Aktuellt/Senaste nytt
              Aktuellt/Senaste nytt
Infört 5 juli 2019

Våra vägnamn.

I ett tryckt meddelande från styrelsen daterat 1 juni 1938 som delades ut till kolonisterna fanns en inbjudan att ”inkomma med förslag till namn på vägarna inom koloniområdet, helst blomster- och växtnamn."

Tom Wall berättar om hur vägarna i det gamla området fick sina namn. En del av dessa namn följde med när området flyttade till Tivoli och Sköndal.

Kolonivägen var den längsta vägen, närmare 500 meter lång, i det gamla området.
Foto: Göran H. Fredriksson

Läs mer:

Våra vägnamn

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter

Infört 30 juni 2019

Så var årets jakt på mördarsniglarna.


Efter en fin varm dag samlades på lördagskvällen den 29 juni ett antal kolonister vid föreningsstugan för att tillsammans genomföra den mördarsnigeljakt som nu blivit tradition. Många hade varit fundersamma inför årets jakt; Torr början på vår och sommar och dessutom den gemensamma spridningen av järnfosfat förra året i nästan alla våra trädgårdar. Chansen att hitta någon syntes vara liten. Skulle vi ställa in? Nej, sommarkvällen var behagligt ljum och snart startade jakten som fick bli en kortare promenad i området för att åtminstone kontrollera om det överhuvudtaget fanns några sniglar.


Här är de första snigeljägarna på plats. Ytterligare deltagare anslöt efterhand. Den yngsta jägaren var den som upptäckte de flesta sniglarna, men överlät själva plockandet till oss övriga!


Jo, visst hittades sniglar! På en halvtimme fångade kvällens tio jägare 129 stycken! Här har man stannat till utanför lott 59.

Sniglarna finns och fler vågar sig nog fram vid fuktigare väder. Och minns att varje snigel kan ge en avkomma på 400 st, så varje fångad snigel är betydelsefull! Den årliga gemensamma jakten på våra allmänna ytor är viktig som en påminnelse om snigelfaran, men viktigast är den fortlöpande plockningen på den egna lotten som håller snigelbeståndet på en rimlig nivå.
Infört 22 juni 2018

Förbud mot att lämna invasiva växtrester på Kvarnkullens återvinningsstation.
Förbudsskylt vid Kvarnkullens återvinningsstation.
Foto: LindaInfört 22 juni 2018

Jakt på mördarsniglar lördagen den 29 juni.


Trots järnfosfat och torr och varm vår finns de!
Ullas roliga affisch har uppmanat oss till snigeljakt under alla år!


Låt oss bevara trädgårdstrivseln!

Tyvärr är den spanska skogssnigeln - mördarsnigeln - här för att stanna, men med en del åtgärder, däribland plockning, kan vi hålla mängden på acceptabel nivå. Alla kolonister förstår att decimera beståndet av dessa sniglar på den egna lotten, men vi behöver även tillsammans ta en genomgång av närområdets vägar och ytor. Med denna gemensamma jakt som startade för 12 år sedan har vi nog även minskat mängden i våra egna trädgårdar.

Förra året köpte föreningen in järnfosfat och lät sprida ut detta i stort sett på alla lotter, så stammen av sniglar har förstås minskat. Våren har dessutom varit osedvanligt varm och torr, så varför då gå ut och jaga sniglar? Jo, om inte annat för att se om de minskat i antal i närområdet mot tidigare år - och fånga de som ändå säkert finns där! Förra året med liknande torrt vårväder oskadliggjordes närmare hundratalet sniglar under en timmes jakt!

Kom därför till föreningsstugan lördagen den 29 juli kl. 22, så går vi tillsammans ut på snigeljakt någon timme för att utröna vad som finns. Hoppas vi inte hittar några!
Ta med redskap efter tycke, t.ex. lång grilltång, sax, ficklampa och plastpåsar för insamling. Och myggstift!

Ingen föranmälan behövs!
Infört 22 juni 2019

Midsommarfirande på kolonin


På midsommaraftonens förmiddag samlades ett tiotal kolonister för att förbereda vår lunchträff som nu blivit en tradition. I år var vädret med oss, förra året fick den ju tyvärr ställas in pga av storm och regn.

Först och främst gällde förstås att klä midsommarstången och med hjälp av Mattias bands först björklöv runt stången som sedan smyckades med blommor från allmänningen och trädgårdarna. Där återfanns rosor, iris, dagliljor, schersmin för att bara nämna några.

Under egen sång hängde Peter och Mari upp ringarna som Linda bundit och till sist också flaggspelet.

