Aktuellt/Senaste nytt
              Aktuellt/Senaste nytt


Infört 11 april 2021

SVT gör ett reportage i vår koloniförening.

Söndagen den 11 april gjorde SVT ett reportage i koloniföreningen hos Kerstin på Ekvägen 63. Generalsekreterare Ulrica Otterling från Koloniträdgårdsförbundet fanns också på plats hos Kerstin och berättade bl.a. om hur kolonirörelsen kom till Sverige. Hon berörde också suget efter platser att odla på i storstäderna, inte minst nu pga den rådande pandemin.

Kerstin är ju ett strålande exempel på vad - och hur mycket man kan odla i en koloniträdgård!


Utanför Ekvägen 63
Från vänster Ulrica Otterling, Kerstin Hagblom och till höger reportern Lotta Fahlberg med fotograf från SVT.

Hela reportaget finns att se på SVT Play under Nyheter och sedan Helgstudion med dagens datum. Programmet Helgstudion innehåller en kavalkad av olika nyheter som nog kan vara intressanta, men för att se sekvenserna från kolonin så kan du hoppa fram till tiden 01:17:50 - 01:24.23. Här talar Ulrika från Koloniträdgårdsförbundet. Längre fram i programmet med tiden 02:51:07 - 02:54:18 ser vi vår Kerstin berätta om sina odlingar.

Nedan finns en länk till senaste programmet från den 11 april:

Senaste HelgstudionKerstin visar hur man ympar.
Infört 11 april 2021

Kursen Förökning av växter avhållen i fint väder.Mattias gör sig redo för kursen.

Så har föreningens första kurs för året avhållits!

Den ägde rum hos Mattias i hans trädgård på Ängsvägen 13. Vi som samlades i fint vårväder fick nu ta del av hans gedigna kunskap och erfarenhet från hans roll som trädgårdskonsulent.

Mattias berättade bl.a. om fröer där vissa gror i ljus medan andra behöver mörker. Några kan ligga i jorden länge, kanske upp mot 100 år, och som först efter en brand väcks till liv. Vidare fick man veta det mesta om förökning med sticklingar. Också hur man kan föröka bärbuskar genom avläggningar, dvs att böja ett årsskott ner i jorden där det sedan gror.

Mycket mer avhandlades, bl.a. om ympning, lökar, rosor, fruktträd osv. Det bästa var att Mattias med egna växter praktiskt kunde visa hur man skulle utföra de olika momenten. Han fick en del frågor från deltagarna under kursen och de fortsatte också vid den avslutande kaffestunden med hemgjorda kärleksmums.

Efter en mycket intressant och bra kurs gick vi sedan hem till våra egna lotter, kanske för att praktisera våra nyfunna kunskaper!
Infört 11 april 2021

Nu har vi vatten, men se upp för kalla nätter!

Vattenpåkopplingen fungerade utan några problem. Nu är det ganska fint vårväder, men det är tidigt på säsongen och det kan fortfarande bli klara och kalla nätter. Täck därför din egna kranar och anslutningar någon tid framåt så de inte fryser sönder.

Flera avtappningsventiler ska stängas innan vattnet kan slås på. Peter och Peter sliter med brunnslocket där en av ventilerna finns.Infört 30 mars 2021

Vattnet kopplas på lördagen den 10 april kl. 12.

Nu får vi vatten!

Du har väl stängt dina egna anslutningar och kranar inför påkopplingen?!
Om problem med påkopplingen uppstår skjuts denna upp och nytt datum meddelas på hemsidan och anslagstavlorna.

OBS!
Lottägaren eller någon denne utser bör närvara vid påkopplingen av vattnet. Detta för att kontrollera att inget läckage uppstår och åtgärda felet om så sker. Det kan bli problem med anslutningar vid påkopplingen även om allt varit perfekt vid avstängningen på hösten.

Risk för sönderfrysning kan finnas efter påkoppling, så kom ihåg att isolera kranar och anslutningar någon tid efteråt.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för öppna eller sönderfrusna kranar/anslutningar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Vattenansvariga:
Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, tel 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, tel 076-245 00 00

Parkeringstillstånd lämnas ut.

Årets parkeringstillstånd lämnas ut i anslutning till att vattnet släpps på den 10 april. Utdelningen sker 12:30-13:00 vid Tivoliparkeringen. De fasta tillstånden (klisterdekaler) är avsedda endast för medlemmar och kopplas därför till medlemmens registreringsnummer, som ska uppges vid utlämnandet. De tillfälliga tillstånden fylls i för hand och gäller, som tidigare, max 14 dagar.

Så här fyller du i de tillfälliga tillstånden:

Tillstånd för bilparkering vid Tivoli. Pdf-fil
Infört 30 mars 2021

Tivolivägen rustas upp.Potthål på Tivolivägen, ett långvarigt gissel.
Hoppas de försvinner efter upprustningen.

