesta besökare till vårt koloniområde kommer till fots men sedan ett år finns ett annat sätt att njuta av våra trädgårdar. Det är via cykeltaxi som är ett projekt som startats av Solna stad för åldringar på vårdboenden. Peter Lamming, kolonist med stuga på Tivoli, har axlat rollen som cykeltaxiförare i Bergshamra. Han sågs förra året vid flera tillfällen cykla runt i vårt område med glada åldringar och får i år ett välförtjänt pris för detta.

Klicka på länken nedan för att läsa om aktiviteten och se en bild från en tur förra året till Tivoli brygga. Den glada testpassageraren är vår tidigare ordförande Ewa!

Med cykeltaxi i koloninInfört 2 maj 2018

Förtydligande angående spridningen av järnfosfatet den 5 maj.

Några har haft funderingar kring spridningen av järnfosfatet på lördag. Här kommer därför lite mer information från styrelsen:

"Hej!

Ett litet förtydligande inför lördagens spridning av Ferramol Snigel Effekt.

Styrelsen tillser så att detta sprids och kommer gå in på samtliga tomter på lördag. Styrelsen har tillfrågat vissa lottinnehavare om hjälp. Har du/ni inte blivit tillfrågade behöver ni inte vara närvarande på lördagen om ni inte vill och kan.

Med vänlig hälsning
Anna-Karin Åberg för styrelsen Bergshamra koloniförening"Infört 27 april 2018

Spridning av järnfosfat den 5 maj för att bekämpa spansk skogssnigel.

Till samtliga lottinnehavare!

På årsmötet den 18 mars 2018 beslutades att under våren 2018 samordna spridning av järnfosfat på samtliga lotter under en och samma dag, för att bekämpa spansk skogssnigel i koloniföreningen. Beslutet togs efter en till mötet inkommen motion. Årsmötet beslutade att uppdra åt Mattias Svanström att tillsammans med frivilliga organisera spridningen. Finansiering av åtgärden beslutades ske genom att föreningen tar ut en avgift av samtliga lotter som täcker kostnaderna och fördelas mellan medlemmarna utifrån kostnad/kvadratmeter (i samband med faktureringen i november 2018).

Styrelsen har beställt Ferramol Snigel Effekt som kommer att läggas ut lördagen den 5 maj på våra kolonilotter (om vädret tillåter). Bifogar säkerhetsdatablad. Preparatet är ett blått granulat som består av järnfosfat och detta kommer att spridas där vi kan förvänta oss att sniglarna gömmer sig (främst i buskage, häckar och lövhögar/ intill komposter) .

Spara gärna några mindre plastburkar med lock, typ keso, potatissallad mm för att göra egna matstationer där man kan lägga ner snigelmedlet till sniglarna. Om man använder dessa burkar utsätts medlet inte för regn och är mera skyddat. (Finns att köpa färdiga men går lika bra att göra själv om man vill vara miljömedveten och ekonomisk, (se snigelbaren).

Tips för att försvåra att sniglarna trivs på din tomt.

  • Vattna alltid på morgonen så att jorden hinner torka upp innan kvällen. Vattna inte på kvällen då sniglarna är som mest aktiva under kvällar och nätter och då de gynnas av en fuktig miljö.

  • Håll ordning/städat på tomten och undvik högar av växtmaterial nära dina trädgårdsland så att sniglarna har svårare att hitta fuktiga gömställen.

  • Kompostera gärna men säkrast och bäst är att använda sig av en varmkompost då snigeläggen dör av värmen.
Klicka för att läsa säkerhetsdatabladet:

Säkerhetsdatabladet (Pdf)

Vänliga hälsningar StyrelsenInfört 26 april 2018

Har du skräp på lotten?

Trots att vi hjälper varann i kolonin - så gott det går - kan det ibland bli svårt att bli av med skräp som blivit liggande på lotten. Vårt ris kan vi ju enkelt lämna i containrarna under säsongen, men allt övrigt, kanske en trasig skottkärra, spis eller byggrester kan bli problem om du har ont om tid eller saknar tillgång till bil och släp.