Så var det dags att samlas med medhavd midsommarmat och dryck.

Alla trivdes i det fina sommarvädret och det goda sällskapet.

Var säker på att lunchträffen återkommer nästa år!


Infört 19 juni 2019

Intressenter på informationsträff


Söndagen den 16 juni och tisdagen den 18 juni hade Krista - som ansvarar för intresselistan - bjudit in de nytillkomna på listan till en informationsträff i hennes och Per-Åkes stuga.

Bland söndagens alla glada intressenter ses ett par blivande kolonister som snart kommer att presenteras för övriga medlemmar.

Denna familj anlände något senare på söndagen, men fick också en hel del information.

Tisdagens möte avhölls i den ljumma sommarkvällen.

De som haft möjlighet att komma fick nu veta det mesta om vad det innebär att vara kolonist, dennes rättigheter och skyldigheter, men också glädjen med den gemenskap vi har i vår förening och att kunna odla växter och grönsaker i egen trädgård. Krista talade om att föreningen inte har anställda som sköter verksamheten utan att allt detta fungerar genom ideellt arbete i styrelse och genom förtroendeposter. Därför är det viktigt att alla medlemmar här kan bidra efter intresse och förmåga.

Många praktiska frågor behandlades såsom vatten och avlopp. Vidare förklarades kolonistens nyttjanderättsavtal med föreningen och föreningens arrendeavtal med Solna stad där vårt läge i Nationalstadsparken ses som en garanti för koloniområdets fortbestånd. Deltagarna blev säkert övertygade om det fina med att vara kolonist eftersom träffarna kunde hållas ute i trädgården i ett strålande sommarväder! Och sedan också fick se Per-Åkes bildspel över ett helt verksamhetsår med många trevliga gemensamma aktiviteter!

Infört 17 juni 2019

Bouletävlingen avgjord i strålande sommarväder.

Den elfte bouletävlingen avgjordes den 15 juni i samma fina sommarväder som förra året. Blir resten av sommaren likadan? Åtta spelare hade mött upp vid föreningsstugan för att premiärspela på Ålkistan, vid alla tidigare tillfällen har man tävlat på Tivolis parkering. Arrangörer för tävlingen skulle vara förra årets vinnare Lars och Kerstin. Tyvärr kunde inte Kerstin delta, men med Ewa som fullgod ersättare och Peter som bisittare och van tävlingsledare kunde ju inget gå fel.


Efter lagindelning som skedde genom lottning kom spelet snart igång. Peter talar om förutsättningarna, först till 7 poäng gällde i matcherna.

Som tidigare år fanns förfriskningar, medaljer och pokal på plats. Nya segrare skulle nu skaffa inteckningar i pokalen där Per-Åke och Sture har två inteckningar, om någon av dem blir årets vinnare och får en tredje inteckning, blir pokalen hans! Den ursprungliga pokalen erövrades år 2012 av Lennart efter hans tre segrar.

Här några bilder från tävlingen:


Man kan tro att Lars redan har vunnit, men han visade sig vara en hejare på att jonglera! Men nu var det ju inte riktigt det som tävlingen gällde...


Sture spelar ut!Sture spelade ut så stort så han vann finalen tillsammans med Peter. Och inte bara det, han fixade sin tredje inteckning i pokalen och erövrade den därmed för alltid! Här får han pokalen ur Ewas hand.

Ett stort tack till Lars och Ewa för ett fint arrangemang! Och nästa år är det segrarna Peter och Sture som tar hand om bouletävlingen, troligen på Ålkistan igen.Här är de som mötte upp till bouletävlingen:
Från vänster: Lars, Seyed, Peter, Ewa, Sture, Linda, Gittan, Per-Åke och längst till höger Kjell.

Fotograf: Gunnel

Infört 12 juni 2019

Kommentarer från styrelsens årliga syn av koloniområdet.Varje år gör föreningens styrelse en rundvandring i området, sk syn, för att kontrollera att medlemmarna sköter sina lotter och sitt närområde enligt vårt arrendeavtal med Solna stad. Vidare har vår kassör noterat att det är många bilar på Tivoliparkeringen som troligen inte tillhör kolonisterna. Hon har därför kontaktat Länsparkering bevakning och bett dem hålla lite uppsikt på bilar som inte har parkeringstillstånd. Tänk därför på att det är viktigt att ha sin parkeringsdekal synlig i rutan och att eventuella gäster har ett parkeringstillstånd, så ingen får felaktiga parkeringsböter.

Här kommer en redogörelse i allmänna ordalag om årets syn som företogs den 27 maj:

"Nu har styrelsen utfört årets syn 2019 i vår vackra koloniförening och kunnat konstatera att det växer och frodas i trädgårdarna som brukligt är.

