Aktuellt/Senaste nytt
              Aktuellt/Senaste nyttInfört 20 maj 2019

Dags att förnya tillståndet för latrinkomposten.


Inom den närmaste tiden får alla kolonister i Solna ett brev tillsammans med ett informationsblad om latrinkompostering från Solna stad som inleds så här:

"2009 hade miljö- och byggnadsförvaltningen (dåvarande miljö- och hälsoskyddsförvaltningen) ett större tillsynsprojekt på avlopp och latrinhantering inom Solnas koloniföreningar. I samband med detta uppmanades alla ägare av kolonistugor att söka tillstånd för kompostering av latrin. Förvaltningen utfärdade tillstånd till alla sökande. Tillstånden utformades med en tidsbegränsning på 10 år, vilket innebär att samtliga tillstånd löper ut den 31 december 2019. Därför är det nu dags att förnya sitt tillstånd."

Du kan redan nu läsa hela brevet och även det medföljande informationsbladet här:

Brev gällande förnyelse av tillståndet för latrinkompost

Informationsblad för latrinkompost

I brevet finns en länk till den ansökningsblankett för latrinkompostering som ska användas. Nedan hittar du den:

Ansökningsblankett för kompostering av latrin

Brevet, informationsbladet och blanketten har ersatt de tidigare "latrindokumenten" från Solna stad och finns som vanligt under länken Dokument i menyn:

Dokument
Infört 19 maj 2019

Fåren från Överjärva gård anlände till Tivoli den 19 maj.


Den årliga vandringen med Kulturlandskaparnas får från Överjärva gård till sommarens betesmarker på Tivoliområdet ägde rum söndagen den 19 maj. Aktiviteten samlar alltid många ledsagare men också stor publik utmed vägen, som här när man passerade genom koloniområdet. Årets vandring avslutades sedan på ängen mellan Tivoli och Ålkistan.

Infört 16 maj 2019

Styrelsen går årets syn den 27 maj.

Så är det tid för styrelsen att göra årets syn enligt vårt årsmötesbeslut.
För att detta skall kunna genomföras på ett enkelt sätt, se till att din grind inte är låst.

Har du frågor till styrelsen så kan du bara vara närvarande på din lott.

I år är synen måndagen den 27 maj mellan kl 18.00 och c:a kl 20. Synen påbörjas på Ålkistan och fortsätter sedan på Tivoli.

Hälsningar
Styrelsen för Bergshamra koloniförening
Infört 13 maj 2019

Frö- och växtbytardag den 25 maj.

 

Föreningens frö- och växtbytardagar har blivit uppskattade speciellt efter att de lagts i anslutning till arbets- och gemenskapsdagens slut - och nu är det åter dags!

Så - ta med ditt gröna till föreningsstugan på höstens frö- och växtbytardag den 25 maj när vi avslutar arbetsdagen c:a kl 12.30! Då har vi hunnit snygga till vårt område och fått någon korv och kaffe med bröd.

Märk upp medhavda växter och fröpåsar med respektive innehåll. Principen för aktiviteten är att du ger vad du kan och sedan väljer bland sådant andra har skänkt - även om du inte själv har haft något att bidra med. Allt med hänsyn till övriga intresserade!

Anna som skött föreningens frö- och växtbytardagar sedan några år tar hand om det hela även denna gång.

Välkommen!

Infört 13 maj 2019

Arbets- och gemenskapsdag lördagen den 25 maj.


Vi samlas på sedvanligt sätt och med förhoppningsvis bra väder på Tivolis parkering kl 10.00 och avslutar med gemensamt kaffe och korv med bröd vid föreningsstugan c:a kl 12.30.

Tänk på att:
- Vid samlingen på parkeringen, anmäla din närvaro till styrelsen så att du blir avprickad.
- Inte ha din bil parkerad på Tivolis parkering under arbetsdagens förmiddag,
  parkera istället utmed Tivolivägen.
Om du INTE kan delta på arbetsdagen och vill utföra uppgift vid annat tillfälle, meddela då detta före arbetsdagen till Pia Åkerman lott 4 på e-post paakerman@hotmail.com eller Anna-Karin Åberg lott 89 på e-post annakarin16@hotmail.com

Medlem som inte deltar på arbetsdagen, inte har anmält förhinder eller inte påtar sig någon uppgift på annan tid, betalar 300 kr till föreningen enligt beslut taget på tidigare årsmöte.

