Aktuellt/Senaste nytt
              Aktuellt/Senaste nyttInfört 18 september 2019

Äppeldag på Söderbrunns koloniförening.

Lördag den 28 september är det stor äppeldag på Söderbrunns koloniförening. Anmälningstiden är förlängd till den 22 september.

Läs mer i denna inbjudan:

Inbjudan till äppeldag (Öppnar ny sida)Infört 18 september 2019

Föredrag om Bergshamra koloniförenings hundraåriga historia på biblioteket i Bergshamra.

På torsdag den 26 september mellan kl. 18 och 19 på Bergshamra bibliotek kommer Jan-Olof Drangert från Bergshamra koloniförening att berätta och visa bilder om föreningens hundraåriga historia.

Ingen föranmälan behövs.Infört 18 september 2019

Brunnsviken renas med hjälp av aluminiumklorid.

Höst vid Brunnsviken. I bakgrunden ses båten som pumpar ut aluminiumklorid.


Lokaltidningen Mitt i Solna har på sin nätupplaga en artikel om en beprövad metod för att minska övergödningen i Brunnsviken. Planen är att pumpa ut aluminiumklorid i vattnet, vilket förväntas ge lägre fosforhalter, minska algblomningarna och ge ”en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup”.

Läs tidningens artikel här:

Så ska övergödda Brunnsviken räddasInfört 11 september 2019

Lokaltidningen Solna Direkt skriver om dagvattendammen och fårbetet.

Lokaltidningen Solna Direkt har en artikel på sin nätupplaga om den planerade dagvattendammen på Kulturlandskaparnas fårbetesmark. Den uppkomna situationen har man tidigare kunnat läsa om på vår hemsida.


Fårens betesmark ligger intill koloniföreningens mark och kolonisterna har i många år drygat ut fårens mat med överskottet från trädgårdarna. Här är det Maj som skänker av sina äpplen.

Läs tidningens artikel:

Slam från dammbygge kan förstöra fårens bete (Öppnar ny sida)

Tidningen i pappersform kommer ut fredagen den 13 september.Infört 9 september 2019

Arbets- och gemenskapsdagen den 7 september 2019

Lördagen den 7 september, som var en mulen dag med hot om regn hängande över koloniområdet, samlades ett antal arbetssugna kolonister på Tivolis parkering för årets sista arbets- och gemenskapsdag. Mari delade ut uppgifterna för arbetsdagen som tidigare annonserats via gruppmail, hemsida och anslagstavlor.

Läs om dagen:

Arbets- och gemenskapsdagen
Infört 9 september 2019

Dagvattendamm och fårbete.

Ulla Alm vid fårhagen.

Tidigare har man på hemsidan kunnat läsa om den dagvattendamm som planeras i fårhagen öster om koloniområdet på Tivoli. Dammen ska rena dagvattnet innan det når Brunnsviken. Höga stängsel har satts upp kring det planerade området och maskiner finns på plats. Dammens placering blir mitt i det område som nu används av Kulturlandskaparna som betesmark för föreningens får.

Detta har fått Kulturlandskaparnas ordförande, Ulla Alm, att protestera genom att tillskriva Länsstyrelsen, Mark & Miljödomstolen och Konkurrensverket.

Förbundet för Eko parken, Haga-Brunnsvikens vänner och Solna stad har fått ta del av skrivelsen som du kan läsa här:

Ulla Alms skrivelse (Öppnar ny sida)

Lokaltidningen Solna Direkt har också uppmärksammats om Kulturlandskaparnas farhågor inför dammen och gjorde därför ett reportage med Ulla vid fårhagen fredagen den 6 september. Artikeln presenteras sannolikt i nästa nummer av tidningen som utkommer fredagen den 13 september.
Infört 9 september 2019

Minnesskrifter om koloniområdets 100 år.

Förutom den minnesskrift skapad av Tom Wall som varje lottägare förärades vid jubileumsmiddagen finns ytterligare en skrift som blivit producerad med anledning av vårt hundraårsjubileum.

Den heter ”Hundraåring med växtkraft” och har underrubriken ”Några inblickar i Bergshamra koloniträdgårds historia och miljötänk”. Den är av eget intresse skriven av styrelseledamoten Jan-Olof Drangert och kan beställas direkt från honom via mail: janolof.drangert@gmail.com eller per telefon 070 937 01 79. Pris 40 kr.
Infört 6 september 2019

Föreläsning: att tänka på inför vintern...

