Aktuellt/Senaste nytt
              Aktuellt/Senaste nytt

Infört 16 maj 2020

Plantera ett träd eller en buske för framtiden.

Föreningen har fått ett nyhetsbrev från Koloniträdgårdsförbundet. De berättar bla om sin kampanj för att plantera träd och buskar:

” Plantera ett träd eller en buske för framtiden. För att synliggöra koloniträdgårdarnas viktiga bidrag till den biologiska mångfalden har Koloniträdgårdsförbundet startat en trädkampanj. Målet är att plantera 1000 träd och buskar under perioden mars 2020 till augusti 2021. Kampanjen är en smygstart på firandet av förbundets 100-årsjubileum nästa år då förbundet vill fortsätta sprida kunskap om hur odlingsytor bidrar till livskraftiga stadsmiljöer.

Registrera din plantering på webben.

Att delta är enkelt! Plantera ett träd eller buske och utmana dina grannar och andra kolonister i föreningen att göra detsamma. Ju fler träd desto bättre. För att hålla koll på om målet 1000 träd nås är det viktigt att alla nyplanterade träd och buskar registreras. Så när trädet eller busken är i jorden, ta ett kort, gå in på älska träd (öppnar ny sida) och registrera din plantering. Mer information och trädinspiration kommer att läggas ut på förbundets hemsida under året. Fina priser kommer att lottas ut till medverkande.”
Infört 16 maj 2020

Fåren från Överjärva gård har anlänt.

Lördagen den 15 maj anlände de första fåren från Överjärva gård till Bergshamra. De fick inviga den nya betesplatsen intill Kraus väg.Fåren har en fin utsikt över koloniområdet!Infört 10 maj 2020

Information från styrelsen - parkeringen och den gemensamma gräsklipparen.

Styrelsen informerar följande:

Parkeringsbolaget Länsparkering gör fr o m den 1 maj daglig tillsyn av föreningens parkeringsplatser vid Tivolivägen. Medlemmarna uppmanas se till att ha årets gröna parkeringsdekal eller ett rosa tillfälligt parkeringstillstånd väl synligt i vindrutan.

Föreningens gräsklippare, som förvaras på lott 94, har flyttats till en ny plats på lotten. Den står nu mot söder, mot fårhagen/badplatsen.
Infört 10 maj 2020

Styrelsen går årets syn måndagen den 25 maj.

Så är det tid för styrelsen att göra årets syn enligt vårt årsmötesbeslut.
För att detta skall kunna genomföras på ett enkelt sätt, se till att din grind inte är låst.

Har du frågor till styrelsen så kan du bara vara närvarande på din lott.

I år är synen måndagen den 25 maj mellan kl 18.00 och c:a kl 20.

Hälsningar
Styrelsen för Bergshamra koloniförening
Infört 10 maj 2020

Arbetsdagen inställd - men ändå inte!

Styrelsen hade ju beslutat att inte genomföra någon traditionell arbets- och gemenskapsdag denna vår, mot bakgrund av rådande situation med nya coronaviruset/Covid-19. I stället blev det en anmodan: alla som kan behöver givetvis ändå hjälpas åt att ta hand om föreningens gemensamma ytor på behörigt avstånd från varandra.

Och det utfördes en hel del fina arbeten som nu spreds ut över flera dagar och händer. Här ett av dem:

Så här skriver Per-Åke (Pelle) om arbetet med vår flaggstång under lördagen:

"I strålande sol och med två meters avstånd var uppdraget att måla och byta lina på föreningens flaggstång.
Ett helt gång( dock under 50 ) kolonister från Ålkistan tog sig an detta högriskprojekt. När flaggstången väl var på marken slipades och målades den vit och fin. Det goda arbetet avslutades med en kaffetår med avstånd. När andra målningen är gjord, lina bytt och ny kula så kommer den att resas igen och ge glädje till oss alla.
Hälsar Pelle!"

Under söndagen restes som lovats den färdigmålade flaggstången med ny lina och kula:Foto: Monica KarlssonInfört 10 maj 2020

Första koloniloppisen på Furuvägen!

Under lördagen anordnades föreningens första loppis (i modern tid) och det skedde på Furuvägen. Arrangörer (eller försäljare) var Anette och Ingegerd.

Så här skriver Peter L. som var en av många som besökte loppisen:

"Tanken är att bli av med fina grejer ur överflödet och sen ordna en gatufest. Nästa tillfälle blir 14 juni vid Ålkistan och bouletävlingen. Ta ned eget bord och saker, eller skänk enstaka ting till dem som arrangerar."

Om bouletävlingen blir inställd sker samma sak med loppisen. Här kommer Peters bilder från lördagens loppis:
Infört 10 maj 2020

Bron över dagvattendammarnas utlopp är klar.

Nu är bron klar som gör att man gå runt Pipers park mot Ålkistan (eller tvärtom). Många har upptäckt den nya bron och att man nu kan promenera hela vägen.


Ewa är en av många som ville se den nya bron.
Mot väster ses den brygga som byggs för att man närmare ska kunna se de vattenväxter som kommer att planteras.
Infört 28 april 2020

Container kommer till Tivoli och Ålkistan den 8 -10 maj.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA. Kvarnkullens återvinningscentral har ju tyvärr stängt och SÖRAB anger på nedanstående länk var vi förslagsvis i fortsättningen kan lämna vårt mer skrymmande avfall:

SÖRABs återvinningscentraler (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)

Infört 27 april 2020

Arbetet med dagvattendammarna och våtmarken sett uppifrån!

Fredrik har har med hjälp av sin drönare gett oss aktuella bilder uppifrån över arbetet med dagvattendammarna och våtmarken. Mot öster kan man se den slingrande grusvägen som leder från Pumphusvägen, förbi dammarna bort mot stigen mellan Pipers park och Ålkistan. Där pågår arbetet med en bro över vattnet där det rinner ut i Brunnsviken. Det gör att man för tillfället inte kan gå hela stigens sträcka. Bron beräknas vara klar den 8 maj.


'
Vy mot öster.
'
Vy mot väster. Kolonister och flanörer har upptäckt våren.Infört 20 april 2020

Ändrade planer för arbets- och gemenskapsdagen.

Ändrade planer för arbets- och gemenskapsdagen den 9 maj Styrelsen har beslutat att inte genomföra någon traditionell arbets- och gemenskapsdag denna vår, mot bakgrund av rådande situation med nya coronaviruset/Covid-19.

Läs mer om de ändrade planerna och om den årliga synen:

Info om arbetsdag och synÄldre meddelanden

Här kan du återfinna äldre och en del inaktuella meddelanden. Klicka på länken:
Meddelandearkiv