Med appen Tiptapp får du hjälp med bortforsling. Snabbt och smidigt! Dessutom bestämmer du själv vad du vill betala och när du vill ha hjälp. Kanske kan du samordna hämtningen med någon granne med samma problem.

Läs mer på deras hemsida hur det fungerar:

TiptappInfört 15 april 2018

Vattnet kopplas på lördagen den 28 april.

Som tidigare meddelats har påkopplingen av vattnet flyttats fram till lördagen den 28 april kl 12.

Du har väl stängt dina egna anslutningar och kranar inför påkopplingen?!

OBS! Ordningsregel inför påkopplingen:

Vid vattenpåkoppling bör lottägaren, eller någon som denne utser, vara närvarande på sin lott för att kontrollera att inget läckage uppstår, inom- eller utomhus på lotten. Det åligger lottägaren att åtgärda eventuellt problem och informera sin granne om situationen. För vattenansvarigs merarbete med avstängning av vatten vid tomtgräns och uppsökning av lottägaren, debiteras lottägaren en avgift, som fastställs av årsmötet, till föreningen.

När väl vattnet kommer på kan det fortfarande bli många kalla nätter ända in i maj, så kom ihåg att täcka dina anslutningar och kranar den första tiden med något isolerande som handdukar, tidningar, skumplast eller dylikt!

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för öppna eller sönderfrusna kranar/anslutningar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Vattenansvariga:

Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, telefon 0732-28 42 16.
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, telefon 076-2450000.Infört 15 april 2018

Container kommer till Ålkistan den 27 - 29 april

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)Infört 13 april 2018

Vattnets påkoppling skjuts upp till lördagen den 28 april!

In i det längsta såg det ut som påkopplingen skulle kunna ske som planerat, men efter att kraftig tjäle ännu kunde konstateras på flera tomter på fredagseftermiddagen togs beslutet att avvakta med vattnet.

Därför skjuts vattenpåkopplingen upp 14 dagar till lördagen den 28 april kl 12!

Vattenansvariga:

Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, telefon 0732-28 42 16.
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, telefon 076-2450000.Infört 2 april 2018

Vattnet kopplas på lördagen den 14 april.

Preliminärt datum för påkopplingen av vattnet är lördagen den 14 april kl 12. Fortfarande är det ganska kallt, framför allt på nätterna, så det är möjligt att datumet för påkopplingen måste skjutas upp åtminstone en vecka om vädret inte blir bättre. Meddelande om detta kommer i så fall på hemsidan och anslagstavlorna.

Du har väl stängt dina egna anslutningar och kranar inför påkopplingen?!

OBS! Ordningsregel inför påkopplingen:

Vid vattenpåkoppling bör lottägaren, eller någon som denne utser, vara närvarande på sin lott för att kontrollera att inget läckage uppstår, inom- eller utomhus på lotten. Det åligger lottägaren att åtgärda eventuellt problem och informera sin granne om situationen. För vattenansvarigs merarbete med avstängning av vatten vid tomtgräns och uppsökning av lottägaren, debiteras lottägaren en avgift, som fastställs av årsmötet, till föreningen.

När väl vattnet kommer på kan det fortfarande bli många kalla nätter ända in i maj, så kom ihåg att täcka dina anslutningar och kranar den första tiden med något isolerande som handdukar, tidningar, skumplast eller dylikt!

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för öppna eller sönderfrusna kranar/anslutningar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Vattenansvariga:

Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, telefon 0732-28 42 16.
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, telefon 076-2450000.Infört 2 april 2018

Container kommer till Tivoli den 13 - 15 april

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)Infört 26 mars 2018

Stockholms Trädgårdsmässa i Kista den 6 - 8 april.

Nordiska Trädgårdar har precis avslutats och nu är det snart dags för nästa trädgårdsmässa att inspireras av i Kista!

Här finns aktörer, inspiratörer och leverantörer från hela trädgårdsbranschen som utställare.