Styrelsen har skickat ut ett meddelande till oss kolonister där det berättas om vårens aktiviteter. Här återges avsnittet angående upprustningen av Tivolivägen:

"Tivolivägen rustas upp.

Enligt uppgifter från Solna stad kommer Tivolivägen att rustas upp med preliminär start den 6 april. Såvitt vi vet innefattar arbetet bland annat dikning längs västra sidan av vägen och påfyllnad av material så att vägen får rätt lutning och avrinning. Förhoppningsvis minskar detta även spridningen av damm från vägen.

Arbetet kan medföra begränsad framkomlighet under några dagar, håll utkik efter mer information på hemsidan och anslagstavlor."

Potthål på Tivolivägen. Hur bildas de? Wikipedia har svaret:

"Ett potthål eller slaghål är en skålformad grop i en vägbana. De uppstår främst i dåligt dränerade vägbanor. I grusvägar börjar potthål som små, beskedliga gropar. När dessa sedan fylls med stillastående vatten slammas en del av vägmaterialet upp, och följer sedan med när passerande bildäck skvätter bort vattnet."

Infört 20 mars 2021

Många intressanta kurser i år - och vi börjar direkt när vi får vårt vatten!

Efter sina diskussioner under vintern presenterar här styrelsen årets beslutade kurser. Svårt att inte anmäla sig till alla!

"Odlingsåret 2021 blir ett år då vi får chans att lära oss mycket nytt i vår koloniförening. Samma dag som vi sätter på vattnet har vi årets första studieaktivitet. Kursledare är vår egen Mattias Svanström:

FÖRÖKNING AV VÄXTER

Tid: 10 april klockan 14:00 – 15:30
Plats: Samling hos Mattias Svanström lott 13
Kostnad: Täcks av bidrag från Koloniträdgårdsförbundet
Antal deltagare: De första åtta som anmäler sig, en per kolonilott
Anmälan: Skicka e-post till Kerstin Lundin Hagblom, keluha@telia.com
Frågor: Kerstin Lundin Hagblom 070-33 83 949

Kursupplägg:

• Hur förökas våra vanliga trädgårdsväxter och varför används olika metoder?
• Lämplig tidpunkt
• Kulturarvsväxter och bevarandeinitiativ som föreningen Sesam
• Annueller/sommarblommor
• Perenner/fleråriga växter
• Buskar och träd
• Vad bör man tänka på så att man inte sprider sjukdomar?

……………………………………………………………………

Övriga kurser som vi återkommer med inbjudan till:

• Beskärning 5 juli, kväll
• Örter, datum ej bestämt
• Planera en rabatt/trädgård (september)
• Skadegörare, sjukdomar och invasiva växter (augusti)"
Infört 20 mars 2021

Stäng dina kranar inför påkopplingen av vattnet!

Senast den 1 april skall egna vattenkranar och kopplingar vara stängda.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för eventuellt öppna kranar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Preliminärt datum för påkoppling av vattnet är lördagen den 10 april. Idag när det är vårdagjämningen ser det ganska ljust ut vädermässigt, men om det senare blir problem med kylan eller något annat, skjuts påkopplingen upp åtminstone en vecka.
Detta meddelas i så fall på hemsidan och anslagstavlorna.

Vattenansvariga:

Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, telefon 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, telefon 076-2450000
Infört 14 mars 2021

Nya sopstationen är på plats

"Nya sopstationen är på plats".

Så inleds artikeln i lokaltidningen "Mitt i Solna" angående den nya anläggningen för grovsopor i Rissne. Det är en mindre anläggning för grovsopor som till viss del ersätter den nerlagda återvinningscentralen Kvarnkullen i väntan på att en större central byggs. Vad man får och inte får lämna på den nya grovsopstationen kan du läsa om i tidningen nedan. Man kan inte lämna trädgårdsavfall!

Klicka nedan för att komma till tidningen. Artikeln finns på sidan nr 6:

Mitt i Solna, nummer 10

Hur man hittar dit, öppettider och övrig information via länken nedan:

Grovavfallspunkt Valkyriavägen Sundbyberg (Öppnar ny sida)

(Denna länk finns också under Länkar på vår hemsida.)Infört 13 mars 2021

Den digitala Trädgårdsmässan 25 - 28 mars

Den första blyga blåsippan siktad den 5 mars i Pipers park.
Blåsippor och trädgårdsmässa, då är det vår!

Så här skriver Nordiska Trädgårdar på sin hemsida:

"VÄLKOMMEN TILL TRÄDGÅRDSMÄSSAN
Digitalt event 25-28 mars 2021

Välkommen till mötesplatsen för alla trädgårds- och odlingsentusiaster!
I år ställer Trädgårdsmässan om till ett digitalt event i tre delar: Trädgårdsmorgon, Föredragsserien och Trädgårdsträffen."

Läs mer

Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)

Äldre meddelanden

Här kan du återfinna äldre och en del inaktuella meddelanden. Klicka på länken:
Meddelandearkiv