Här en inbjudan från koloniföreningen Söderbrunn:

"Välkomna till höstens första föreläsning i vårt föreningshus Kärnhuset, Björnnäsvägen 39. Följ grusgången bort mot flaggstången så syns huset.

/Kursgruppen koloniföreningen Söderbrunn"

Klicka nedan för att se deras affisch:

Inbjudan till föreläsning
Infört 2 september 2019

Arbetet med dagvattendammen påbörjat.


Stängsel uppsatt på Pumphusvägen mot fårhagen.


Jonas från Kungsängens Entreprenad och Andreas från JVAB


Som tidigare meddelats på hemsidan har en geoteknisk undersökning gjorts på fårhagen mellan Tivoli och Ålkistan för att utröna markens hållfasthet för anläggning av dagvattendamm. Allt ser bra ut för detta och nu påbörjas arbetet med dammen som ska rena dagvattnet innan det når Brunnsviken. Det är bl.a. företagen JVAB och Kungsängens Entreprenad som utför arbetet som ska vara klart i april nästa år.

Så här skriver Solna stad om projektet:

Projektplan Dagvattendamm
Infört 28 augusti 2019

Frö- och växtbytardag den 7 september


Föreningens frö- och växtbytardagar har blivit uppskattade speciellt efter att de lagts i anslutning till arbetsdagens slut - och nu är det åter dags!

Så - ta med ditt gröna till föreningsstugan på höstens frö- och växtbytardag den 7 september när vi avslutar arbetsdagen c:a kl 12.30! Då har vi hunnit snygga till vårt område och fått någon korv och kaffe med bröd.

Märk upp medhavda växter och fröpåsar med respektive innehåll. Principen för aktiviteten är att du ger vad du kan och sedan väljer bland sådant andra har skänkt - även om du inte själv har haft något att bidra med. Allt med hänsyn till övriga intresserade!

Anna som skötte vårens frö- och växtbytardag tar hand om det hela även denna gång.

Välkommen!
Infört 28 augusti 2019

Arbets- och gemenskapsdag lördagen den 7 september.


Vi samlas på sedvanligt sätt och med förhoppningsvis bra väder på Tivolis parkering kl 10.00 och avslutar med gemensamt kaffe och korv med bröd vid föreningsstugan c:a kl 12.30.

Tänk på att:
- Vid samlingen på parkeringen, anmäla din närvaro till styrelsen så att du blir avprickad.
- Inte ha din bil parkerad på Tivolis parkering under arbetsdagens förmiddag,
  parkera istället utmed Tivolivägen.
- Om du INTE kan delta på arbetsdagen och vill utföra någon uppgift tidigare eller senare,
  meddela då detta i god tid före arbetsdagen till:
  Anna-Karin Åberg lott 89 tel: 070-99 86 547 eller på e-post: annakarin16@hotmail.com

Medlem som inte deltar på arbetsdagen, inte har anmält förhinder eller inte påtar sig någon uppgift på annan tid betalar 300 kr till föreningen enligt beslut taget på tidigare årsmöte.

Mycket beror på väder och uppslutning, men de planerade arbetena finns i detta dokument:

Arbetsuppgifter (Pdf-fil)

Container kommer att finnas på Tivolis och Ålkistans parkeringar.

Med hopp om bra väder!
Välkomna

Styrelsen Bergshamra koloniförening

Infört 28 augusti 2019

Container kommer till Tivoli och Ålkistan den 6 - 8 september.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA. Kvarnkullens återvinningscentral har ju tyvärr stängt och SÖRAB anger på nedanstående länk var vi i fortsättningen kan lämna vårt mer skrymmande avfall:

SÖRABs återvinningscentraler (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)

Infört 28 augusti 2019

En föreläsning om att ta hand om sin skörd.

Söndagen den 8 september har Östras studiekommitté arrangerat en föreläsning ute på Vaxmyra. Den handlar om att ta hand om sin skörd. Platserna är begränsade och för mer info om avgift och anmälan se bifogad affisch.

Med vänliga hälsningar

Kjell Eklind

Affischen (Öppnar ny sida)

Här är länken till koloniföreningen Vaxmyra:

VaxmyraInfört 21 augusti 2019

Jubileumsfirandet den 17 augusti 2019!

Läs mer om den minnesvärda dagen:

Jubileumsdagen
Äldre meddelanden

Här kan du återfinna äldre och en del inaktuella meddelanden. Klicka på länken:
Meddelandearkiv