Så här ser inbjudan ut på mässans hemsida:

"Här finns allt för den stora och lilla trädgården, kunniga utställare med produkter för dig och din trädgård, inspirerande miljöer och ett gediget scenprogram med trädgårdsprofiler som delar med sig av tips och trix".

Klicka nedan så kommer du till mässans hemsida:

Stockholms Trädgårdsmässa (Öppnar ny sida)Infört 26 mars 2018

Rapport från Nordiska Trädgårdar - den största trädgårdsmässan!

En vägg av av fröpåsar!

Mässan är nu till ända och här kommer en rapport från fredagen. Den första mässan startade för 26 år sedan och anses vara Sveriges största, säkert i alla fall när det gäller antalet besökare vilket märktes. Att kolonister attraheras av trädgårdsmässan är väl förståeligt och under besöket påträffades ett tiotal från Bergshamra koloniförening. Hur många fler kunde väl inte finnas bland alla tusentals besökare?

Några från Bergshamra koloniförening utanför Koloniträdgårdsförbundets monter: Krista, Göran och Mari.

I Koloniträdgårdsförbundets monter kunde man få veta mer om deras tidning, Koloniträdgården, och dess 100-åriga historia i text genom anslag runt montern. Där påträffade man också Gösta Blomqvist från Ulriksdals koloniförening, välkänd som en duktig trädbeskärare bland oss som varit kolonister i Bergshamra länge. Tidningens första nummer från 1 april 1918 delades ut och här kunde man också hämta förbundets mässpresent som i år var en tygkasse som innehöll några potatisar av sorten Amandine.

Centralt i den stora utställningshallen kunde man beskåda idéträdgårdarna och rösta fram vilken man tyckte var bäst. En jury hade redan gjort sitt val av bästa trädgård som blev följande bidrag:

Njuterum
Juryns motivering: "Vi går på upptäcksfärd i en trädgård som bjuder på en överdos av trädgårdsinspiration.
Små och stora idéer för människor, växter och djur. Här får själen ro!"
Kreatör: Av Formika AB, FUNK Trädgård AB och Westin Garden

Besökarna delade inte helt juryns val utan röstade istället fram detta bidrag som det bästa:

Människans möte med det levande
Kreatör: Av Stiftelsen Skillebyholmlm och kreatören Lena Bäckman.
Idéträdgården vann med 34 % av rösterna.

Mässan Nordiska Trädgårdar ståtar med ett ofantligt utbud och som besökare är det svårt att se allt. Det finns många engagerade sällskap som specialiserat sig på vissa växter, blommor och annat. T.ex. återfanns Bonsaisällskapet, Chiliodlarna, Dahliaentusiasterna, Det goda från Italien, Fårmors lammfällar, ja listan kan göras lång. Här kunde man se och rösta på sin favorit bland fågelholkar och smaka på grekiska oliver som såldes från stora grytor och lagom till påsk även fårfiol.

Mässan pågick i två hallar och i en av dem samlades utställarna av maskiner och tyngre redskap. Här hittades också jacuzzi, konstgräs, konstsmide och mängder av finurliga trädgårdsredskap. Det var också här som man kunde bese ett flertal fantastiska balkonger och liksom med idéträdgårdarna rösta fram vilken man tyckte var bäst. Besökarnas val blev samma som juryns och följande bidrag valdes som det bästa:

Växthusdrömmen
Juryns motivering: "Balkong med flera växtzoner där man odlar på liten yta.
Växthuset ger skydd och ro för väder och stadens ljudmiljö."
Kreatör: Hanna Schagerlöv & Rebecca strömblad

Så fanns det en mängd föredrag att tillgå. Följande åhörde webbansvarig under fredagen:

Koloniträdgården 100 år

Tidningen Koloniträdgården har funnits i 100 år, kolonirörelsen längre. Då var det odling för människans överlevnad, nu är det odling för jordens överlevnad, Ulrika Flodin Furås, Koloniträdgårdsförbundet.