Med anledning av att vi i år fyller 100 år känns det ännu mer angeläget att vi tillsammans verkar för att vår koloniförening blomstrar och är i god ordning.

Vid synen kunde vi dock se att våra grusgångar utanför trädgårdarna behöver ansas från ogräs, så här behöver vi ta ett tag längs våra trädgårdsgränser då det ingår i våra nyttjanderätter.

Vidare måste vi se uppåt också, då vissa av oss har el- och teleledningar som måste rensas från växtlighet, detta kan lätt missas då vi kanske hellre tittar ner i våra trädgårdsland och rabatter och njuter av det som växer där.

Vi har också kunnat konstatera att det växer Parkslide (en invasiv växt) i och utanför ett antal trädgårdar vilket är ett stort gissel då de har en enorm växtkraft och spridningsförmåga. Detta innebär att dessa måste bekämpas intensivt och inte läggas i våra komposter utan samlas i säckar och köras bort.

För att både vi kolonister och trevliga besökare ska kunna njuta av koloniföreningens frodighet krävs att vi tillåter insyn till våra trädgårdar, varför styrelsen vädjar till alla att undvika planteringar av tättväxande tujor, samt i de fall dessa redan är planterade, hålla dem så låga att insyn kan ske.

En del av oss behöver se över staket och spaljéer och tillse att dessa är i gott skick, då det ger ett gott intryck.

När det gäller husen nere vid vattnet i Ålkistan så har undertecknad kontaktat berörd myndighet och bett dem tillse att det klotter som finns på dessa målas över. Jag har dock inte fått någon respons ännu.

Med varma soliga hälsningar från styrelsen

Pia Åkerman
Ordförande"

Infört 10 juni 2019

Midsommar i kolonin!För sjätte året träffas vi för lunch vid föreningsstugan på midsommaraftonen.

Det hela bygger på att alla tar med sin egen lunch med bestick, glas och något att äta på. Bord och stolar kommer att finnas utställda, och en mindre midsommarstång kommer naturligtvis att smycka allmänningen. Den klär vi tillsammans på förmiddagen, och de som vill hjälpa till med detta kommer till föreningsstugan kl 10 och tar med sig blad och blomster att klä stången med.

Alla som sedan vill delta på lunchen är välkomna klockan 12, även med eventuella egna gäster, för en trevlig samvaro och en fin start på midsommarhelgen.

Väl mött!

P.S. Vid dåligt väder får kanske planerna ändras - minns förra året! Se hemsidan och anslagstavlorna.

Infört 7 juni 2019

Bouletävling på Ålkistan den 15 juni klockan 10


Bouletävlingen som hade premiär år 2009 återkommer nu för elfte året. Möt upp vid föreningsstugan - det är första gången på Ålkistan! Ta med dig 20 kr, ditt soligaste humör och bouleklot om du har. Föreningen har ett antal boulespel, men om vi blir många så kan det vara bra med något extra.

Kolonimästerskapen öppnas klockan 10. Spelet pågår, beroende på antal deltagare, cirka 2 timmar. Lars och Kerstin blev förra årets vinnare och reglerna gör att de därmed ska vara årets arrangörer av det hela och även tävlingsledare. Tyvärr är Kerstin förhindrad att delta och ersättare för henne blir Ewa. Kostnaden för att delta är 20 kr och då ingår även förfriskningar med något tilltugg.

Paren som skall tävla tillsammans bildas genom lottning. Du som aldrig spelat förr, passa på och låt dig introduceras till ett roligt spel där alla kan vara med, du lär dig reglerna och spelet snabbt.

Välkommen till ett spännande spel och en trevlig samvaro.

Infört 7 juni 2019

Paviljongerna.

Tom Wall berättar om de obebyggda planteringslanden utan byggrätter i mitten av 1930-talet. Problemet var att de var svåra att hyra ut, vilket gjorde att de blev en ekonomisk belastning för föreningen. Lotter utan hus var ingen succé. ”Däremot äro koloniträdgårdslotter med byggnadsrätt livligt efterfrågade” säger föreningen i en skrivelse till regeringen 1934.

Paviljongerna blev lösningen!

Fotografi från 1937 av fröken Carin Ternströms trädgårdspaviljong på lott 203, idag lott 21.

Läs mer:

Paviljongerna

Detta och övriga bidrag från Tom finner du tillsammans med andra historiska alster under länken:

Minnesskrifter

Äldre meddelanden

Här kan du återfinna äldre och en del inaktuella meddelanden. Klicka på länken:
Meddelandearkiv