Aktuellt/Senaste nytt
              Aktuellt/Senaste nytt
Infört 25 mars 2020

Vattnet kopplas på söndagen den 5 april kl. 12.

Du har väl stängt dina egna anslutningar och kranar inför påkopplingen?!
Om problem med påkopplingen uppstår skjuts denna upp, och nytt datum meddelas på hemsidan och anslagstavlorna. Det är inte bara eventuell kyla som kan förhindra påkopplingen, utan även möjligheten att vår ventil på Pumphusvägen kan ha påverkats av den tunga trafiken som nyttjat vägen vid dammbygget.

OBS!
Lottägaren eller någon denne utser bör vara närvarande inför påkopplingen för att kontrollera och åtgärda om läckage uppstår, vilket kan hända även om allt varit perfekt vid avstängningen på hösten.

Risk för sönderfrysning kan finnas efter påkoppling, så kom ihåg att isolera kranar och anslutningar någon tid efteråt.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för öppna eller sönderfrusna kranar/anslutningar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Vattenansvariga:
Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, tel 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, tel 076-245 00 00
Infört 25 mars 2020

Missa inte Trädgårdsmässan live!

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö är ju inställd med anledning av Covid-19, men några inslag kommer vi att kunna följa på nätet. Så här ser deras inbjudan ut:

"Missa inte Trädgårdsmässan live på torsdag!

Vi vill göra något för våra fantastiska besökare då vi i år inte får genomföra Nordiska Trädgårdar på utsatt datum med anledning av Covid-19. Därför kommer vi nu istället att livesända utvalda godbitar från mässan på Facebook den 26 mars!

Vi har i samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) och OdlingsTV plockat ut härliga inslag som bland annat Årets pelargon, utställarerbjudanden, tips och trix inför kommande säsong och en massa annat spännande som du nu kommer kunna uppleva live hemifrån och det kostar absolut ingenting att ta del av sändningen.

Mer information kommer inom kort på vår hemsida och sociala medier men boka redan in nu och förbered dig på en blomstrande glädjeboost som startar kl. 08.45 den 26 mars - vi ses och hörs då!"

Här är länken till Nordiska Trädgårdar:

Nordiska Trädgårdar
Infört 20 mars 2020

Stigen mellan Ålkistan och Pipers park iordningställs!

Stigen som idag är svår att anvånda pga det myckna regnandet, ska nu göras promenadvänligare.
Markväv läggs ut av Andreas för att förhindra den nya beläggningen att sjunka ner. Ogräset hålls också borta.


Beläggningen hämtas från denna hög innehållande grus och sprängsten. Allt beräknas vara klart nästa vecka enligt Andreas.Infört 20 mars 2020

Stäng dina kranar inför påkopplingen av vattnet!

Senast den 1 april skall egna vattenkranar och kopplingar vara stängda.

Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för eventuellt öppna kranar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

Preliminärt datum för påkoppling av vattnet är söndagen den 5 april. Idag när det är vårdagjämningen ser det ljust ut vädermässigt, men om det senare blir problem med kylan eller något annat, skjuts påkopplingen upp åtminstone en vecka.
Detta meddelas i så fall på hemsidan och anslagstavlorna.

Vattenansvariga:

Tivoli: Peter Hagström, Rosenvägen 56, telefon 0732-28 42 16
Ålkistan: Lars Erixon, Kanalvägen 1, telefon 076-2450000
Infört 12 mars 2020

Trädgårdsmässan kommer inte att genomföras på utsatt datum.

Följande har meddelats från Stockholmsmässan:

"Trädgårdsmässan kommer inte att genomföras på utsatt datum

Stockholmsmässan kommer inte att genomföra Nordiska Trädgårdar 26-29 mars 2020. Detta mot bakgrund av regeringsbeslutet om att begränsa större folksamlingar i syfte att minska risken för spridning av COVID-19.

Säkerhet och hälsa fortsätter vara vår högsta prioritet och detta beslut är en försiktighetsåtgärd för att skydda vårt samhälle. Självfallet är det ytterst beklagligt att både besökare och utställare påverkas av det här.

Vänliga hälsningar,
Nordiska Trädgårdar"
Infört 8 mars 2020

Föreningens årsmöte avhållet den 7 mars.


Det har varit vårlikt länge, någon snö har vi knappt sett, och denna dag liknade de tidigare när över fyrtiotalet kolonister samlades till föreningens årsmöte. Denna gång i en samlingslokal på Barks väg 14.