  - Ulrika förmedlade engagerat hur kolonirörelsen etablerade sig i Sverige under de svåra svältåren undr 1900-talets början.
- Hon berättade om hur parkernas mark grävdes upp för att där kunna odla potatis. Tidens slagord var t.ex. "Alla sätta potatis, utom de tråkiga" och "Odla i vår, slipper du svälta i höst!"
- Ulrika placerade kolonirörelsen bland de viktiga sociala rörelserna som kom fram under 1900-talets första hälft. Andra under samma tid var rösträttsrörelsen och egnahemsrörelsen.
- Under den stora emigrationen till Amerika försökte en fabrikör i Partille få människor att stanna kvar i landet genom att på fabrikens mark anlägga en koloni för arbetarna som han döpte till Amerika.
- Skolträdgårdar skapades där eleverna fick lära sig odlingens grunder. De skulle sedan förmedla sina kunskaper till sina föräldrar eftersom dessa ofta var okunniga i dessa frågor.
- Anna Lindhagen som införde kolonirörelsen i Sverige förordade att koloniföreningarna borde ha lekplatser för barnen.
- Under lång tid användes gifter på odlingarna, bl.a. DDT. Det upprättades scheman hur och när gifterna skulle användas under hela året. Gifterna försvann under 70-talet.

Ulrika är redaktör för tidningen Koloniträdgården och det digra materialet som Ulrika funnit i tidningens alla hundratals nummer och i andra skrifter kommer senare att resultera i en bok.


Surrande parker och trädgårdar - samarbeta för att pollinera mera

Lotta Fabricius Kristiansen, Svenska Bi, Gunilla Stridbeck, nätverket SSPPG och Per Erixon, Uppsala linneanska trädgårdar.

- Nätveket SSPPG har målsättningen att etablera Sverige som ett trädgårdsland.
- En tredjedel av våra livsmedel behöver pollinerare.
- Lantbruken har blivit sårbara eftersom ytorna blivit för stora och grödorna för enahanda för pollinerande insekter och bin.
- Locka in pollinerarna till trädgården genom att ge dem mat och bo. Detta genom att ha bärbuskar och odla blommor under hela året. Placera ut vatten i något enkelt kärl och sätt upp insektshotell. Var avspänd när det gäller gräset, och, naturligtvis, använd inga gifter.

 

Trädgårdsmässan är ju vanligtvis startskottet för våren och kolonisäsongen, men i år känns det lite motigt för den riktiga vårens ankomst. Förra året siktades den första blåsippan i Pipers park redan den 12 mars - men söndagen den 25 mars i år fotograferades ändå denna blyga - väldigt blyga - första blåsippan i parken! Vår!Infört 20 mars 2018

Stäng dina kranar inför påkopplingen av vattnet!

Senast den 1 april skall egna vattenkranar och kopplingar vara stängda.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för eventuellt öppna kranar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Preliminärt datum för påkoppling av vattnet är lördagen den 14 april. Idag ser det inte så ljust ut vädermässigt, och om det blir problem med kylan skjuts påkopplingen upp åtminstone en vecka.

Vattenansvariga:

Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, telefon 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, telefon 076-2450000
Infört 20 mars 2018

Föreningens årsmöte avhållet den 18 mars.


Vintern hade fortfarande inte släppt sitt grepp när ett femtiotal kolonister från 38 lotter samlades till föreningens årsmöte i Bergshamra kyrkas samlingslokal. Här kommer några anteckningar från mötet.

Vid ankomsten och avprickningen välkomnades man av kaffe med bröd. Nu delades det också ut dekaler - som i år är blå - och tillfälliga tillstånd för parkering vid Tivoli. De som inte deltog på årsmötet kan hämta dessa hos föreningens kassör Monica Karlsson på Rosenvägen 50. Telefon: 0730-61 15 30.

Hur du fyller i det tillfälliga parkeringstillståndet förklaras via länken nedan som också återfinns permanent under länken Dokument i menyn:

Parkering


Helena Westerling
Ordförande Ewa Elfner hälsade välkommen varefter Helena Westerling från Koloniträdgårdsförbundet valdes till mötesordförande och Mari Norberg till mötets protokollförare. Helena har varit mötesordförande tidigare hos oss och lotsade oss också denna gång genom mötet med dess livliga diskussioner på ett trevligt och säkert sätt.