Mycket beror på väder och uppslutning, men de planerade arbetena finns i detta dokument:

Arbetsuppgifter (Pdf-fil)

Container kommer att finnas på Tivolis parkering.

Med hopp om bra väder!
Välkomna

Styrelsen Bergshamra koloniförening

Infört 13 maj 2019

Container kommer till Tivoli den 24 - 26 maj.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)


Infört 7 maj 2019

Bergshamra tar priset.

Tom Wall berättar i denna artikel att en duktig kolonist förr brukade belönas med diplom eller pokal för sin odlingsgärning och skötsel av lotten. Bergshamra var en av föreningarna som ofta erhöll utmärkelser och därmed också ett positivt omnämnande i tidningarna. Detta betydde mycket för synen på området och hela kolonirörelsen. Att premiera kolonister har väl idag nästan helt försvunnit, eller i allafall blivit mera sällsynt.


Ett diplom för tredje pris i kategorin trädgårdsalster från trädgårdsutställningen på Strömparterren 1923
till kolonisten Adolf Salomonsson på lott 71 i Bergshamras gamla koloniområde

Läs mer:

Bergshamra tar priset

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

MinnesskrifterInfört 30 april 2019

Filminspelning på Tivoli - igen!

Martin från filmsällskapet dirigerade bilarna.

Tisdagen den 30 april invaderades åter Tivoliområdet av kameramän, ljussättare, ljudtekniker, statister och ett antal flera yrkesgrupper inom filmen. De fortsätter med ytterligare några scener inför dramaserien Bk1, som berättades om vid den första filminspelningen i mars i år. Serien kommer att visas i 8 avsnitt på SVT nästa år. Mycket är hemligt, några spännande bilder fick inte tas denna gång heller, men här är ändå några. Spännande att se koloniområdet återgivet i serien, något kommer väl med!

Tivolivägen fylldes snart av lastbilar och statister.
En actionscen med insatsstyrka som slår till mot lott 74 filmas.
Du kan läsa mer om serien här. Kanske också söka som statist...

Bk1

Infört 30 april 2019

Familjedagen på Tivoli den 28 april.

Söndagen den 28 april infann sig en stor publik - med ett flertal kolonister - vid Tivoli brygga när Solna stad invigde sitt pågående natur- och kulturvårdande arbete i Tivoli. Invigning skedde vid skulpturen Hjärtat av Eva Lange.

Konstnären Eva Lange berättar om sin skulptur.

Invigningstal av Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.

Nya skyltar till Pipers park fanns på plats.


Del av skylt som troligen kommer att återfinnas senare utmed Hälsans stig.

Därefter en guidad vandring till Kafé Sjöstugan med introduktioner av bl.a. stadsträdgårdsmästaren Nils Forsberg som stannade till vid skulpturen flöjtspelaren.

Programmet ägde rum i samband med Vattendag - Håll Brunnsviken ren som arrangeras av Bergshamra för alla på Kafé Sjöstugan där fortsatta aktiviteter ägde rum på eftermiddagen.


Infört 26 april 2019

Container kommer till Ålkistan den 10 - 12 maj

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning.

Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll. Inga säckar i containern!

Övrigt avfall kan lämnas på återvinningsstationen vid ICA eller köras till Kvarnkullens återvinningsstation vid Rissne.

Läs mer om öppningstiderna och hur man hittar dit:

Kvarnkullens återvinningsstation (Öppnar ny sida)

En närmare återvinningsstation för miljöfarligt avfall såsom kemikalier, batterier, mindre ljuskällor och mindre el-avfall, är OKQ8:s miljöstation. Man lånar nyckel till stationen inne på bensinstationen, observera öppettiderna. Du finner adressen och öppettiderna på länken nedan:

OKQ8 Bergshamra (Öppnar ny sida)

 

Äldre meddelanden

Här kan du återfinna äldre och en del inaktuella meddelanden. Klicka på länken:
Meddelandearkiv