Här kommer några anteckningar från mötet:

Vid ankomsten och avprickningen välkomnades man med kaffe med bröd. Nu delades det också ut dekaler - som i år är gröna - och tillfälliga tillstånd för parkering vid Tivoli. De som inte deltog på årsmötet kan hämta dessa hos föreningens kassör Monica Karlsson på Rosenvägen 50. Telefon: 0730-61 15 30.

Hur du fyller i det tillfälliga parkeringstillståndet förklaras via länken nedan som också återfinns permanent under länken Dokument i menyn:

Parkering


Årsmötets ordförande Helena Westerling och sekreteraren Anna-Karin Åberg.

Ordförande Pia Åkerman hälsade välkommen, presenterade medlemmarna i styrelsen och våra nya medlemmar i föreningen, varefter Helena Westerling från Koloniträdgårdsförbundet hälsades välkommen och valdes till mötesordförande och vår sekreterare Anna-Karin Åberg till mötets protokollförare. Därefter hölls en tyst minut för tre av föreningens medlemmar som gått bort under året.

Kassören Monica Karlsson redovisade föreningens ekonomi.

Motionen om att med bom eller kedja hindra obehörig parkering på Tivoli avslogs enligt styrelsens beslut. Man kommer att anmoda Länsparkeringen att göra tätare inspektioner istället.

Styrelsen presenterade sitt förslag om att man måste meddela styrelsen före annonserade arbetsdagar om man inte kan delta. Om det då tilldelade arbetet inte utförs, återförs arbetet till ordinarie arbetsdag och kolonisten debiteras gällande avgift. Förslaget antogs av mötet.


Per-Åke Pettersson redovisade valberedningens förslag till styrelse och revisorer.
Foto: Peter Lamming
Valberedningens förslag antogs, se nedanstående länkar:

Styrelsen 2020

Revisorer 2020

Sittande valberedning hade avböjt omval och mötet valde följande valberedning för år 2020:

Valberedningen 2020


Det blev diskussioner bl.a. om våra alltför höga häckar där riktlinjerna för höjden ansågs vara för vaga. Hur vi vattnar våra trädgårdar blev livligt behandlat. Förslag lades fram om ett förbud mot att vattna med slang eller spridare mellan kl. 11 och 16, men detta mildrades till en rekommendation. Använd uppsamlat regnvatten i största möjlighet blev rådet som också stämmer med vår strävan att bli miljödiplomerade.

Sedan berättade Helena Westerling om den stundande trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar där förbundet har en egen monter. Här är länken till mässan:
Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)

Hon avslutade med att förbundet fyller 100 år nästa år. Nu förärade hon också vår förening en penninggåva och förbundsflagga eftersom vi hade vårt 100-årsjubileum förra året.

Helena överlämnar gåvorna till föreningens avgäende ordförande Pia Åkerman.


Vackra blombuketter överlämnades till avgående styrelseledamöter och valberedning. Här är det Göran Björk i valberedningen som får sin bukett genom styrelseledamoten Mattias Svanström.


Del av den nya styrelsen samlad. Tyvärr var inte alla ledamöter närvarande varför man skjuter på det planerade konstituerande mötet.
Från vänster ses suppleanten Kerstin Hagblom, ledamoten Mattias Svanström, Kassören Monica Karlsson, ordföranden Per-Oskar Gundel och längst till höger ledamoten Per-Åke Jonsson.
Frånvarande ledamöter: Kristina Björkman och Carina (Kicki) Rosendahl.
Infört 2 mars 2020

Nya fårhagen färdigställs.

Hagen som utstakats för att ersätta förlorad betesmark för fåren när dagvattendammarna anlades, färdigställs nu. Stängsel sätt upp runt om och fåren får en avundsvärd utsikt över koloniområdet.
Infört 27 februari 2020

Östra regionens kurser under mars.

Information från Östra regionen:

"Ni har väl sett att Östra regionen har tre kurser under mars?

Redan 5 mars är en kurs om fröer, kanske det mest intressanta i våra trädgårdar. Hur det lilla fröet blir till stora plantor. Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12N, klockan 18

11 mars berättar Ulf Nilsson Koloniträdgårdsförbundet och FOR om vad som gäller för invasiva växter, Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12 N, klockan 18.

15 mars har vi en kurs för dem som vill lära sig grunderna för trädbeskäring, Bergshamra koloniträdgård, Solna, klockan 13.00

Anmäl till: kjell.eklind@studieframjandet.se"

Nedan hittar du regionens inbjudan till kursen om fröer:

Inbjudan (Pdf)Äldre meddelanden

Här kan du återfinna äldre och en del inaktuella meddelanden. Klicka på länken:
Meddelandearkiv