Efter den sedvanliga ekonomiska rapporteringen genom kassören Monica Karlsson, läste Krista Kandre upp revisionsberättelsen och återkom senare under mötet med ett tack till styrelsen för allt det fina arbete de utför för alla medlemmarna i föreningen. Den presenterade budgeten följde sedvanlig utveckling av inkomster och utgifter, men med en föreslagen höjning av medlemsavgiften med 150 kr som nu blir 1.700 kr per lott.

Avgifter för medlemmar Pdf-fil

Mattias Svanström omgiven av fr. v. Mari Norberg och Kerstin Bünsow

Ovanligt många motioner fanns att ta ställning till och den första motionen gällde avgiften vid uteblivelse på arbetsdagar. Motionären Mattias Svanström yrkade på att höja avgiften till 600 kr men årsmötet röstade efter mycken diskussion inte för detta förslag utan vi behåller den nuvarande avgiften 300 kr.

Mattias andra motion som gällde att gemensamt sprida järnfosfatpreparat eller nematoder på lotter och närområde för att decimera den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) diskuterades flitigt. Styrelsen hade förordat spridning av järnfosfat och det var med detta som motionen antogs. Mattias blir ansvarig för genomförandet vid ett speciellt tillfälle under året. Kostnaden för spridningen, 1 kr per kvm, debiteras lottinnehavaren i samband med årets övriga avgifter i november.

Motionen från Titti Schöldberg att ändra justeringsman/justeringsmän i stadgarna till det mer könsneutrala justerare i stadgarna antogs. Nedan länken till de uppdaterade stadgarna:

Stadgar Pdf-fil

Anna Blidbergs motion at inleda arbete för miljödiplomering av föreningen antogs av mötet. Detta första steg för eventuell fortsättning för att nå högre nivåer inom diplomering är ganska lätt att ta eftersom föreningen redan idag arbetar miljömedvetet.

Valberedningens förslag som gällde styrelse och revisorer antogs, se nedanstående länkar:

Styrelsen 2018

Revisorerna 2018

Sittande valberedning omvaldes:

Valberedningen 2018


Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda finns under länken:

Kontaktuppgifter

Monica meddelade att samtliga nyttjanderättsavtal måste skrivas om för att bättre harmonisera med arrendeavtalet. Nyttjanderättsavtalet måste sedan skrivas under av varje stugägare och styrelsen siktar på att detta ska kunna göras på vårt nästa sommarmöte.

Jan-Olof informerade om byggregler.

Mötet avslutades med att avgående ordföranden Ewa Elfner och ledmöterna Lena Appelgren och Kerstin Bünsow avtackades med blommor genom kassören Monica Karlsson.

Helena Westerling och avgående styrelseordföranden Ewa Elfner

Naturligtvis avtackades också mötets ordförande Helena Westerling på detta sätt. Helena påminde oss då också om förbundets medverkan på trädgårdsmässan i Älvsjö den 22 till 25 mars.
Infört 16 mars 2018

Hur kolonistugorna byggdes och vad de kostade.

I sitt arbete med att dokumentera koloniföreningens historia inför dess 100-årsjubileum har Tom Wall nu kommit fram till tiden då man fick bebygga lotterna. Klicka på länken nedan för att läsa om den byggrusch som startade och som 1940 utmynnade i en toppnotering på 142 stugor, alltså dubbelt så många som dagens 71 kolonistugor:

Hur kolonistugorna byggdes och vad de kostade (Pdf-fil)

Dokumentet finns också under länken Minnesskrifter där tidigare dokumentation inför 100-årsjubiléet liksom många ytterligare historiska alster finns att tillgå:

MinnesskrifterInfört 10 mars 2018

Dags för den största trädgårdsmässan!

Den 22 - 25 mars är det dags för trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. Med 55.000 - 60.000 besökare, 350-400 utställare och 600 representanter för media kan man med fog påstå att det är den största årliga trädgårdsmässan.

Bland många intressanta utställare återfinns Koloniträdgårdsförbundet med en egen monter tillsammans med övriga sällskap inom FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation). Temat för Koloniträdgårdsförbundets monter i år är ”Koloniträdgården 100 år". Ett tema i dubbel bemärkelse då förbundets tidning fyller 100 år, men också en tidsresa genom kolonirörelsen under 100 år.

I dagarna har årets första nummer (1-2018) av tidningen delats ut. I detta nummer finns en artikel om kolonirörelsens första tid. Den kommer att åtföljas av ytterligare historiska artiklar fram till vår tid i nästkommande tre nummer av tidningen. Bilagt finns också ett faksimil av det allra första numret från den 1 april 1918 där den inledande artikeln poängterar koloniträdgårdarnas betydelse och där tidningen framför sin avsikt att vilja vara ett sammanhållande organ för kolonisterna. Allt med autentiska inlägg och den tidens odlingsråd och språkbruk.

Nästa år är det vår förenings tur att fylla 100 år! Intressant därför att följa hur förbundet här och fortsättningsvis återger kolonirörelsens historia.

På sidan 46 i tidningen finns mer att läsa om förbundets monter på mässan, men också en talong med kod som berättigar till rabatt på entrébiljetten och ytterligare en talong som ger dig en mässpresent vid montern. Entrébiljetten kan också köpas på mässans hemsida med bra rabatt på priset om man uppger koden som finns i tidningen.

Vad mer som bjuds på mässan framgår i programmet som du hittar på deras hemsida. Klicka på länken nedan:

Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)Infört 26 februari 2018

Välkommen till föreningens årsmöte söndagen den 18 mars klockan 15.00. Observera den nya tiden!

Kallelsen till årsmötet med tillhörande årsmöteshandlingar har nu sänts ut elektroniskt till alla medlemmar som har angivit en e-postadress. De medlemmar som inte har lämnat någon sådan får i stället handlingarna per brev. Om Du inte har fått handlingarna på det ena eller andra sättet senast fredagen den 2 mars, var god kontakta föreningens kassör Monica Karlsson:
på mobiltelefon 0730-61 15 30
eller via e-post på adress monica.karlsson64@gmail.com.

På årsmötet kommer det inte att finnas några årsmöteshandlingar för utdelning. Om du vill ha handlingarna i pappersform, ta då med dem du fått per post eller skrivit ut från datorn.

Årsmötet avhålls i Bergshamra kyrkas samlingslokal den 18 mars klockan 15.00, kaffe med bröd kommer att serveras före mötet mellan 14.30 - 15.
Lokalen ligger i kyrkans undre våning. Kyrkans belägenhet i Bergshamra framgår av nedanstående länk.

Kyrkan

Väl mött!

Styrelsen

Infört 21 februari 2018

Djurliv på kolonin.


Peter Lamming har skickat denna bild tagen den 19 februari på några udda besökare i koloniområdet. Det är två rävar som parar sig och det har vi ju inte något förbud för i området.

Tack Peter för bilden!
Infört 14 februari 2018

Stort odlingsintresse för Bergshamra under kristiden.


Brist på mat, bränsle, kläder och skor gjorde vardagen tung och osäker. Det var ransoneringstid, kristid och dyrtid.
Åren 1917 och 1918 var verkligt svåra. Även 1919 blev ett besvärligt år, trots att kriget tagit slut.
En bit odlingsjord i Bergshamra och en möjlighet att bygga en egen liten stuga framstod för många som något mycket lockande vid den här tiden.

Tom Wall fortsätter sitt arbete med att dokumentera koloniföreningens historia inför dess 100-årsjubileum nästa år. Klicka nedan för att läsa dokumentet med hans intressanta redogörelse som behandlar tiden då koloniodlingen i Bergshamra fick sin början:

Stort odlingsintresse för Bergshamra under kristiden (Pdf-fil)

Dokumentet finns också under länken Minnesskrifter där många ytterligare historiska alster finns att tillgå.